HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------------

Số: 70/TB-CNTT

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2022

 

            THÔNG BÁO

về việc tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam cần tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Khoa Công nghệ thông tin, cụ thể  như sau:

- Vị trí:  Giảng viên

- Số lượng: 

+ 02 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Khoa học máy tính.

+ 02 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin.

+ 01 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Toán học

+ 01 hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ phần mềm

I. YÊU CẦU CHUNG

1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

3. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

4. Có đơn đăng ký dự tuyển.

5. Có lý lịch rõ ràng.

6. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

7. Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương.

8. Không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật, thể hình cân đối.

II. YÊU CẦU RIÊNG

A.      Đối với 02 vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Khoa học máy tính:

Ngoài các yêu cầu chung về tuyển dụng giảng viên của Học viện, thì người dự tuyển:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên từ các Trường đại học uy tín về chuyên ngành trong hoặc ngoài nước. Điểm thi các học phần: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Trí tuệ nhân tạo phải đạt điểm 7 trở lên.

- Có bằng Thạc sĩ trở lên đúng chuyên ngành đào tạo: Tin học/Công nghệ thông tin hoặc Khoa học máy tính

- Ưu tiên các ứng viên được đào tạo ở nước ngoài, có kinh nghiệm giảng dạy bậc Đại học ít nhất 02 năm, có công bố quốc tế hoặc từng tham gia các dự án thực tế trong chuyên ngành liên quan

- Có kế hoạch làm việc và đóng góp lâu dài cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

B.       Đối với 02 vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Mạng và Hệ thống thông tin:

Ngoài các yêu cầu chung về tuyển dụng giảng viên của Học viện, thì người dự tuyển:

1.   Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên, điểm thi các học phần: Mạng máy tính, An ninh mạng, An toàn thông tin hoặc tương đương phải đạt điểm 7 trở lên.

2.   Có bằng Thạc sĩ trở lên thuộc các ngành/chuyên ngành: Mạng máy tính, An ninh mạng, An toàn thông tin, Công nghệ thông tin tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước.

2.   Có tâm huyết, đam mê giảng dạy, nghiên cứu khoa học; có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

3.   Có kế hoạch làm việc và đóng góp lâu dài cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

     - Ưu tiên với các ứng viên có bằng Tiến sĩ/Thạc sĩ thuộc các lĩnh vực Mạng, An ninh mạng, An Toàn thông tin.

    - Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong đúng lĩnh vực chuyên môn

C.      Đối với 01 vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Toán học:

Ngoài các yêu cầu chung về tuyển dụng giảng viên của Học viện, thì người dự tuyển:

- Tốt nghiệp đại học chính quy loại Khá trở lên ngành/chuyên ngành Toán học, Toán tin, Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán tin. Điểm thi các học phần: Đại số tuyến tính, Giải tích phải đạt điểm 7 trở lên 

- Trình độ: Có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước từ loại khá ngành/chuyên ngành Toán học, Toán tin, Sư phạm Toán học, Sư phạm Toán tin.

- Có mong muốn gắn bó với Học viện lâu dài

Ưu tiên:

- Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh tốt, giảng dạy được chương trình Toán bằng Tiếng Anh;

- Có khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin trong giảng dạy;

- Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Toán học-dạy học bằng tiếng Anh;

- Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi;

- Có năng lực nghiên cứu khoa học tốt;

- Có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng trên 1 năm.

D.      Đối với 01 vị trí tuyển dụng hợp đồng lao động làm nhiệm vụ giảng dạy tại Bộ môn Công nghệ phần mềm:

   Ngoài các yêu cầu chung về tuyển dụng giảng viên của Học viện, thì người dự tuyển:

-  Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) ngành đào tạo/chuyên ngành đào tạo: Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin được cấp bởi các trường đai học công lập có uy tín trong và ngoài nước, đạt loại khá trở lên (tính theo điểm thi lần thứ nhất), số học phần thi lần thứ nhất không đạt yêu cầu không quá 04 học phần (trong đó không quá 02 học phần chuyên môn), điểm thi các học phần: Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu và giải thuật, Lập trình hướng đối tượng hoặc tương đương phải đạt loại khá trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất, bậc Đại học).

-  Có bằng Thạc sĩ trở lên thuộc các ngành/chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Công nghệ thông tin từ các cơ sở đào tạo đã nêu trên.

-  Có tâm huyết, đam mê giảng dạy, nghiên cứu khoa học; có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

-  Có kế hoạch làm việc và đóng góp lâu dài cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

III. NHỮNG NGƯỜI SAU ĐÂY KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHỨC DANH GIẢNG VIÊN CÓ BẰNG TIẾN SĨ:

Ngoài các quy định tại Mục I và Mục III, người đăng ký dự tuyển có bằng Tiến sĩ:

a) Được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Tiến sĩ (nếu khác với các văn bằng trước đó).

b) Chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy hoặc tốt nghiệp Tiến sĩ một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức.

Ưu tiên: Ứng viên có năng lực và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học: tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, có bài báo quốc tế thuộc hệ thống ISI/Scopus; tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài.

           

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đơn đăng ký dự tuyển;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

4. Lý lịch khoa học;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

6. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận) và 02 ảnh cỡ 4x6;

7. Bản sao học bạ phổ thông trung học (có công chứng);

8. Bản sao sổ hộ khẩu (có công chứng)

Lưu ý: Ngoài túi hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ, hồ sơ không trả lại.

 

Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ:

Thời hạn nhận hồ sơ: kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày  10/11/2022.

1. Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 316, Tầng 3, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội.

2. Người tiếp nhận hồ sơ: Đặng Thị Thanh Bình (0982.647.100)

 

 

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

- Tổ thư ký (đăng Website);

- Lưu K.CNTT (03)

TRƯỞNG KHOA

 

 

Nguyễn Công Tiệp