BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 40/TB-CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng hợp đồng lao động

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Giảng viên tại Khoa Công nghệ thực phẩm. Cụ thể như sau:

- Số lượng: 01 người

- Vị trí: Giảng viên/hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy môn Công nghệ sinh học thực phẩm, Công nghệ enzyme, Hóa sinh đại cương

- Địa điểm làm việc: Bộ môn Hóa sinh - Công nghệ sinh học thực phẩm, Khoa Công nghệ thực phẩm

I.  Điều kiện

1.  Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

2.  Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

3.  Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

4.  Có đơn đăng ký dự tuyển.

5.  Có lý lịch rõ ràng.

6.  Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

7.  Không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật, thể hình cân đối.

8.  Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) của các trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Bách Khoa, Học viện Nông nghiệp Việt Nam hoặc các trường đại học có uy tín ở các nước có nền giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ phát triển có ngành/chuyên ngành: Công nghệ sinh học, Sinh học đạt loại khá trở lên (tính theo điểm thi lần thứ nhất); số học phần thi lần thứ nhất không đạt yêu cầu không quá 04 học phần (trong đó không quá 02 học phần chuyên môn); Điểm thi các học phần Hóa sinh, Công nghệ sinh học hoặc tương đương phải đạt loại khá trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất, bậc đại học). 

9.  Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng của QS World University Rangkings (http://www.topuniversities.com) hoặc The World University Rangkings (http://www.timeshighereducation.co.uk) thì được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Thạc sĩ (nếu khác với ngành/chuyên ngành của bằng tốt nghiệp đại học).

10.   Có bằng Thạc sĩ trở lên (trong trường hơp ứng viên chưa được cấp bằng thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc hoàn thành chương trình đào tạo chờ cấp bằng), ngành/chuyên ngành đào tạo và nơi đào tạo như Mục 9.

11.  Có ít nhất 02 năm học bậc phổ thông trung học (PTTH) tại các trường công lập đạt loại khá trở lên, không lưu ban; hoặc có điểm thi đại học lần đầu đạt từ 20 điểm trở lên; hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh TOEFL Quốc tế từ 450 điểm trở lên hoặc tương đương; hoặc tốt nghiệp đại học thủ khoa.

Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng nói trên, có ngành/chuyên ngành phù hợp, có số môn học đạt loại khá trở lên chiếm ít nhất 50% trong tổng số môn học, chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) tại các trường đại học công lập và có ít nhất 01 năm học bậc PTTH đạt loại khá trở lên.

12.  Ngoài các quy định từ Mục 1 đến Mục 7 phần này thì người đăng ký dự tuyển có bằng tiến sĩ:

a) Được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Tiến sĩ (nếu khác với các văn bằng trước đó).

b) Chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy hoặc tốt nghiệp Tiến sĩ một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức.

13.  Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên.

14.  Thành thạo tin học văn phòng.

15.  Có năng lực và đam mê giảng dạy và nghiên cứu khoa học; có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

16.  Có kế hoạch làm việc và đóng góp lâu dài cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

17.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Lưu ý: Ưu tiên ứng viên có bằng Tiến sĩ chuyên ngành đúng hoặc gần với vị trí tuyển dụng và đã từng tham gia hoạt động giảng dạy.

II.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

1.  Đơn đăng ký dự tuyển;

2.  Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3.  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4.  Tóm tắt luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ (nếu đã có bằng Tiến sĩ)

5.  Lý lịch khoa học

6.  Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

7.  02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4 x 6;

8.  Bản sao học bạ phổ thông trung học.

9.  Thư giới thiệu (nếu có)

III.  Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ

1. Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 18/5/2023 đến hết ngày 18/6/2023 

2.  Địa chỉ nhận hồ sơ:

Văn phòng Khoa Công nghệ thực phẩm - Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng - Trợ lý tổ chức

Số điện thoại: 024 626 177 18

Ghi chú: Hồ sơ ứng viên dự tuyển không trả lại

 

Nơi nhận:

- Websitehttp://www.vnua.edu.vn;

- Lưu VT, TCCB.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA

 

 

 

Nguyễn Hoàng Anh