\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v Hội thảo quốc tế tại Trường Đại học Cần Thơ

\r\n

\r\n ____________________

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Trong khuôn khổ hoạt động của mạng lưới các trường đại học, các viện nghiên cứu của Việt Nam và Vương quốc Bỉ về lĩnh vực thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp cùng Trường Đại học Ghent tổ chức hội thảo quốc tế MEKONG FOOD 2 – “Food Safety and Food Quality in South-east Asia – Challenges for the next decade”.

\r\n

\r\n Thời gian: Từ ngày 09/11/2011 đến ngày 12/11/2011.

\r\n

\r\n Địa điểm: Trung tâm học liệu - Trường Đại học Cần Thơ.

\r\n

\r\n Nội dung:

\r\n

\r\n ·        Presentation of VB-FoodNet

\r\n

\r\n ·        S-1001: Significance of physical-chemical quality control,

\r\n

\r\n ·        S-1002: Integral valorization of lipids as renewable resources for food and non-food products,

\r\n

\r\n ·        S-0601: Food engineering at Massey University,

\r\n

\r\n ·        Food defence: Concept and Application,

\r\n

\r\n ·        Food quality issues,

\r\n

\r\n ·        Food processing and food engineering,

\r\n

\r\n ·        Nutritional quality of food,

\r\n

\r\n ·        Food safety and Food contaminants.

\r\n

\r\n Tại Hội thảo này, Ban Tổ chức cũng sẽ công bố việc thành lập mạng lưới các trường đại học và các viện nghiên cứu của Việt Nam và Vương quốc Bỉ về lĩnh vực thực phẩm (VB FoodNet).

\r\n

\r\n Liên hệ đăng ký đại biểu: TS. Lý Nguyễn Bình, Phó trưởng khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, email:lnbinh@ctu.edu.vn, tel: 0710-3500473, DĐ: 0989171167.

\r\n

\r\n Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ quan tâm đăng ký tham gia chương trình.

\r\n

\r\n Xin trân trọng cảm ơn.

\r\n