BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 1003/HVN-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 4 tháng 6 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ NHẬP HỌC

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2024

 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2024, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo danh sách trúng tuyển, kế hoạch đón tiếp thí sinh trúng và nhập học như sau:

I.    Danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ (Thí sinh tra cứu ở đây)

II.   Kế hoạch nhập học thí sinh trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

Học viện trân trọng mời anh (chị) về Học viện để làm thủ tục nhập học vào ngày 7/6/2024 với nội dung sau :

Học viện trân trọng mời anh (chị) về Học viện để làm thủ tục nhập học vào ngày 7/6/2024 với nội dung sau :

- Từ 8h30 đến 14h30: Làm thủ tục nhập học tại P121, P128 – Tòa nhà Trung tâm.

- Từ 15h00 đến 16h00: Nghe phổ biến Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ tại Hội trường C – nhà Hành chính;

1.      Hồ sơ nhập học:

1/ 01 ảnh màu cỡ 4 x 6 kiểu chứng minh nhân dân;

2/ 01 bản photocopy Chứng minh nhân dân (Căn cước công dân);

3/ 01 bản khai đề nghị kiêm hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán và dịch vụ ngân hàng (lưu ý có đủ 4 chữ ký);

Anh (chị) nộp hồ sơ nhập học về địa chỉ:

Ban Tài chính và Kế toán (phòng 128 – Tòa nhà Trung tâm), Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội.

2.      Lệ phí nhập học và tạm thu học phí:

Học phí và lệ phí nhập học là 7.400.000đ/sinh viên; trong đó: Học phí tạm thu học kỳ 2 năm học 2023-2024: 7.015.000 đ/học viên; Lệ phí nhập học: 335.000/học viên; Phí duy trì tài khoản (thu hộ ngân hàng): 50.000 đ/học viên.

Anh (chị) nộp lệ phí nhập học và tạm thu học phí vào tài khoản sau:

+ Chủ tài khoản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

+ Số tài khoản: 124 000 000 265

+ Tại: Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Chương Dương

+ Nội dung ghi: “Mã học viên” “Họ và tên” “Số điện thoại

Ví dụ: 33160009   Trần Văn Huy   0866970xxx

Thời gian học của học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 từ ngày 8/6/2024.

Ghi chú : Trường hợp thí sinh chưa nhận được giấy báo trúng tuyển và nhập học, Học viện sẽ cấp lại giấy báo trúng tuyển và nhập học cho thí sinh tại Bàn 8, Ban Quản lý đào tạo, Phòng 121, Tòa nhà Trung tâm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ : 024.6261.7519

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- VT, VKT(3).

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường