\r\n  Kính gửi: Trường Cao đẳng Nông Lâm Trung Ương

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n             Theo Kế hoạch của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Sinh viên ngành Bảo quản chế biến nông sản, Chăn nuôi thú y, Quản lý đất đai và Cây trồng - K1, hình thức đào tạo Liên thông Cao đẳng lên Đại học  mở tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Trung Ương đã thi tốt nghiệp và được công nhận tốt nghiệp theo Quyết định công nhận tốt nghiệp của Hiệu trưởng trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

\r\n

\r\n             Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội tổ chức lễ Bế giảng & trao Bằng tốt nghiệp  cho  các tân Kỹ sư  ngành học trên vào 9h ngày 22/12/2010  tại Trường Cao đẳng Nông Lâm Trung Ương, Đề nghị Quý Trường thông báo cho  sinh viên biết đến dự đông đủ, đúng giờ (khi về nhận Bằng các tân Kỹ sư phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ sinh viên).

\r\n

\r\n             Sinh viên không có mặt trong buổi Lễ, sau 1 tháng (kể từ thời gian trên) sẽ nhận Bằng tại phòng Đào tạo đại học - trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

\r\n

\r\n             Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội xin ý kiến thống nhất của Quý Trường để cùng phối hợp chuẩn bị, tổ chức tốt buổi Lễ Bế giảng & trao Bằng tốt nghiệp,

\r\n

\r\n             Xin trân trọng cảm ơn.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Như  trên;

\r\n

\r\n - Lưu: VTHC, ĐTĐH.

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n
\r\n

\r\n KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n
\r\n

\r\n

\r\n PGS.TS.Đinh Văn Chỉnh

\r\n
\r\n