HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VIỆN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

-------------------------

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------------

Hà Nội, ngày14 tháng 03 năm 2024

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 

Viện Kinh tế và Phát triển - Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm việc tại đơn vị. Cụ thể như sau:

- Vị trí: Kỹ sư công nghệ thông tin           

- Số lượng: 01 vị trí

- Địa điểm làm việc: Viện Kinh tế và Phát triển – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

I.  Yêu cầu chung

1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

3. Có đơn đăng ký dự tuyển.

4. Có lý lịch rõ ràng.

5. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

II. Yêu cầu cụ thể

- Tốt nghiệp Kỹ sư/Cử nhân chuyên ngành CNTT hoặc có các chứng chỉ CNTT tương đương

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc hoặc đã từng làm kỹ sư CNTT liên quan đến ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, thư viện bản đồ tương tác động…

- Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm và xử lý tình huống tốt

- Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, cẩn thận, chăm chỉ chịu khó trong công việc.

III. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Bản sao công chứng CMTND/CCCD

- Giấy khám sức khỏe (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ)

Lưu ý: Ngoài bìa hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ (hồ sơ không trả lại)

· Thời gian nhận hồ sơ: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng tuyển

· Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Kinh tế và Phát triển, Tòa nhà A1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội.

· Số điện thoại liên hệ: 0972897998 (Mr.Tuân)

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Tổ thư ký (đăng Website);
- Lưu: VKT

VIỆN KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN

VIỆN TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

 

PGS. TS Trần Đình Thao