\r\n  

\r\n

\r\n Kính gửi:     - BCH Công đoàn Bộ phận

\r\n

\r\n                        - Ủy viên Ban Văn thể Công đoàn Trường

\r\n

\r\n Thực hiện kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Công đoàn Trường nhiệm kỳ 30 (2010 - 2013); nhân dịp chào mừng kỷ niệm 37 năm, ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2012); 126 năm, ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2012) và 122 năm, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2012), Công đoàn Trường sẽ tổ chức Giải Bóng đá truyền thống của khối CBVC trong Trường từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2012.

\r\n

\r\n Để Giải bóng đá truyền thống diễn ra sôi nổi, có chất lượng và động viên, khích lệ Cán bộ Viên chức toàn trường tích cực tham gia các hoạt động phong trào và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường trong học kỳ 2 năm học 2011-2012, Thường vụ Công đoàn Trường thông báo kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá truyền thống khối CBVC năm 2012, như sau:

\r\n

\r\n - Thời gian đăng ký tham dự Giải và danh sách cầu thủ đội tuyển của đơn vị gửi về văn phòng Công đoàn Trường chậm nhất là thứ 2, ngày 26 tháng 3 năm 2012, (đối với các Công đoàn Bộ phận không đủ khả năng về lực lượng cầu thủ thì liên kết với một hay một số Công đoàn Bộ phận khác để thành lập đội tuyển tham gia thi đấu).

\r\n

\r\n - Họp Ban Văn thể Công đoàn Trường và Đội trưởng đội tuyển đã đăng ký tham gia Giải của các Công đoàn Bộ phận để thống nhất Điều lệ của Giải và bốc thăm thi đấu vào 14 giờ, thứ 4, ngày 28 tháng 3 năm 2012,  tại Văn phòng Công đoàn Trường.

\r\n

\r\n - Thời gian Khai mạc Giải: 16 giờ, thứ 2, ngày 02 tháng 4 năm 2011, tại Sân Vận động Trường.

\r\n

\r\n Thường vụ Công đoàn Trường đề nghị BCH Công đoàn Bộ phận triển khai đăng ký và tổ chức cho đội tuyển của đơn vị luyện tập chuẩn bị tham gia thi đấu tốt.

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n       

\r\n

\r\n Nơi nhận: 

\r\n

\r\n - Như trên;

\r\n

\r\n - Lưu VPCĐ Trường.

\r\n
\r\n

\r\n TM.BAN THƯỜNG VỤ

\r\n

\r\n CHỦ TỊCH

\r\n

\r\n (đã ký)

\r\n

\r\n ThS. Vi Văn Năng

\r\n