HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BTC CUỘC THI

KHỞI NGHIỆP NÔNG NGHIỆP ĐMST 2022

_________________

Số: 05 /TB-BTC KN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Danh sách các Dự án lọt vào vòng Chung kết - Cuộc thi

“Khởi nghiệp Nông nghiệp Đổi mới sáng tạo 2022”

***

            Ngày 03 tháng 11 năm 2022, Hội đồng gồm đại diện Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban giám khảo đã họp để rà soát, đánh giá các ý tưởng khởi nghiệp vào Vòng Chung kết - Cuộc thi “Khởi nghiệp Nông nghiệp Đổi mới sáng tạo 2022”.

            Sau thời gian làm việc khẩn trương, khách quan và công tâm, Hội đồng đã lựa chọn được 09 ý tưởng dự án tiềm năng được dự thi ở Vòng Chung kết như sau:

STT

Mã dự án

Tên dự án

Đại diện

1

V3 – 01

THAO ORCHID

Trần Phương Thảo

2

V3 – 02

Nuôi trồng nấm mối trắng Termitomyces albuminosa (Berk. et Br.) Sace

Nguyễn Minh Xuân

3

V3 – 03

Chế biến đa dạng sản phẩm từ quả giác

Tôn Phước Nguyên

4

V3 – 04

Chiết xuất dầu hạt xương rồng

Đỗ Kiều Trang

5

V3 – 05

Tranh và sản phẩm Decor từ vật liệu tái chế

Nguyễn Thị Minh Anh

6

V3 – 06

Trà vỏ cafe

Vũ Thị Thùy Linh

7

V3 – 07

Vận dụng và chế tạo thành công men vi sinh hữu cơ đa năng để xử lý rác thải hữu cơ, xử lý mùi hôi thối từ nhà vệ sinh trường học

Nguyễn Đình Tú

8

V3 – 08

Các sản phẩm từ cây trứng cá

Phạm Duy Ánh

9

V3 – 09

SUP - Trà túi lọc thảo dược hỗ trợ tăng cường trí nhớ Thái Yên

Hoàng Lệ Thu

Ban tổ chức xin chúc mừng các dự án có tên trên và đề nghị đại diện các dự án khẩn trương hoàn thiện bản dự án của mình theo mẫu dự án vòng Chung kết nộp về Ban tổ chức theo kế hoạch Cuộc thi.

            Ngoài ra, các đội dự án tiếp tục theo dõi thông tin trên fanpage chính thức của Cuộc thi “Khởi nghiệp Nông nghiệp Đổi mới sáng tạo 2022”: https://www.facebook.com/khoinghiepvnua

            Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua SĐT: 0979.80.7963 (Ông Dương Thành Huân – Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Cuộc thi).

            Trân trọng thông báo!

 

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

TS. Giang Trung Khoa