HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /TB-HTQT

 

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

Khoá học mùa hè tại trường Đại học Emporia State, Hoa Kỳ

 

Đại học Emporia State, Hoa Kỳ, đối tác của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, được thành lập năm 1863, là trường đại học công lập đầu tiên của bang Kansas, Hoa Kỳ. Đại học Emporia State tuyển sinh chương trình khoá học mùa hè với nhiều hoạt động đa dạng và thú vị dành cho sinh viên như sau:

Danh sách các khoá học mùa hè:

- Chương trình Tiếng Anh giao tiếp (6 tuần): Chương trình ngoại khoá nâng cao năng lực Tiếng Anh thông qua các lớp Tiếng Anh chuyên sâu và giao tiếp với người bản xứ.

- Chương trình ngoại khoá 2 tuần theo chủ đề: Sinh viên có thể tham gia một vào nhiều chương trình ngắn hạn về các chủ đề: khoa học, toán học, khả năng lãnh đạo, âm nhạc, v.v…

- Các lớp học mùa hè: Sinh viên có thể tham gia các lớp học tại trường tương đương với các lớp tín chỉ đại học.

Thời gian: 02/07/2021 – 12/08/2021

Đối tượng tham gia:

- Sinh viên các trường đại học quan tâm đến việc học tập và trao đổi tại trường Đại học Emporia State.

- Các khoá học sẽ được sắp xếp linh hoạt để phù hợp với khả năng tiếng Anh và nguyện vọng của sinh viên.

Chi phí:

- Chương trình học Tiếng Anh (6 tuần): 3.656 USD (Chi phí này đã bao gồm học phí, chỗ ở tại kí túc xá, bữa ăn tại trường, thuê giáo trình, chi phí di chuyển đi và đến sân bay, chi phí sử dụng cơ sở vật chất và chi phí tham gia một số hoạt động ngoại khoá)

- Chương trình ngoại khoá theo chủ đề (2 tuần): 1.632 USD

- Khi đăng ký chương trình Tiếng Anh 6 tuần, sinh viên có thể tham gia chương trình ngoại khoá theo chủ đề với chi phí 350USD/chương trình.

Thời hạn đăng ký: 1/5/2021

Lợi ích khi tham gia chương trình:

- Trải nghiệm cuộc sống và văn hoá Mỹ

- Nâng cao khả năng tiếng Anh

- Tham gia các hoạt động nhóm cùng bạn bè quốc tế

Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký tham dự:

- Thông tin chi tiết xem tại: emporia.edu/oiesummer

- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến tại: https://tinyurl.com/uyy7ekph

- Để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần), ứng viên liên hệ trực tiếp với trường Đại học Emporia State, Hoa Kỳ qua email iep@emporia.edu hoặc Cô: Lê Thị Thanh Phương, P226 Nhà Hành chính, ĐT: 62617549, email: lttphuong@vnua.edu.vn.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm tham gia./.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 

Các tệp đính kèm:

6-week-english-program.pdf

cheerleading-flyer.pdf

explore-math-flyer.pdf

how-to-apply.pdf

music-flyer.pdf

real-science-flyer.pdf

 

Nơi nhận:

- Tổ thư ký (để đăng tb)

- Lưu: HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Việt Long