BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số:1113/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Kỳ thi “Kiến thức Công nghệ và Khởi nghiệp Sáng tạo VNUA-2024”  - Đợt 3

(Thông báo số 5)

 

Nhằm phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có hiểu biết về ngành nghề, có đam mê trong lĩnh vực khoa học công nghệ nông nghiệp và khơi dậy tinh thần, khát vọng khởi nghiệp trong giới trẻ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã xây dựng và triển khai Đề án tổ chức Kỳ thi “Kiến thức Công nghệ và Khởi nghiệp Sáng tạo VNUA” từ năm 2023 dành cho học sinh trung học phổ thông (THPT). Năm 2024, Học viện tiếp tục triển khai Kỳ thi với các đợt thi khác nhau (Đợt 1 đã tổ chức ngày 14/4/2024, Đợt 2 đã tổ chức ngày 09/6/2024), Đợt 3 sẽ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch như sau:

1. Đối tượng dự thi

- Học sinh đang học lớp 12 tại các trường trung học phổ thông và tương đương;

- Người đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương từ năm 2020 trở lại đây. Trường hợp đặc biệt do Hội đồng thi xem xét, quyết định.

2. Thời gian, cách thức đăng ký dự thi

Thí sinh đăng ký dự thi trước 17h00 ngày 20 tháng 7 năm 2024 (thứ Bẩy) thông qua đường link đăng ký sau: https://forms.gle/WM924qmoWKEE3qcG9

3. Thời gian thi

Học viện dự kiến tổ chức Kỳ thi đợt 3 trong khoảng thời gian từ ngày 22-25/7/2024 (Lịch thi chi tiết sẽ có thông báo sau).

4. Hình thức thi

Thi trực tuyến qua ứng dụng Microsoft Teams theo Quy định của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Để dự thi, thí sinh cần chuẩn bị máy tính, điện thoại có kết nối internet, 02 camera.

5. Nội dung, thời gian và cấu trúc của bài thi

Bài thi gồm 02 phần, tổng điểm: 100 điểm. Thời gian làm bài: 60 phút

STT

Phần thi

Hình thức thi

1

Kiến thức công nghệ(giới hạn trong chương trình giáo dục môn công nghệ ở THPT)

Trắc nghiệm

2

Kiến thức khởi nghiệp và hiểu biết thực tế cùng tư duy sáng tạo(tài liệu do Học viện cung cấp)

Trắc nghiệm

6. Tài liệu ôn tập

- Sách giáo khoa môn Công nghệ lớp 10, 11, 12.

- Tài liệu về kiến thức khởi nghiệp sáng tạo do Học viện cung cấp.

Thí sinh có thể download tài liệu tại:

https://forms.gle/td68KHRHw92EaWdZA

7. Quyền lợi của thí sinh dự thi

7.1. Được cấp giấy chứng nhận kết quả thi

7.2. Được tính điểm quy đổi và cộng với điểm kết quả học tập THPT hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển vào Học viện theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2024

Thí sinh tham dự Kỳ thi nếu đạt từ 65 điểm trở lên sẽ được tính điểm quy đổi và cộng với điểm kết quả học tập THPT (hoặc điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024), điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển vào Học viện (xem Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 tại: https://vnua.edu.vn/tin-tuc-su-kien/dao-tao/thong-bao-tuyen-sinh-dai-hoc-he-chinh-quy-nam-2024-55735 ).

* Mức điểm quy đổi như sau:

          - Thí sinh tham dự Kỳ thi đạt từ 65 điểm đến 75 điểm: được tính 1,0 điểm quy đổi;

          - Thí sinh tham dự Kỳ thi đạt từ 76 điểm đến 85 điểm: được tính 1,5 điểm quy đổi;

          - Thí sinh tham dự Kỳ thi đạt từ 86 điểm trở lên: được tính 2,0 điểm quy đổi;

7.3. Được cộng điểm khi xét học bổng

Thí sinh tham dự Kỳ thi đạt từ 90 điểm trở lên sẽ được cộng 2,0 điểm vào điểm xét tuyển học bổng “Sinh viên tài năng” (được miễn 100% học phí trong toàn khóa học nếu duy trì thành tích học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên) hoặc cộng 10 điểm xét học bổng “Khởi nghiệp” năm 2024 của Học viện.

Trên đây là thông báo của Học viện về việc tổ chức Kỳ thi “Kiến thức Công nghệ và Khởi nghiệp Sáng tạo VNUA-2024” – Đợt 3 dành cho học sinh trung học phổ thông. Mọi chi tiết xin liên hệ:

§ SĐT: 024.6261.7578 hoặc 0961.926.639/0961.926.939

§ Website: www.vnua.edu.vn; http://tuyensinh.vnua.edu.vn

§ Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- HĐHV-BGĐ (để b/c);

- Lãnh đạo các đơn vị (để t/h);

- Các Sở GD&ĐT, Trường THPT (để p/h);

- NXB HV (website);

- Lưu: VT, CTCT&CTSV;

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường