HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng trao đổi sinh viên tại ĐHQG Gyeongsang, Hàn Quốc

 

Đại học quốc gia Gyeongsang (GNU), Hàn Quốc thông báo dự tuyển các chương trình học bổng dành cho sinh viên trao đổi năm 2024 tại GNU, Hàn Quốc (GGMP students).

Số lượng:

- Học bổng GKS (bao gồm vé máy bay khứ hồi và 630.000KRW/tháng cho 04 tháng): 08 suất học bổng cho các trường đại học đối tác của GNU;

- Học bổng GGMP Ambassador (500.000KRW/tháng cho 04 tháng): 20 suất học bổng cho các trường đại học đối tác của GNU.

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Sinh viên bậc đại học hệ chính quy, năm thứ hai trở đi thuộc trường có ký kết thỏa thuận hợp tác với GNU;

- Sinh viên hiện tại không học tập tại Hàn Quốc;

- Điểm tích lũy bậc đại học đạt từ 80% trên thang điểm 100;

- Sinh viên chưa từng được nhận học bổng của Chính phủ Hàn Quốc;

- Sinh viên không đồng thời mang quốc tịch Hàn Quốc;

- Sinh viên không dự tuyển học bổng này ở hai trường đại học của Hàn Quốc;

- Sinh viên chấp nhận hoàn thành ít nhất 01 học phần bắt buộc liên quan đến Hàn Quốc (02 tín chỉ trở lên) trong thời gian trao đổi.

Tiêu chí tuyển chọn: Tổng điểm: 100

- Kết quả học tập (chuyên môn, ngoại ngữ, các kết quả liên quan đến học tập): 60 điểm;

- Kết quả hoạt động ngoại khóa (vai trò cầu nối, khả năng đóng góp cho xã hội giữa hai quốc gia, tiềm năng phát triển, một số phẩm chất tốt thể hiện qua hồ sơ dự tuyển): 40 điểm;

- Điểm thưởng: tối đa 15 điểm (năng lực tiếng Hàn, con em người trực tiếp tham gia chiến tranh Hàn Quốc).

Thông tin tham khảo và dự tuyển: Tài liệu chi tiết kèm theo Thông báo này.

Liên hệ giải đáp thông tin: Ms. Kim Jeongseon, International Program Manager

Office of International & External Cooperation Gyeongsang National University (GNU) 501, Jinju-daero, Jinju, Gyeongnam, 52828, Republic of Korea, Tel: +82-55-772-0273 - Fax: +82-55-772-0269 - Email: kk_jjj_@gnu.ac.kr.

Dự tuyển: Sinh viên hoàn thành thủ tục đề cử muộn nhất ngày 11/4/2024 và nộp hồ sơ dự tuyển trực tuyến muộn nhất ngày 30/4/2024 theo các bước sau:

1.     Sinh viên hoàn thành file excel GNU Exchange Student Nomination Form (ghi rõ vị trí học bổng dự kiến dự tuyển tại cột Note trong file) gửi Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam để Học viện tổng hợp gửi danh sách sinh viên đăng ký dự tuyển cho phía bạn.

2.     Sinh viên đăng ký tài khoản dự tuyển tại https://www.studyinkorea.go.kr trước khi nhập vào link dự tuyển;

3.     Sinh viên hoàn thành thủ tục dự tuyển trực tuyến tại:

https://www.studyinkorea.go.kr/ko/receipt/OnlineReceipt12.do?ei_code=100051&courseCode=08008&examination_id=2767.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện quan tâm đăng ký tham gia Chương trình. Sinh viên lưu ý thực hiện thủ tục đề cử và dự tuyển đúng các thời hạn nêu trên./.   

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

 

 

Nguyễn Việt Long