HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

____________________

Số: 119/TB-HVN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng  5 năm 2018

                                                             


THÔNG BÁO XÁC NHẬN NHẬP HỌC

  

Căn cứ Kế hoạch và Kết quả xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo:

A.  Danh sách thí sinh đạt các tiêu chí trúng tuyển xét tuyển thẳng (Tra cứu tại đây) và xét tuyển theo kết quả học tập THPT (Tra cứu tại đây) đợt 2 năm 2018.

B.  Kế hoạch xác nhận nhập học đối với thí sinh đạt các tiêu chí trúng tuyển

I.   Thời gian xác nhận nhập học: từ ngày 08-10/6/2018

II.  Hồ sơ xác nhận nhập học

1. Giấy báo xác nhận nhập học của  Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

2. Bản photo học bạ hoặc xác nhận kết quả học tập THPT; Bản photo chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng đối tượng 02; Bản photo Giấy chứng nhận kết quả (hoặc giấy khen) liên quan đến các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố/quốc gia, Olympic, cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia… đối với thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng đối tượng 01.

3. Khoản phí tạm thu xác nhận nhập học:

Học phí tạm thu học kỳ I năm học 2018 – 2019: 5.000.000 đ/sinh viên.

III.   Hình thức xác nhận nhập học

Thí sính có thể chọn 1 trong 2 hình thức

1.  Trực tiếp

Địa điểm: Hội trường C nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

2.   Online

Đối với thí sinh không thể trực tiếp đến Học viện có thể xác định nhập học bằng hình thức online.

a) Thí sinh nộp khoản phí tạm thu xác nhận nhập học vào số tài khoản sau:

Tài khoản: 129 0000 48235

Tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - chi nhánh Chương Dương

Chủ tài khoản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nội dung ghi: Số giấy báo nhập học, Họ và tên thí sinh

Ví dụ: 139/XNHB-HVN, Vũ Khánh Toàn

b) Hồ sơ xác nhận (mục 1 và 2 của phần II) thí sinh gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; hoặc scan màu hồ sơ xác nhận (mục 1 và 2 của phần II) gửi về hộp thư tuyensinh@vnua.edu.vn.

Anh (chị) sẽ được chính thức công nhận là sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam sau khi có minh chứng đã tốt nghiệp THPT, hoàn thành đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của Học viện vào ngày 23 - 24/07/2018.

Học viện chỉ trả lại khoản tạm thu ở mục 3 của phần II đối với các thí sinh không tốt nghiệp THPT.

Học viện gửi Giấy báo xác nhận nhập học cho thí sinh đạt các tiêu chí trúng tuyển theo địa chỉ đăng ký của thí sinh bằng đường bưu điện. Nếu không nhận được, Học viện sẽ cấp lại giấy báo xác nhận nhập học cho thí sinh đạt các tiêu chí trúng tuyển tại Ban Quản lý đào tạo (Phòng 121, Nhà Hành chính), Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 024.62617.520.

                                        

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC HĐTS

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Viết Đăng