HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 20/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng đào tạo sau đại học

tại Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo - Nhật Bản

 

Trong khuôn khổ Chương trình sinh viên trao đổi đặc biệt Tokyo NODAI 2022 (Tokyo University of Agriculture Special Exchange Student Program), Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo (TUA) thông báo cấp học bổng đào tạo sau đại học cho các trường đại học đối tác thành viên.

Số lượng đề cử học bổng cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam: 01.

Hỗ trợ tài chính:

- Miễn học phí;

- Học bổng trị giá 495.000 Yên Nhật/năm học (tương đương 4.950 đô la Mỹ).

Điều kiện dự tuyển:

-    Không mang quốc tịch Nhật Bản;

-    Từ 22 tuổi trở lên đối với bậc cao học và từ 24 tuổi trở lên đối với bậc tiến sĩ, tính đến ngày 01/4/2022;

-    Chưa từng tốt nghiệp ở trường trung học phổ thông hoặc đại học ở Nhật Bản;

-    Là sinh viên tốt nghiệp đại đại học và có nhu cầu học sau đại học ở Học viện Nông nghiệp Việt Nam,

-    Có khả năng hoàn thành chương trình cao học hoặc tiến sĩ (miễn học phí và chu cấp học bổng đến 05 năm cho học viên nhập học chương trình cao học và chuyển tiếp tiến sĩ, học bổng đến 03 năm cho học viên nhập học chương trình tiến sĩ);

-    Có thành tích học tập tốt và được Giám đốc Học viện cử tuyển;

-    Đáp ứng yêu cầu về kết quả học tập và năng lực ngoại ngữ đối với ngành học đăng ký (tham khảo chi tiết trong tài liệu hướng dẫn dự tuyển);

-    Có khả năng du học tại Nhật Bản theo thời gian dự kiến.

Hồ sơ (mẫu định dạng sẵn kèm theo):

1.     Danh mục hồ sơ (mẫu 1);

2.     Đơn dự tuyển (mẫu 2-1);

3.     Đơn dự tuyển (mẫu 2-2);

4.     Sơ yếu lý lịch (mẫu 3);

5.     Thông tin cá nhân (mẫu 4);

6.     Kế hoạch học tập (mẫu 6);

7.     Thư giới thiệu của Giám đốc Học viện;

8.     Thư chấp nhận của GS hướng dẫn (ứng viên liên hệ GS hoặc PGS của Khoa đào tạo sau đại học, TUA trước khi đề nghị và nhận thư chấp nhận; ứng viên tham khảo chi tiết trong tài liệu hướng dẫn dự tuyển);

9.     Chứng nhận tốt nghiệp hoặc xác nhận thời gian sẽ tốt nghiệp (bản gốc bằng tiếng Anh);

10.  Bảng điểm đại học (bản gốc bằng tiếng Anh);

11.  Chứng nhận năng lực ngoại ngữ;

12.  Bản sao hộ chiếu (trang thông tin). Nếu ứng viên chưa có hộ chiếu, có thể nộp sau;

13.  Ảnh chân dung (file định dạng ảnh), trong đó có 01 ảnh được dán vào đơn dự tuyển.

Thời hạn dự tuyển: 24h00 ngày 30/9/2021 (hồ sơ dự tuyển được gửi qua email).

Quy trình tuyển sinh:

1.     Tokyo NODAI thông báo đến các trường đối tác: cuối tháng 6/2021;

2.     Liên hệ GS hướng dẫn: tháng 7/2021;

3.     Đề nghị GS hướng dẫn hoàn thành Thư chấp nhận: tháng 8/2021;

4.     Thu nhận hồ sơ dự tuyển từ các trường đối tác qua email: 30/9/2021;

5.     Tokyo NODAI liên hệ thí sinh chuẩn bị phỏng vấn: cuối tháng 10/2021;

6.     Thi tuyển sinh qua video chat/zoom: 11-29/11/2021;

7.     Thông báo kết quả tuyển sinh: tháng 12/2021;

8.     Thủ tục thị thực nhập cảnh Nhật Bản: sau Thông báo kết quả tuyển sinh;

9.      Thủ tục nhập học: tháng 3/2022;

10.  Nhập học: tháng 4/2022.

Địa chỉ nhận hồ sơ:

- Hồ sơ dự tuyển bản gốc: Ứng viên nhập học mang theo hồ sơ dự tuyển gốc nộp trực tiếp đến Center for Global Initiatives, Tokyo University of Agriculture, 1-1-1 Sakuragaoka, Setagaya, Tokyo 156-8502 Japan, tel: + 81 3 5477 2560, fax: + 81 3 5477 2635. Tiêu đề bì đựng hồ sơ dự tuyển: 【Special Exchange Student】Submit Applications (họ và tên thí sinh dự tuyển bằng tiếng Anh);

- Hồ sơ dự tuyển bản scan: Hồ sơ từ số 01-12 scan thành 1 file pdf màu với độ phân giải cao, có tên file như hồ sơ gốc, kèm theo file ảnh (số 13) được gửi qua email đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228 Nhà Hành chính, tel: 024 62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn).

Thông tin tham khảo chi tiết: File kèm theo Thông báo.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ, sinh viên đủ tiêu chuẩn quan tâm tham gia dự tuyển. Hồ sơ xin gửi về Ban Hợp tác quốc tế muộn nhất trong ngày 15/9/2021 để được hướng dẫn hoàn thiện và nộp dự tuyển đúng thời hạn.

 

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Nguyễn Việt Long