BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

  Số: 120 /HVN-CĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày  13 tháng 11 năm 2023

                                                             

THÔNG BÁO

(V/v tuyển dụng hợp đồng lao động)

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển lao động hợp đồng làm Giảng viên tại Khoa Cơ - Điện. Cụ thể như sau:

- Số lượng:

+ 02 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện;

+ 01 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Tự động hóa;

+ 02 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ cơ khí;

+ 01 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Động lực;

- Địa điểm làm việc:  khoa Cơ - Điện

I. Điều kiện chung

1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

3. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

4. Có đơn đăng ký dự tuyển.

5. Có lý lịch rõ ràng.

6. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

7. Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

8. Có trình độ tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam. Ưu tiên ứng viên có trình độ IELTS 6.5 trở lên.

9. Không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật, thể hình cân đối.

10.    Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) của các trường công lập trong nước hoặc các trường đại học có uy tín ở các nước có nền giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ phát triển có ngành/chuyên ngành Phù hợp với lĩnh vực tuyển dụng, đạt loại khá trở lên (tính theo điểm thi lần thứ nhất); số học phần thi lần thứ nhất không đạt yêu cầu không quá 04 học phần (trong đó không quá 02 học phần chuyên môn); môn dự tuyển và môn học yêu cầu phải đạt loại khá trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất).

 Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng của QS World University Rangkings (http://www.topuniversities.com) hoặc The World University Rangkings (http://www.timeshighereducation.co.uk) thì được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Thạc sĩ (nếu khác với ngành/chuyên ngành của bằng tốt nghiệp đại học).

11.    Có bằng Thạc sĩ trở lên (trong trường hơp ứng viên chưa được cấp bằng thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc hoàn thành chương trình đào tạo chờ cấp bằng), ngành/chuyên ngành đào tạo và nơi đào tạo như Mục 10.

12.    Có ít nhất 02 năm học bậc phổ thông trung học (PTTH) tại các trường công lập đạt loại khá trở lên, không lưu ban; hoặc có điểm thi đại học lần đầu đạt từ 20 điểm trở lên; hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh TOEFL Quốc tế từ 450 điểm trở lên hoặc tương đương; hoặc tốt nghiệp đại học thủ khoa.

            Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng nói trên, có ngành/chuyên ngành phù hợp, có số môn học đạt loại khá trở lên chiếm ít nhất 50% trong tổng số môn học, chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) tại các trường đại học công lập và có ít nhất 01 năm học bậc PTTH đạt loại khá trở lên.

13. Ngoài các quy định từ Mục 1 đến Mục 9 phần này thì người đăng ký dự tuyển có bằng tiến sĩ:

            a) Được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Tiến sĩ (nếu khác với các văn bằng trước đó).

            b) Chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy hoặc tốt nghiệp Tiến sĩ một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức.

14. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

            a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

            b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Điều kiện riêng

Ngoài các yêu cầu chung về tuyển dụng của Học viện, thì người dự tuyển:

- Cam kết làm việc và đóng góp lâu dài cho Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Ưu tiên các ứng viên có bằng Tiến sĩ phù hợp với vị trí tuyển dụng, có năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học.

- Tiêu chuẩn quy định cụ thể về ngành/chuyên ngành  đối với vị trí tuyển dụng như sau:

2.1. Đối với 02 vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện:

Vị  trí giảng viên 1

1. Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật Robot, Robot & trí tuệ nhân tạo trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các học phần: Robotics, Lập trình mô phỏng robot và các hệ cơ điện tử hoặc học phần tương đương phải đạt điểm 7 trở lên.

2. Có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước trở lên ngành/chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật Robot, Robot & Trí tuệ nhân tạo.

Vị  trí giảng viên 2

1. Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa, Tự động hóa trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các học phần: PLC; Vi xử lý hoặc học phần tương đương phải đạt điểm 7 trở lên.

2. Có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước trở lên ngành/chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa

2.2. Đối với 01 vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Tự động hóa:

Vị  trí giảng viên 3

1. Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Tự động hóa, Điện công nghiệp; Đo lường và điều khiển; Đo lường và tin học công nghiệp trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các học phần: Lý thuyết điều khiển hoặc học phần tương đương phải đạt điểm 7 trở lên.

2. Có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước trở lên ngành/chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Tự động hóa, Điện công nghiệp, Đo lường và điều khiển; Đo lường và tin học công nghiệp.

2.3. Đối với 02 vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ cơ khí:

Vị  trí giảng viên 4

1. Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên ngành/chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các học phần: Vật liệu kỹ thuật, Công nghệ kim loại, CAD và CAM trong công nghệ chế tạo máy hoặc các học phần tương đương phải đạt từ 7 điểm trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất, bậc Đại học). Ngoài ra, yêu cầu người ứng tuyển có học học phần Máy điều khiển số và công nghệ CNC hoặc học phần tương đương.

2. Có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước trở lên ngành/chuyên ngành đào tạo: Cơ khí chế tạo máy, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí hoặc tương đương.

Chấp nhận hồ sơ ứng viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đang đợi nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ (thể hiện qua bảng điểm).

Vị  trí giảng viên 5

1. Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên ngành/chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí trong hoặc ngoài nước. Điểm thi của 2 trong 4 học phần: Công nghệ xử lý bề mặt, Công nghệ đúc, Công nghệ nhiệt luyện, Các phương pháp gia công đặc biệt hoặc các học phần tương đương phải đạt từ 7 điểm trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất, bậc Đại học).

2. Có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước trở lên ngành/chuyên ngành đào tạo: Cơ khí chế tạo máy, Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật cơ khí hoặc tương đương.

Chấp nhận hồ sơ ứng viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và đang đợi nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ (thể hiện qua bảng điểm).

Ưu tiên:

- Ứng viên có năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học: tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, có bài báo khoa học;

- Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên;

- Có kinh nghiệm về ngành nghề.

2.4. Đối với 01 vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Động lực:

Vị  trí giảng viên 6

1. Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí; Cơ khí Nông nghiệp; Cơ khí động lực; Công nghệ kỹ thuật ô tô hoặc tương đương trong và ngoài nước. Điểm thi 03 học phần trong số các học phần sau: Ô tô máy kéo; Lý thuyết máy kéo; Thiết kế tính toán ô tô; Thí nghiệm ô tô; Chẩn đoán trạng thái kỹ thuật ô tô; Máy nâng hạ vận chuyển phải đạt điểm 7 trở lên.

2. Có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước trở lên ngành/chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật cơ khí; Cơ khí nông nghiệp; Cơ khí động lực; Công nghệ kỹ thuật ô tô hoặc tương đương.

III. Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Lý lịch khoa học;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6;

7. Bản sao học bạ phổ thông trung học;

8. Bản sao sổ hộ khẩu

            Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

IV. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ

 Thời hạn nhận hồ sơ kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 08/12/2023.

1. Địa chỉ nhận hồ sơ: Văn phòng Khoa Cơ - Điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

2. Người tiếp nhận hồ sơ: Bùi Thị Lan Hương - Trợ lý tổ chức

Điện thoại: 024.62617699/ 0973291613.

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Tổ thư ký (Đăng website);

- Lưu CĐ, BTLH (02).

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG KHOA CƠ - ĐIỆN

 

(đã ký)

TS. Nguyễn Xuân Trường