Thông báo khảo sát lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp về chương trình đào tạo

Thân gửi các bạn cựu sinh viên Khoa Chăn nuôi!

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa Chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức xin ý kiến của sinh viên ngành Chăn nuôi tốt nghiệp năm 2020 và 2021.

Ý kiến của các bạn là một kênh thông tin quan trọng để Học viện tiến hành cải tiến chương trình đào tạo, nâng cấp cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ. Khoa Chăn nuôi mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến phản hồi qua phiếu khảo sát online dưới đây.

Cám ơn sự hợp tác của các bạn cựu sinh viên của Khoa.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYWP9MfSI1eQYdk47TtONVBBLTulg34HYRCn3g2j8m6rVB-w/viewform