HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2022

__________________

Số:1834 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2022

                                                              

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN VÀ KẾ HOẠCH NHẬP HỌC

 

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2022, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo thông tin trúng tuyển đợt 1 và kế hoạch nhập học như sau:

I.     Thông tin trúng tuyển

1.     Điểm trúng tuyển đại học chính quy theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (xem chi tiết tại đây);

2.     Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 năm 2022 (cho tất cả các phương thức xét tuyển) (tra cứu tại đây)

II.    Nhập học

1.     Thời gian nhập học:      20 – 30/09/2022

2.     Địa điểm nhập học: tại Hội trường C - Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

3.     Xác nhận nhập học

Thí sinh thực hiện xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo (https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn) từ ngày 18/09/2022 đến 17h00 ngày 30/09/2022 .

4.     Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

(1). Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (bản chính);

(2). Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (bản chính và 01 bản sao công chứng);

(3). Học bạ THPT (bản chính và 01 bản sao công chứng);

(4). Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (01 bản sao công chứng);

(5). Ảnh chụp chân dung cỡ 4x6 cm kiểu CMND (không quá 6 tháng) (02 ảnh)

(6). Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh theo quy định (nếu có);

(7). Phí nhập học và tạm thu học phí là 9.090.000đ/sinh viên (đối với thí sinh đã đăng ký tham gia Đề án Hỗ trơ khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo: 6.090.000/sinh viên); trong đó: Lệ phí nhập học: 335.000đ/sinh viên; Phí duy trì tài khoản ngân hàng: 50.000đ/sinh viên; Bảo hiểm y tế sinh viên bắt buộc: 705.000đ/sinh viên/15 tháng (Tính từ ngày 01/10/2022 đến 31/12/2023); Tạm thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2022: 8.000.000 đ/sinh viên (đối với thí sinh đã đăng ký tham gia Đề án Hỗ trơ khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo: 5.000.000/sinh viên).

(8). Lý lịch Học sinh - Sinh viên  có xác nhận của chính quyền địa phương (02 bản chính);

(9). Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng);

(10). Thẻ bảo hiểm y tế đang sử dụng (01 bản photocopy);

(11). Giấy chuyển sinh hoạt Đảng (nếu có);

(12). Sổ Đoàn viên;

(13). Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do BCH Quân sự huyện (quận, thị xã, TP) cấp; Giấy giới thiệu di chuyển Nghĩa vụ Quân sự; giấy xác nhận đăng ký vắng mặt do BCH Quân sự xã (phường, thị trấn) nơi đăng kí hộ khẩu thường trú cấp (đối với nam).

Thí sinh có thể nộp muộn và hoàn thiện các giấy tờ nhập học từ mục 8 đến mục 13 trước 30/10/2022.

Thí sinh sẽ được chính thức công nhận là sinh viên của Học viện sau khi nhập học thành công và đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ.

Năm 2022, Học viện có 850 chỗ ở nội trú cho sinh viên K67 với phòng ở khép kín, đảm bảo an ninh trật tự với chi phí từ 130.000 - 180.000 đ/sinh viên/tháng (chưa kể chi phí điện, nước); ưu tiên chỗ ở nội trú cho các đối tượng ưu tiên tuyển sinh, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (có giấy xác nhận) và sinh viên nhập học sớm. Sinh viên đăng ký chỗ ở nội trú khi về học tập trung tại Học viện.

Sau khi nhập học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam không trả lại các khoản đã thu nếu sinh viên xin thôi học.        

Ghi chú: Kết quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên các thông tin từ dữ liệu kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, do thí sinh cung cấp và các dữ liệu khác; trường hợp có sai sót sẽ được giải quyết theo quy định.

 Chi tiết liên hệ ĐT: 0961.926.939 – 024.6261.7578 – 0961.926.639 – 024.6261.7520.

Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

 

Nơi nhận :

- Thí sinh (website);

- Lưu QLĐT, VT, NPD (3)

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 GS.TS. Phạm Văn Cường