BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________

Số: 1946/TB-HVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

V/v xét học bổng Du học nước ngoài năm học 2023-2024 (bổ sung)

 

Căn cứ Kế hoạch số 902/KH-HVN của Học viện về việc xét học bổng tân sinh viên K68;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét Học bổng Tân sinh viên K68 ngày 24/10/2023;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét bổ sung học bổng Du học nước ngoài năm học 2023-2024 dành cho sinh viên K68, cụ thể như sau:

1. Thông tin học bổng

- Số lượng: 01 suất

- Địa điểm du học: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Nam, Trung Quốc

- Giá trị học bổng: Miễn học phí học tập; Được tham gia một khóa đào tạo tiếng Trung dự bị đại học 01 năm miễn phí; Được nâng cao trình độ tiếng Trung và tiếng Anh; Được thực tập và làm việc tại các phòng thí nghiệm của Trường du học.

2. Tiêu chuẩn xét hồ sơ

Đối tượng: Sinh viên K68 đạt các tiêu chí sau:

(1). Học lực đạt loại giỏi từ 02 năm học tại trường THPT hoặc điểm GPA từ mức A (hoặc tương đương) trở lên đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài.

(2). Tổng điểm 3 môn của tổ hợp trúng tuyển (lấy theo kết quả học bạ và kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023) đạt từ 24 điểm trở lên.

(3) Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương Ielts 5.5 trở lên hoặc chứng chỉ tiếng Trung từ HSK3 trở lên.

3. Hồ sơ ứng tuyển

Sinh viên có nguyện vọng xét học bổng cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo các nội dung sau:

- Đơn xin xét học bổng;

- Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (01 bản sao công chứng);

- Học bạ THPT (01 bản sao công chứng);

- Chứng minh nhân dân (01 bản sao công chứng);

- Sơ yếu lý lịch (01 bản có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Giấy tờ minh chứng để cộng điểm ưu tiên (bản photo nếu có);

Hồ sơ hoàn thiện nộp về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, phòng 101, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam trước 12h00 thứ 6 ngày 27/10/2023.

Chi tiết xin liên hệ SĐT: 024.6261.7528.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường