BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________

Số: 663/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023”

(Thông báo số 2)

***

Căn cứ Thông báo số 323/TB-HVN ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (xem tại đây);

Căn cứ số lượng thí sinh đã đăng ký dự thi (tra cứu danh sách thí sinh tại đây);

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về thời gian tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023” dành cho học sinh THPT như sau:

1. Đối tượng dự thi

Các thí sinh thuộc đối tượng theo Thông báo số 323/TB-HVN đã đăng ký dự thi theo quy định của Học viện.

2. Thời gian, hình thức tham dự tập huấn

Thí sinh tham dự tập huấn trực tuyến (online) qua ứng dụng Zoom Meeting như sau:

- Ca 1: 19h30’-21h30’, ngày 19 tháng 4 năm 2023 (Thứ 4);

Link zoom:

https://us06web.zoom.us/j/84503326284?pwd=dTgveS96SWJEQ0tpWG9GYTU0ZjY5UT09

(ID cuộc họp: 845 0332 6284; Mật mã: HVN2023@)

- Ca 2: 19h30’-21h30’, ngày 20 tháng 4 năm 2023 (Thứ 5);

Link zoom:

https://us06web.zoom.us/j/88567312175?pwd=Smt6NEdJcTFJWnkxcWdQRll4NTZUQT09

(ID cuộc họp: 885 6731 2175; Mật mã: HVN2023@)

Lưu ý: Để đảm bảo công tác tổ chức được hiệu quả, thí sinh vui lòng đăng ký tham gia tập huấn một trong hai buổi trên tại đường link sau (trước ngày 19/04/2023):

https://forms.gle/BM2ntwVPtfFNVJJQA

3. Thời gian, hình thức dự thi chính thức

3.1. Thời gian thi

16h30 – 17h30, ngày 26 tháng 4 năm 2023 (Thứ 4)

Lưu ý: Thí sinh online vào Ms Teams (theo tài khoản và mật khẩu đã được Học viện cung cấp) trước thời gian thi 30 phút để cán bộ coi thi điểm danh và kiểm tra đường truyền, thiết bị giám sát.

3.2. Hình thức dự thi

Thí sinh chuẩn bị máy tính, điện thoại có kết nối internet, 02 camera (quay rõ mặt và xung quanh khu vực dự thi) đăng nhập vào ứng dụng MS. Teams và làm bài theo hường dẫn của cán bộ coi thi .

Lưu ý: Để đảm bảo kết quả thi được tốt, thí sinh nên chọn khu vực làm bài thi có đường truyền internet ổn định.

Trên đây là Thông báo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức Kỳ thi “Kiến thức công nghệ và Khởi nghiệp sáng tạo VNUA-2023”. Mọi chi tiết xin liên hệ:

ü  SĐT: 024.6261.7578/ 024.6261.7520 hoặc 0961.926.639/0961.926.939

ü  Website: https://vnua.edu.vn/https://tuyensinh.vnua.edu.vn/

ü  Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

ü  Zalo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam (0961.926.639)

         

 

Nơi nhận:

- ĐU, BGĐHV (để b/c);

- Các trường THPT (để p/h);

- Các thí sinh dự thi (để t/h);

- NXB HV (website);

- Lưu VT, CTCT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Ngọc Huyên