BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 1573/HVN-QLĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2023

                                                       

 

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

THẠC SĨ ĐỢT 2 VÀ 3 NĂM 2023

 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 và 3 năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển, kế hoạch đón tiếp thí sinh trúng tuyển thạc sĩ đợt 2 và 3 năm 2023 nhập học như sau:

I.    Danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ (Thí sinh tra cứu ở đây)

II.   Kế hoạch nhập học thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

Học viện trân trọng mời anh (chị) về Học viện để làm thủ tục nhập học vào ngày 15/09/2023 với nội dung sau :

- Từ 8h30 đến 14h30: Làm thủ tục nhập học tại P121, P108 – Nhà Hành chính.

- Từ 15h00 đến 16h00: Nghe phổ biến Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại Hội trường C - Nhà Hành chính;

- Từ 16h00 đến 18h00: Gặp mặt khoa chuyên môn (địa điểm được thông báo sau).

Học viện thông báo một số thông tin cần thiết như sau:

1.     Hồ sơ nhập học:

1/ 01 ảnh màu cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh nhân dân;

2/ 01 bản photocopy Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân);

3/ 01 bản khai đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ ngân hàng (lưu ý có đủ 4 chữ ký);

Anh (chị) nộp hồ sơ nhập học về địa chỉ:

Ban Tài chính và Kế toán (phòng 108 – nhà Hành chính), Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội.

2.     Lệ phí nhập học và tạm thu học phí:

          Phí nhập học và tạm thu học phí là 7.400.000đ/sinh viên; trong đó: Học phí tạm thu học kỳ 2 năm học 2021-2023: 7.015.000 đ/học viên; Lệ phí nhập học: 335.000/học viên; Phí duy trì tài khoản (thu hộ ngân hàng): 50.000 đ/học viên ;

Thời gian học của học kỳ thứ nhất bắt đầu từ tiết 1 (7h00) ngày 16/9/2023.

 

Sau khi nhập học, nếu anh (chị) xin thôi học, Học viện sẽ không trả lại các khoản đã thu tại mục 5. Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển và nhập học, Học viện sẽ cấp lại giấy báo trúng tuyển và nhập học cho thí sinh tại Bàn 6, Ban Quản lý đào tạo, Phòng 121, Nhà Hành chính Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ : 024.6261.7519

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- VT, VKT(3).

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường