HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA KẾ TOÁN & QTKD

___________________

Số: 56/HVN-KT&QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng hợp đồng làm nhiệm vụ giảng dạy

 

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh thông báo tuyển dụng hợp đồng làm nhiệm vụ giảng dạy/giảng viên như sau:

- Vị trí: Giảng viên

- Số lượng:

1. Bộ môn Kế toán tài chính: 01 người

2. Bộ môn Kế toán quản trị và kiểm toán: 02 người

3. Bộ môn Marketing: 02 người

4. Bộ môn Tài chính: 02 người

5. Bộ môn Quản trị kinh doanh: 02 người

I. Yêu cầu chung

1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

2. Có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ của chức danh dự tuyển.

3. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

4. Có đơn đăng ký dự tuyển.

5. Có lý lịch rõ ràng.

6. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ.

7. Không nói ngọng, không nói lắp, không có dị tật, thể hình cân đối.

8.  Có bằng Đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) của các trường công lập trong nước hoặc các trường đại học có uy tín ở các nước có nền giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ phát triển có ngành/chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực tuyển dụng, đạt loại khá trở lên (tính theo điểm thi lần thứ nhất); số học phần thi lần thứ nhất không đạt yêu cầu không quá 04 học phần (trong đó không quá 02 học phần chuyên môn); môn dự tuyển và môn học yêu cầu phải đạt loại khá trở lên (thể hiện qua bảng điểm thi lần thứ nhất). Chi tiết ngành/chuyên ngành đào tạo, học phần được nêu ở mục II

             Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 500 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng của QS World University Rangkings (http://www.topuniversities.com) hoặc The World University Rangkings (http://www.timeshighereducation.co.uk) thì được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Thạc sĩ (nếu khác với ngành/chuyên ngành của bằng tốt nghiệp đại học).

9.  Có bằng Thạc sĩ trở lên (trong trường hơp ứng viên chưa được cấp bằng thì phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc hoàn thành chương trình đào tạo chờ cấp bằng), ngành/chuyên ngành đào tạo và nơi đào tạo như Mục 8.

10. Có ít nhất 02 năm học bậc phổ thông trung học tại các trường công lập đạt loại khá trở lên, không lưu ban; hoặc có điểm thi đại học lần đầu đạt từ 20 điểm trở lên; hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên và có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh TOEFL Quốc tế từ 450 điểm trở lên hoặc tương đương.

            Người có bằng Thạc sĩ tốt nghiệp một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức theo xếp hạng nói trên, có ngành/chuyên ngành phù hợp, có số môn học đạt loại khá trở lên chiếm ít nhất 50% trong tổng số môn học, chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy (không áp dụng đối với các hình thức đào tạo liên thông) tại các trường đại học công lập và có ít nhất 01 năm học bậc PTTH đạt loại khá trở lên.

11. Ngoài các quy định từ Mục 1 đến Mục 9, phần này thì người đăng ký dự tuyển có bằng tiến sĩ:

a) Được xét ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi theo bằng Tiến sĩ (nếu khác với các văn bằng trước đó).

b) Chỉ yêu cầu có bằng đại học hệ chính quy hoặc tốt nghiệp Tiến sĩ một trong 200 trường đại học hàng đầu thế giới [không áp dụng đối với các hình thức liên kết đào tạo, đào tạo trực tuyến (e-learning), đào tạo từ xa (distant learning)] tính tại thời điểm nộp hồ sơ thi tuyển viên chức.

12. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

II. Yêu cầu cụ thể

1. Bộ môn Kế toán tài chính:

(1) Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kế toán

(2) Các học phần dự kiến đảm nhiệm: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính

(3) Các học phần đảm nhiệm thi lần đầu đạt 8 điểm trở lên

2. Bộ môn Kế toán quản trị và kiểm toán:

(1) Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh,  

(2) Nhóm học phần dự kiến đảm nhiệm: Nguyên lý Kiểm toán; Kế toán quản trị

(3) Điểm học phần dự kiến đảm nhận đạt điểm Khá trở lên đối với điểm thi lần đầu

(4) Ưu tiên ứng viên có bằng tiến sĩ

3. Bộ môn Marketing:

(1) Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, Marketing

(2) Nhóm học phần dự kiến đảm nhiệm: Marketing căn bản, Quản trị marketing

(3) Điểm học phần dự kiến đảm nhiệm đạt điểm Khá trở lên đối với điểm thi lần đầu

(4) Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài

4. Bộ môn Tài chính:

(1) Ngành/chuyên ngành đào tạo: Tài chính, ngân hàng

 Đối với ứng viên có học vị tiến sĩ: Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ hoặc tiến sĩ ngành/chuyên ngành tài chính, ngân hàng hoặc ngành gần với tài chính, ngân hàng (kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh) hoặc thực hiện luận án tiến sĩ về lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

(2) Nhóm học phần dự kiến đảm nhiệm: Tài chính - tiền tệ, Quản trị tài chính doanh nghiệp, Tổng quan về ngân hàng thương mại.

(3) Các học phần dự kiến đảm nhiệm thi lần đầu đạt từ khá trở lên

(4) Ưu tiên ứng viên có bằng tiến sĩ, ưu tiên ứng viên được đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài.

5. Bộ môn Quản trị kinh doanh:

(1) Ngành/chuyên ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh, các chuyên ngành thuộc ngành quản trị kinh doanh, logistics, quản trị chuỗi cung ứng, hoặc một số ngành phù hợp và gần với quản trị kinh doanh.

            (2) Các học phần dự kiến đảm nhiệm: Logistics, Quản trị chuỗi cung ứng,

(3) Các môn học dự kiến đảm nhiệm thi lần đầu đạt từ khá trở lên.

III. Hồ sơ dự tuyển:

1.  Đơn đăng ký dự tuyển

2.  Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4x6 đóng dấu giáp lai), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

3.  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả quá trình học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cần phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt

4. Lý lịch khoa học

5.  Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện Quận/Huyện trở lên trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển

6. 02 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận)

Lưu ý: Ngoài hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ; hồ sơ không trả lại

Thời gian nộp hồ sơ: kể từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 30/05/2023

1. Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng 419, tầng 4, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam-Trâu Quỳ-Gia Lâm-Hà Nội.

2. Người nhận hồ sơ: Đỗ Kim Yến (0903.480.929)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

PGS.TS. Đỗ Quang Giám