Sáng ngày 22/07/2020 và 25/07/2020, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã long trọng tổ chức các Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

leftcenterrightdel
Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020
 

Trong 5 năm qua, hưởng ứng các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, phong trào thi đua xây dựng “Công dân, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” của Tổng liên đoàn Lao động, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã nỗ lực tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua lao động, sáng tạo.

Tại Hội nghị tuyên dương các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã biểu dương và trao bằng khen cho tập thể Công đoàn cơ sở Học viện Nông nghiệp Việt Nam và 2 cá nhân PGS.TS Lê Thị Giang - Phó chủ tịch Công đoàn Học viện và ThS. Trương Thị Thu Hạnh - Trưởng ban Nữ công Công đoàn Học viện về những thành tích xuất sắc đã đạt được trong phong trào xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn 2015-2020.

leftcenterrightdel
Công đoàn NN&PTNT Việt Nam trao tặng Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 cho tập thể Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt nam
Công đoàn NN&PTNT Việt Nam trao tặng Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 cho tập thể Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt nam 

 Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã biểu dương và trao bằng khen cho GS.TS Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện về những thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động giai đoạn 2015-2020.

leftcenterrightdel
GS.TS Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viên nhận Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng
GS.TS Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viên nhận Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 do Công đoàn Giáo dục Việt Nam trao tặng 
leftcenterrightdel
PGS.TS Lê Thị Giang - Phó chủ tịch Công đoàn Học viện nhận Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 do Công đoàn NN&PTNT Việt Nam trao tặng
PGS.TS Lê Thị Giang - Phó chủ tịch Công đoàn Học viện nhận Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 do Công đoàn NN&PTNT Việt Nam trao tặng 
leftcenterrightdel
ThS. Trương Thị Thu Hạnh - Trưởng ban Nữ công Công đoàn Học viện nhận Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 do Công đoàn NN&PTNT Việt Nam trao tặng
ThS. Trương Thị Thu Hạnh - Trưởng ban Nữ công Công đoàn Học viện nhận Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 do Công đoàn NN&PTNT Việt Nam trao tặng 

Thông qua các Hội nghị điển hình tiên tiến, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, quan tâm, tạo điều kiện để các điển hình phát huy tác dụng và có sức lan tỏa rộng lớn; khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt quan tâm khen thưởng nhân viên, người lao động, có thành tích đột xuất, có hiệu quả cao trong công tác.

Công đoàn Học viện