HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 41/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng liên kết đào tạo cao học về khoa học và công nghệ

(học bổng cao học CGI-AF)

 

Viện Đào tạo sau đại học Chulabhorn (CGI) – Thái Lan và Quỹ ASEAN cấp học bổng đào tạo cao học về khoa học và công nghệ (CGI-AF).

Số lượng học bổng: 10 suất.

Tiêu chuẩn:

-    Công dân của một nước thuộc khu vực ASEAN (ngoại trừ Thái Lan);

-    Dưới 30 tuổi;

-    Đã tốt nghiệp đại học với thành tích học tập đạt 2.75 trở lên đối với một trong những ngành sau: hóa, sinh học, khoa học sinh học, sinh học phân tử, khoa học môi trường, y, dược;

-    Có kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm;

-    Tiếng Anh thông thạo, ưu tiên năng lực ngoại ngữ được công nhận qua kỳ thi TOEFL hoặc IELTS;

-    Có thư trình bày nguyện vọng học cao học theo chương trình này.

Ngành đào tạo: Khoa học sinh học ứng dụng: Sức khỏe môi trường, chất độc môi trường, khoa học hóa học.

Học bổng: Học bổng bao gồm học phí và các khoản phí liên quan (tín dụng, phòng thí nghiệm, tập huấn chuyên môn, nhập học, khóa luận, tài liệu khóa luận), vé bay khứ hồi, lệ phí visa, trợ cấp sinh hoạt ban đầu, ăn, ở, tài liệu học tập, bảo hiểm y tế,…

Thủ tục dự tuyển:

-    Bước 1: Gửi hồ sơ dự tuyển định dạng pdf đến Viện Đào tạo Chulabhorn (Học viện Hoàng gia Chulabhorn);

-    Bước 2: Sau khi hoàn thành bước 1, ứng viên gửi hồ sơ gốc đến Viện Đào tạo Chulabhorn (Học viện Hoàng gia Chulabhorn).

Hồ sơ dự tuyển không đầy đủ sẽ không được xem xét.

Hồ sơ dự tuyển:

-    Đơn dự tuyển chương trình đào tạo cao học CGI-AF (theo mẫu);

-    Các giấy tờ hỗ trợ dự tuyển: Bảng điểm đại học, 03 thư giới thiệu, thư trình bày nguyện vọng học cao học, báo cáo tình trạng sức khỏe (theo mẫu), các giấy tờ khác.

Thời hạn dự tuyển: Ngày 30/10/2020.

Thông tin liên hệ và nộp hồ sơ dự tuyển:

- Viện Đào tạo Chulabhorn (Học viện Hoàng gia Chulabhorn): Chulabhorn Royal Academy, Chulabhorn Graduate Institute, 906 Kamphangphet 6 Road, Talat Bang Khen, Laksi, Bangkok 10210 Thailand, email : cgi_academic@cgi.ac.th, tel : +66 2 554 1900 (máy lẻ 2155, 2130), fax: +66 2 554 1991.

- Ứng viên gửi bản scan hồ sơ dự tuyển đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Lê Thị Thanh Phương, P226 Nhà Hành chính, tel: 024 62617649, email: lttphuong@vnua.edu.vn) để được hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện quan tâm tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Lê Thị Bích Liên