\r\n  Kính gửi:           Các đơn vị toàn trường

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n Ngày 07 tháng 9 năm 2010, Ban Giám hiệu đã có Quyết định số 1459/QĐ-NNH về việc thành lập Ban Biên tập, Tổ Thư ký, Ban Quản trị mạng Website trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội theo nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2006 – 2011.

\r\n

\r\n Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Ban Biên tập phân công công việc cho các thành viên tổ Thư ký Website.

\r\n

\r\n Để đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền trên Website, Ban Biên tập thông báo quy trình nhận tin, bài như sau:

\r\n

\r\n - Tổ Thư ký Website có trách nhiệm nhận tin, bài, ảnh của CTV gửi đến. Biên tập cho phù hợp với cấu trúc của từng loại thông tin, trình người phụ trách kiểm duyệt và chuyển cho cán bộ quản trị Website cập nhật thông tin lên trang Web Trường.

\r\n

\r\n Các thông tin đưa trên Website, CTV gửi về địa chỉ hòm thư điện tử:tothuky@hua.edu.vn.

\r\n

\r\n Ban quản trị mạng không trực tiếp đưa thông tin lên Website khi chưa được kiểm duyệt hoặc ý kiến của Tổ Thư ký.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n BAN BIÊN TẬP WEBSITE

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n (Đã ký)

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n PGS. TS Nguyễn Xuân Trạch

\r\n
\r\n