HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

____________________

Số: 41/TB-CNTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký tham dự

Khóa đào tạo Quản lý an toàn thực phẩm 2024

 

          Trong khuôn khổ Dự án Phát triển nguồn nhân lực cho các lĩnh vực liên quan tới nông nghiệp - thực phẩm thông qua các trường đại học đối tác tại ASEAN (dự án HRD) hợp tác với Nhật Bản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý, Khoa Công nghệ Thực phẩm, Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức khóa đào tạo về Quản lý An toàn Thực phẩm năm 2024.

Đối tượng:  Giảng viên, cán bộ, học viên cao học các trường đại học, nhân viên các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan đến lĩnh vực thực phẩm.

Chỉ tiêu: 20 học viên (dự kiến Cơ quan quản lý: 4; Nhân viên doanh nghiệp: 8; Giảng viên, cán bộ trường đại học: 6, Học viên cao học: 2).

Nội dung và thời gian đào tạo:

-  Đợt 1: đào tạo về An toàn thực phẩm (Food safety): 02-04/7/2024

-  Đợt 2: đào tạo về Đánh giá hệ thống (Audit): 25-26/9/2024

-  Tham gia kỳ thi đánh giá sau kết thúc khóa học vào ngày 04/7/2024 và 26/9/2024. Lịch thi lại (nếu cần thiết): 30/7 và 25/10/2024.

-  Thời gian học: Buổi sáng từ 8.30 đến 11.00. Buổi chiều từ 12.00 đến 16.30. Ngày có lịch thi kết thúc lúc 17.00.

Yêu cầu với học viên:

-  Là công dân của các quốc gia thành viên ASEAN.

-  Học viên đủ điều kiện tham gia học phần “An toàn thực phẩm”: Đã được trang bị các kiến thức về vệ sinh thực phẩm, vi sinh vật thực phẩm, công nghệ chế biến thực phẩm hoặc đang làm việc trong ngành công nghiệp thực phẩm.

-  Học viên đủ điều kiện tham gia học phần “Đánh giá hệ thống”: (i) cần phải hoàn thành ở mức đạt yêu cầu với bài thi phần “An toàn thực phẩm”; (ii) đã tham gia học bậc sau đại học đúng chuyên ngành/hoặc đang làm việc trong ngành công nghiệp thực phẩm; và (iii) Có kỹ năng thực tế trong đánh giá hệ thống của nhà máy thực phẩm hoặc đã từng tham gia các chương trình tham quan học tập trong nhà máy thực phẩm.

-  Phải tham gia đầy đủ 100% thời gian học tập toàn khóa học.

-  Có kỹ năng đọc tài liệu tiếng Anh (bài giảng được viết bằng tiếng Anh)

Hình thức học tập: trực tiếp và trực tuyến. Mỗi học viên phải có máy tính riêng, kết nối mạng internet ổn định, bật camera trong thời gian tham gia toàn khóa học. Nếu máy tính không có camera thì học viên không được nhận chứng chỉ.

Học viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và khu vực lân cận học tại Hội trường của Khoa Công nghệ thực phẩm.

Giảng viên: Chuyên gia thuộc Bộ Nông - Lâm – Ngư nghiệp và doanh nghiệp Nhật Bản.

Ngôn ngữ: Việt - Nhật (có phiên dịch).

Quyền lợi của học viên:

-    Được nhận chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo của Hiệp hội quản lý an toàn thực phẩm Nhật Bản-JFSM (chỉ áp dụng với những học viên tham gia đủ 100% chương trình và hoàn thành ở mức đạt yêu cầu với bài kiểm tra của mỗi đợt đào tạo).

-    Được cung cấp tài liệu của khóa đào tạo (bản in hoặc file pdf).

Thời gian đăng ký: từ ngày 25/5/2024 – 5/6/2024.

Link đăng ký tham gia khóa học: https://shorturl.at/T2p2x

Danh sách học viên tham gia khóa đào tạo do Ban tổ chức phía Nhật và Việt Nam lựa chọn, được thông báo chính thức qua email/điện thoại ngày 10/6/2024.

Người phụ trách tiếp nhận và phản hồi đăng ký khóa đào tạo: TS. Phan Thị Phương Thảo, Khoa Công nghệ thực phẩm. ĐT: 0399840168, email: phanphuongthao.cntp@gmail.com

Khoa Công nghệ thực phẩm trân trọng thông báo./.

 

TRƯỞNG KHOA

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Hoàng Anh