\r\n  Theo Kế hoạch Nhà trường tổ chức lễ Bế giảng - trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên các ngành Bảo quản chế biến nông sản, Chăn nuôi thú y và Quản lý đất đai, hệ Cao đẳng liên thông lên Đại học, lớp mở tại Trường vào ngày16/12/2010 tại Hội trường Giảng đường Trung tâm, nhà trường yêu cầu Sinh viên các ngành học trên đúng 8h ngày 16/12/2010 có mặt tại Hội trường để ký nhận vào sổ lưu cấp Bằng tốt nghiệp, khi đến nhận Bằng sinh viên phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ sinh viên.

\r\n

\r\n Sinh viên không có mặt trong buổi lễ Bế giảng, sau 1 tháng (kể từ thời gian trên) sẽ nhận Bằng tại phòng Đào tạo đại học.

\r\n

\r\n Các đơn vị chuẩn bị và tổ chức buổi Lễ trao Bằng theo Quy định số 626/QĐ-NNH ngày 15/6/2010 của Hiệu trưởng.

\r\n

\r\n Phòng Đào tạo đại học

\r\n