HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 _____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Số: 113/TB-QLĐT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng lao động hợp đồng cho Ban Quản lý đào tạo

 

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 67/TTr-QLĐT ngày 06 tháng 04 năm 2023 của Trưởng ban Quản lý đào tạo và Văn bản số 198/HVN-TCCB ngày 08/05/2023 của Ban Tổ chức cán bộ về tuyển dụng lao động hợp đồng, Ban Quản lý đào tạo thông báo tuyển dụng 01 lao động hợp đồng vị trí chuyên viên bộ phận Kế hoạch đào tạo làm việc tại Ban Quản lý đào tạo như sau:

I. Đối tượng và nhiệm vụ công tác

1. Đối tượng

Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; Có phẩm chất đạo đức tốt; Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên; Có lý lịch rõ ràng; Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ; Không vi phạm pháp luật và không nằm trong diện đang bị kỷ luật.

2. Yêu cầu

-  Tốt nghiệp đại học hệ chính quy khối ngành kỹ thuật, ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ.

-  Có khả năng sử dụng các phần mềm quản lý đào tạo, giao tiếp được bằng tiếng Anh.

-  Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin nâng cao theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

-  Có kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tổ chức công việc và làm việc độc lập; Năng động, tác phong làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng làm việc ngoài giờ kể cả ngày lễ và chủ nhật khi có các công việc phát sinh; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc về công tác đào tạo.

3. Nhiệm vụ

-  Xây dựng kế hoạch đào tạo các bậc đại học và sau đại học.

-  Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổng hợp và biên soạn danh mục chương trình đào tạo đại học và sau đại học, sổ tay sinh viên và học viên cao học. 

-  Xếp thời khoá biểu bậc đại học và sau đại học, làm thủ tục mở các lớp học trong hè và các lớp học ngoài giờ hành chính và lớp đặc biệt cho sinh viên đại học và học viên cao học.

-  Xếp lịch thi các bậc.

-  Soạn thảo công văn, thông báo và lập các báo cáo theo yêu cầu quản lý.

-  Thực hiện một số công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo đơn vị.

II. Lương và các chế độ khác

Theo quy định hiện hành của Học viện.

III. Hồ sơ

1. Thời gian nhận hồ sơ

   Từ ngày 10/05/2023 đến 17h00’ ngày 01/06/2023 (trong giờ hành chính, hồ sơ không trả lại)

2. Hồ sơ bao gồm

-  Đơn đăng ký dự tuyển;

-  Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

-  Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;

-  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

-  02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6;

3. Địa điểm nhận hồ sơ

            Địa điểm: Ban Quản lý đào tạo - Phòng 121, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

            Liên hệ: chuyên viên Nguyễn Phương Dung, số điện thoại: 024 62617614

 

Nơi nhận:

- Website của Học viện;

- Lưu QLĐT, NPD (3).

TRƯỞNG BAN

 

 

 

TS. Nguyễn Thanh Hải