HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 23/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v Hội thảo sinh viên quốc tế Hàn Quốc – các nước Tiểu vùng sông Mekong

 

Văn phòng Hà Nội của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc (KOREA FOUNDATION), Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội thông báo chương trình Hội thảo sinh viên quốc tế Hàn Quốc và các nước Tiểu vùng sông Mekong 2024 (Mekong-Kor Youth Group Workshop 2024). Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tổ chức Hội thảo này dành cho sinh viên Hàn Quốc và sinh viên 05 nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong bao gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar và Thái Lan với mục đích nâng cao hiểu biết, giao lưu song phương và thắt chặt tình hữu nghị giữa thế hệ tương lai của Hàn Quốc và các nước Tiểu vùng sông Mekong thông qua hoạt động học lý thuyết và dự án nhóm về siêu máy tính (supercomputing), phân tích dữ liệu lớn (big data analysis), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI applications).

Thời gian hội thảo: Ngày 19-23/8/2024.

Địa điểm hội thảo: Korean Institute of Science and Technology Information (KISTI), Daejeon, Hàn Quốc.

Quyền lợi tham gia: i) Được hỗ trợ vé máy bay đi lại quốc tế, đi lại nội địa (tàu, xe oto), ăn, ở; ii) Được cấp chứng nhận có chữ ký của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Giám đốc KISTI; iii) giải thưởng cho bài thuyết trình xuất sắc; iv) quà tặng lưu niệm của Hội thảo. 

Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học và sau đại học của Hàn Quốc và 05 nước Tiểu vùng sông Mekong.

Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Anh.

Yêu cầu chung: i) Sinh viên quan tâm đến tình hữu nghị và hợp tác sử dụng tiến bộ khoa học công nghệ giữa Hàn Quốc và các nước Tiểu vùng sông Mekong; ii) có kỹ năng dẫn dắt thảo luận và thuyết trình bằng tiếng Anh; iii) bố trí tham gia toàn bộ hội thảo bao gồm cả thời gian định hướng.

Kế hoạch xét tuyển:

- Đăng ký tham gia: Muộn nhất ngày 31/5/2024.

- Thông báo kết quả sơ tuyển: Ngày 03/6/2024.

- Phỏng vấn trực tiếp/trực tuyến: Ngày 10-14/6/2024.

- Thông báo kết quả xét chọn: Ngày 17/6/2024.

Đăng ký dự tuyển: Sinh viên quét mã QR để hoàn thành phiếu đăng ký điện tử trên Google link cùng với thông tin về giấy chứng nhận nhập học, chứng nhận năng lực tiếng Anh, thư giới thiệu của lãnh đạo khoa.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Lê Thị Bích Liên

 

leftcenterrightdel