\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Về việc trả thẻ sinh viên cho các sinh viên khóa 56 (Đợt 2)

\r\n

\r\n Hiện nay Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam đã làm xong thẻ sinh viên cho các sinh viên khóa 56. Đề nghị các sinh viên khóa 56 đến phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam Phòng giao dịch Đại học Nông nghiệp Hà Nội để nhận thẻ theo lịch cho các lớp như sau:

\r\n

\r\n Sáng ngày 27/10: K56CNTPA

\r\n

\r\n Chiều ngày 27/10: K56CNTPB

\r\n

\r\n Sáng ngày 28/10: K56KEA

\r\n

\r\n Chiều ngày 28/10: K56KEB

\r\n

\r\n Sáng ngày 29/10: K56KEC

\r\n

\r\n Chiều ngày 29/10: K56KED

\r\n

\r\n Sáng ngày 30/10: K56KEE

\r\n

\r\n Chiều ngày 30/10: K56CNSTHA

\r\n

\r\n Sáng ngày 31/10: K56CNSTHB

\r\n

\r\n - Các trường hợp đặc biệt, do các bạn sinh viên đã có thẻ cũ và có tiền trong TK, đề nghị liên hệ theo số máy 043.8760.666 để được tư vấn

\r\n

\r\n Thời gian trả thẻ:

\r\n

\r\n  Sáng Từ 8h đến 11h

\r\n

\r\n Chiều Từ 13h đến 17h

\r\n

\r\n - Các bạn sinh viên lưu ý khi nhận thẻ xuất trình CMT/hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, chính chủ thẻ.

\r\n