THÀNH ĐOÀN HÀ NỘI

BCH HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

***

Số: 01/TB-ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

V/v nộp hồ sơ xét chọn thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

 

                          Kính gửi: - BCH liên chi đoàn các khoa;

                                            - BCH các chi đoàn;

                                            - Sinh viên Học viện.

 

 

Căn cứ Công văn số 6067-CV/TĐTN-TNTH ngày 27 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội về việc giới thiệu thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022;

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo về việc nộp hồ sơ xét chọn thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2022 như sau:

1. Đối tượng

Là sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo chính quy dài hạn tập trung (không bao gồm hệ liên thông) từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Tốt nghiệp đứng đầu các khoa đào tạo của Học viện;

- Kết quả học tập toàn khóa học đạt từ loại giỏi trở lên;

- Có điểm rèn luyện toàn khóa học đạt loại xuất sắc trở lên;

- Không bị thi trượt bất kỳ môn học nào trong quá trình học tập tại Học viện; không vi phạm nội quy, quy chế nào của Học viện và không bị hình thức kỷ luật nào trong toàn khóa học.

2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên

- Có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, Hội và phong trào sinh viên;

- Ưu tiên những cá nhân đạt giải cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được ứng dụng vào thực tế mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội; các cá nhân vượt khó vươn lên trong học tập; các cá nhân tích cực tham gia đóng góp vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

4. Hồ sơ

+ Hồ sơ xét thủ khoa gồm:

- Báo cáo thành tích cá nhân trong quá trình học tập tại Học viện (có xác nhận của khoa, của Học viện);

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền, theo mẫu như lý lịch xin việc); bảng điểm kết quả học tập và điểm rèn luyện toàn khóa học (có xác nhận của Học viện).

- 02 ảnh chân dung 4x6 (ghi rõ họ tên, trường phía sau ảnh);

- 1 file ảnh chân dung; 05 ảnh chụp ghi lại những khoảng khắc đẹp, đáng nhớ trong quá trình học tập, rèn luyện, tham gia hoạt động tình nguyện cộng đồng (để đưa vào kỷ yếu thủ khoa xuất sắc).

- Nộp các loại giấy khen, bằng khen (nếu có) bản phô tô công chứng.

+ Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

Cá nhân nộp hồ sơ về Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện (Phòng 117, Nhà Hành chính) trước 17h00 ngày 03 tháng 10 năm 2022 (bản cứng gửi tại Văn phòng Đoàn Học viện - phòng 117 Nhà Hành chính, bản điện tử gửi qua địa chỉ email: dtnien@vnua.edu.vn). Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Trần Thị Phương Lan - Chuyên viên Văn phòng Đoàn Thanh niên Học viện (SĐT: 0978.371.525).

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VPĐTN.

 

TM. BCH ĐOÀN HỌC VIỆN

BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Trọng Tuynh