HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 32/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng đào tạo sau đại học CNU-Asia 2024

của ĐHQG Chungnam, Hàn Quốc

      Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục Hàn Quốc và chịu sự quản lý của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông báo chương trình Học bổng sau đại học CNU-Asia 2024 (2024 CNU-Asia Graduate Scholarship Program) của ĐHQG Chungnam, Hàn Quốc.

Số lượng học bổng: 05 suất.

Thời hạn dự tuyển: Trước 17h00 thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2023 (quá thời hạn quy định, Văn phòng sẽ không nhận hồ sơ dự tuyển).

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Văn phòng đại diện Phòng Giáo dục Hàn Quốc ở nước ngoài tại Việt Nam (Representative Office of the Division of Overseas Koreans Education in Vietnam, ĐT: (+84) 24- 3203- 2082, email: moe.kecvn@gmail.com, Tầng 7, tòa Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội).

Thông tin tuyển sinh và hồ sơ dự tuyển: Ứng viên tham khảo tài liệu gửi kèm theo để điền đầy đủ các nội dung bắt buộc và nộp đủ các giấy tờ liên quan (hồ sơ không đầy đủ có thể dẫn tới việc bị loại khỏi vòng sơ tuyển).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ, sinh viên của Học viện quan tâm tham gia./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long