BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________

Số: 21 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Ngày hội việc làm trực tuyến với các doanh nghiệp Đài Loan

Ban Hợp tác Quốc tế trân trọng thông báo Bộ Kinh tế Đài loan tổ chức “Hoạt động thu hút nhân tài Việt Nam” theo hình thức trực tuyến năm 2021 từ ngày 01-31/07/2021.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 60 doanh nghiệp nổi tiếng của Đài Loan: Tập đoàn Pegatron, Wistron, Campal, Garmin, Nanpao Resins, PouYuen, Ngân hàng Hoa Nam với nhiều lĩnh vực tuyển dụng đa dạng: công nghệ thông tin, điện tử, tài chính, xây dựng, chế tạo, v.v… Đây là cơ hội tốt để sinh viên có thể kết nối với các doanh nghiệp của Đài Loan và tìm kiếm các cơ hội việc làm.

leftcenterrightdel
 
 

Các ứng viên có thể đăng ký miễn phí và tìm kiếm thông tin việc làm tại website: http://careers4u.tw/2021VN

Hoặc tìm hiểu thêm tại Facebook của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam: Link

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo./.

Nơi nhận;

- Tổ thư ký (để đăng tb);

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY