BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 250 /HVN-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày  26  tháng  10 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020

 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2020, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển, kế hoạch đón tiếp thí sinh trúng tuyển thạc sĩ đợt 2 năm 2020 nhập học như sau:

I.    Danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ (Thí sinh tra cứu ở đây)

II.   Kế hoạch nhập học thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

Học viện kính mời anh (chị) đến phòng B112 – Nhà B của Học viện (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) ngày 30/10/2020 (sáng từ 9h30 đến 11h30, chiều từ 1h00 đến 3h00) để làm thủ tục nhập học.

Đúng 15h00 ngày 30/10/2020, anh (chị) có mặt tại Hội trường A (Giảng đường Nguyễn Đăng - NĐ207) để nghe phổ biến Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ, nhận thời khóa biểu; 16h00 cùng ngày tham gia họp lớp tại khoa chuyên môn.

Khi đến làm thủ tục nhập học, anh (chị) cần mang theo:

1/ Giấy báo trúng tuyển và nhập học của Học viện;

2/ 01 ảnh màu cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh nhân dân;

3/ Bản chính và 01 bản photocopy Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân);

4/ Bản chính và 01 bản photocopy Thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng (nếu có);

5/ Các khoản phí và lệ phí:

- Học phí tạm thu kỳ thứ nhất: 7.015.000 đ/học viên (bằng tiền mặt).

- Lệ phí nhập học: 335.000/học viên (làm thẻ học viên, Danh mục chương trình đào tạo và Sổ tay học viên);

- Phí duy trì tài khoản (thu hộ ngân hàng): 50.000 đ/học viên

Thời gian học của học kỳ thứ nhất bắt đầu từ tiết 1 (7h00) ngày 31/10/2020. Lịch học được bố trí vào các ngày thứ bảy và chủ nhật (các lớp học ngoài giờ hành chính).

Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển và nhập học, Học viện sẽ cấp lại giấy báo trúng tuyển và nhập học cho thí sinh tại Bàn 6, Ban Quản lý đào tạo, Phòng 121, Nhà Hành chính Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại liên hệ : 024.6261.7520

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- VT, VKT(3).

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường