Sáng ngày 05/01/2023, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH Công đoàn mở rộng tổng kết công tác công đoàn năm 2022 và triển khai công tác công đoàn năm 2023. Hội nghị là dịp để Công đoàn Học viện nhìn lại những kết quả đạt được trong năm 2022, những khó khăn, hạn chế nhằm rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác công đoàn năm 2023, từ đó đề ra phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch Công đoàn Học viện, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Du lịch và Ngoại ngữ cho biết, các hoạt động của Công đoàn Học viện trong năm 2022 đã đạt được những kết quả toàn diện trên các mặt như làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn; duy trì, tổ chức tốt công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, chú trọng công tác nữ công và giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp… Năm 2022, Công đoàn Học viện vinh dự được nhận Cờ thi đua chuyên đề văn hoá thể thao cấp Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Cờ thi đua dạy tốt học tốt cấp Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam vì có thành tích làm tốt công tác tuyên giáo giai đoạn 2018-2022, Bằng khen của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam vì có thành tích làm tốt công tác nữ công giai đoạn 2018-2022.

Cùng với sự nỗ lực của các cấp, Công đoàn Học viện đã căn cứ tình hình thực tế tập trung chỉ đạo theo hướng thiết thực, xác định nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm công tác công đoàn năm 2022 phù hợp, đáp ứng nhiệm vụ chính trị của Học viện và nhu cầu của cán bộ, viên chức, người lao động. Công đoàn Học viện tiếp tục thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo và tự chăm lo đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động.

 

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch Công đoàn Học viện, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Du lịch và Ngoại ngữ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Học viện đã đạt được trong năm 2022 và cho rằng công tác công đoàn của Học viện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận với tính chủ động, tích cực trong các hoạt động, đặc biệt là công tác hỗ trợ, chăm lo đời sống cho công đoàn viên. Các hoạt động triển khai có tính sáng tạo, kế hoạch và linh hoạt từ tất cả các cấp góp phần tạo ra môi trường công tác, làm việc đạt được nhiều kết quả cao.

TS. Vũ Ngọc Huyên đề nghị, năm 2023, Công đoàn Học viện tiếp tục triển khai các giải pháp thiết thực góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhấn mạnh nhiệm vụ tổ chức Đại hội công đoàn bộ phận tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2023-2028 có vai trò và ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và xây dựng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028 phù hợp với tình hình của Học viện và Công đoàn trong thời kỳ mới.

 

leftcenterrightdel
 TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, Công đoàn Học viện đã công bố quyết định và trao khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam, Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2022.

Danh sách tập thể, cá nhân nhận khen thưởng năm học 2021-2022: Tại đây.

 

leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch Công đoàn Học viện, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Du lịch và Ngoại ngữ trao Bằng khen Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, ThS. Nguyễn Thị Bích Hồng và TS. Nguyễn Thanh Tuấn
leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch Công đoàn Học viện, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Du lịch và Ngoại ngữ và ThS. Vũ Văn Quang - Ủy viên BCH Công đoàn Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng nhận Bằng khen toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
leftcenterrightdel
 03 tập thể Công đoàn Khoa Công nghệ thực phẩm, Công đoàn Văn phòng Học viện và Công đoàn Viện Nghiên cứu và Phát triển cây trồng vinh dự nhận Bằng khen toàn diện của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
leftcenterrightdel
 Bà Nguyễn Thị Hà Nam - Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Học viện nhận Bằng khen chuyên đề Giỏi việc nước - Đảm việc nhà của Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam
leftcenterrightdel
 TS. Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch Công đoàn Học viện, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Du lịch và Ngoại ngữ trao Giấy khen của Công đoàn Học viện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2021-2022

 

Lan Hương - TTQHCC&HTSV

Ảnh: Trung Đức - TTQHCC&HTSV