Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Vietnam National University of Agriculture) có sứ mệnh đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước

Hiện nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là trường đại học công lập trọng điểm quốc gia, đa ngành, đóng tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Năm 2020, Học viện tuyển sinh đại học hệ chính quy (khoá 65) với 25 nhóm ngành/ngành đào tạo thuộc các loại hình đào tạo theo chương trình đào tạo tiêu chuẩn,chương trình đào tạo tiến tiến và các chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp (POHE). Học việnxét tuyển theo 03 phương thức: (i) Xét tuyển thẳng; (ii) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông (THPT) hoặc kết quả học tập toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học; (iii) Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2020.

Thông tin tuyển sinh, phương thức và thời gian xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, nhóm ngành, chuyên ngành đào tạo được trình bày chi tiết trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2020 của Học viện (ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2020)