Điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và năm 2021 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đối với học sinh THPT khu vực 3 như sau:

 

Mã nhóm/

Tên nhóm

Tên ngành

Mức điểm trúng tuyển năm 2020

Mức điểm trúng tuyển năm 2021

HVN01 –

Sư phạm

công nghệ

Sư phạm Công nghệ

18.5

19

HVN02 –

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật

 

15

15

Khoa học cây trồng

Nông nghiệp

HVN03 –

Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi

 

15

18

Chăn nuôi thú y

HVN04 –

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

16

16

Kỹ thuật điện

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

HVN05 –

Công nghệ kỹ thuật

ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

16

16

Kỹ thuật cơ khí

HVN06 –

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

15

15

HVN07 –

Công nghệ

sinh học

Công nghệ sinh học

16

18

Công nghệ sinh dược

HVN08 –

Công nghệ thông tin và truyền thông số

Công nghệ thông tin

16

16.5

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo

HVN09 –

Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Công nghệ sau thu hoạch

16

17.5

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

 

HVN10 –

Kế toán

– Tài chính

 

Kế toán

16

16

Tài chính - Ngân hàng

HVN11 –

Khoa học đất

Khoa học đất

15

20

 

 

 

HVN12 –

Kinh tế

và quản lý

Kinh tế

15

16

Kinh tế đầu tư

Kinh tế tài chính

Quản lý và phát triển nguồn nhân lực

Quản lý kinh tế

Kinh tế số

HVN13 –

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế nông nghiệp

15

17

HVN14 –

Luật

 

Luật

16

20

HVN15 –

Khoa học

môi trường

Khoa học môi trường

15

17

HVN16-

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường

15

17

HVN17 –

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

15

15

HVN18 –

Nông nghiệp

công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao

18

18

 

HVN19 –

Quản lý đất đai và bất động sản

Quản lý đất đai

15

15

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý bất động sản

 

HVN20 –

Quản trị

kinh doanh

và du lịch

Quản trị kinh doanh

16

16

Thương mại điện tử

Quản lý và phát triển du lịch

HVN21 –

Logistics &

quản lý chuỗi

cung ứng

Logistics & quản lý chuỗi cung ứng

18

23

HVN22 –

Sư phạm

Kỹ thuật

nông nghiệp

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp

18.5

19

HVN23 –

Thú y

Thú y

15

15.5

HVN24 –

Thủy sản

Bệnh học thủy sản

15

15

Nuôi trồng thủy sản

HVN25 –

Xã hội học

Xã hội học

15

15

 

Mức điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và năm 2021 nêu trên là tổng điểm của 3 môn thi theo thang điểm 10 theo tổ hợp xét tuyển đối với học sinh trung học phổ thông thuộc khu vực 3.