HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số:30/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham gia chương trình trao đổi ngắn hạn tại nước ngoài

 

Thực hiện mục tiêu của đề án: Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn 2030 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong tăng cường trao đổi sinh viên quốc tế, tạo cơ hội cho sinh viên Học viện đi học tập và nghiên cứu tại các trường, viện, tổ chức đối tác, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực theo hướng hội nhập quốc tế;

Trong thời gian qua, Học viện đã trao đổi với nhiều đối tác như Ailen, Hà Lan, Đức, Bỉ, Áo, Italia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa kỳ, Canada, Úc và Newzealand…. nhằm tìm kiến nguồn học bổng trao đổi tín chỉ, thực tập đề tài tốt nghiệp, thực hiện dự án khởi nghiệp sinh viên v.v.

Để cử được sinh viên ưu tú, đáp ứng các tiêu chí của đối tác và chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho sinh viên khi tham giao trao đổi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo tới toàn thể sinh viên quan tâm nộp hồ sơ đăng ký tham gia các chương trình trao đổi ngắn hạn tại nước ngoài. Căn cứ vào điều kiện của từng chương trình cụ thể, Ban HTQT sẽ tổ chức xét duyệt hồ sơ và đề cử sinh viên để Giám đốc Học viện phê duyệt cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi trong khuôn khổ hợp tác của Học viện với các đối tác.

Điều kiện đăng ký dự tuyển:

-      Sinh viên năm thứ 2 trở lên;

-      Sinh viên có đủ năng lực tiếng Anh: Học tập các chương trình tiên tiến đào tạo bằng Tiếng Anh tại Học viện; Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (6.5 IELTS hoặc 91 TOEFL iBT; 577 TOEFL PBT hoặc TOEIC khoảng 850) hoặc sinh viên sinh viên có điểm trung bình môn tiếng Anh các kỳ học từ 2.8 trở lên;

-      Sinh viên có điểm trung bình tích lũy từ: 2.8 trở lên (tính từ học kỳ 1 đến hết kỳ học đã kết thúc trước thời hạn nộp đơn);

-      Sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa, tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện; Câu lạc bộ sinh viên, hoạt động của Khoa, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên của Học viện, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và có các giải thưởng liên quan sẽ được ưu tiên xét tuyển.

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

-      Đơn đăng ký tham dự chương trình trao đổi (Theo mẫu)

-      Sơ yếu lý lịch/CV

-      Đề xuất ý tưởng nghiên cứu có xác nhận của giáo viên hướng dẫn tại Học viện (từ 4-5 trang và bắt buộc đối với sinh viên đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu)

-      Bảng điểm đại học do Ban Quản lý đào tạo cấp (bản gốc, bằng tiếng Anh, tính từ học kỳ 1 đến hết kỳ học đã kết thúc trước thời hạn nộp đơn);

-      3 Ảnh cỡ 4*6cm;

-      Giấy khen, chứng nhận giải thưởng, giấy chứng nhận tham gia công tác Đoàn, Hội và các hoạt động liên quan (nếu có).

Địa chỉ nhận hồ sơ:

-      Bản gốc Hồ sơ dự tuyển: Nộp tại Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Nguyễn Minh Hằng, P. 228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692);

-      Bản scan Hồ sơ dự tuyển: Gửi đến địa chỉ email: htqt@vnua.edu.vn

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên đủ tiêu chuẩn quan tâm tham gia dự tuyển. Hồ sơ xin gửi về Ban Hợp tác quốc tế muộn nhất 17.00h ngày 25/11/2022.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Tổ thư ký (đăng website Học viện);

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Việt Long