THÔNG BÁOV/v Mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng và Bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mớitháng 5 năm 2012 Thực hiện Chương trình công tác phát triển đảng, được sự nhất trí của Thường vụ Đảng uỷ, BTC Đảng ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và lớp Bồi dưỡng lý luận cho đảng viên mới vào đầu tháng 5/2012.I.Đối tượng tham dự:1. Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng: là những quần chúng ưu tú, có bản lĩnh chính trị, tư cách đạo đức tốt, có nguyện vọng tha thiết phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam và có kết quả học tập, công tác như sau:- Đạt khá (đạt điểm bình quân 7,0 theo thang điểm 10) trở lên trong học kỳ I năm 2011-2012 (kỳ xét), không có môn thi lại (đối với sinh viên chính quy, học viên cao học);- Tích cực tham gia các công tác chung của khoa/đơn vị/lớp/đoàn/hội;- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, Công đoàn viên xuất sắc trở lên (đối với cán bộ viên chức) năm 2011;(Ghi chú: Giấy chứng nhận học lớp nhận thức về Đảng có giá trị 60 tháng, những quần chúng ưu tú đã có GCN cấp từ năm 2008 đến nay vẫn còn hiệu lực);2. Lớp bồi dưỡng lý luận đảng viên mới:là những đảng viên dự bị chưa tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.II. Địa điểm tổ chức và thời gian cụ thể: (sẽ có thông báo sau) BTC Đảng ủy yêu cầu các Chi bộ chỉ đạo BCH Liên chi đoàn, Chi đoàn, BCH công đoàn trực thuộc phạm vi phụ trách, tổ chức sinh hoạt và giới thiệu đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn dự học.Các chi bộ xét duyệt và lập danh sách đã xếp lớp sáng hoặc chiều (theo mẫu) gửi 1 bản chính và 1 bản điện tử về VPĐU trước ngày 15/4/2012. DS THAM DỰ LỚP .....BUỔI SÁNG (HOẶC CHIỀU ) CỦA CHI BỘ .... TT
Họ và tên
Ngày sinh
Lớp,Đơn vị
Quê quán(Xã, huyện, tỉnh)
Chứcvụ
VD1
Ngô Văn A
10/05/1990
 
X. Tương Giang, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh
SV
VD2
Đào Thị B
08/03/1991
 
TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội
SV
 


Bản điện tử (theo mẫu) được lập trên phần mềm Excel - font chữ Unicode cỡ chữ 12, gửi qua hộp thư nxhanh@hua.edu.vn. Để tránh sự không tương thích giữa các máy, cột dữ liệu ngày sinh phải để kiểu Text.                Yêu cầu các Chi bộ, Chi đoàn, Liên chi đoàn và Công đoàn các đơn vị quan tâm thực hiện. Nơi nhận:- Các chi bộ (để thực hiện);- Thường vụ ĐU (để BC); Lưu VP.
TM. ĐẢNG UỶBÍ THƯ(đã ký) Vũ Văn Liết