BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 2041/TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v công bố kết quả Cuộc thi sáng tác văn hóa, nghệ thuật

chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Căn cứ kế hoạch số 1173/KH-HVN ngày 05 tháng 7 năm 2021 về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác văn hóa, nghệ thuật chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam.   

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, lựa chọn của Hội đồng thẩm định tác phẩm văn hóa, nghệ thuật; các tác phẩm được gửi về mang nhiều âm hưởng, thể loại đa dạng từ thơ, bài văn đến các tác phẩm âm nhạc, video, tranh ảnh. Qua thời gian thẩm định kỹ lưỡng các tác phẩm, dưới sự đánh giá của các giám khảo có chuyên môn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam xin trân trọng chúc mừng các tác phẩm văn hóa, nghệ thuật của các tác giả là cán bộ/ cựu cán bộ, công chức, viên chức và người học của Học viện như sau:

STT

Tên tác phẩm

Tên tác giả

Thể loại

Giải thưởng

1.

Tự hào người kỹ sư nông nghiệp

Nguyễn Hải

Âm nhạc

Giải Nhất

2.

Vui ngày hội trường

Nguyễn Văn Sinh,

Đinh Thị Vân

Âm nhạc

Giải Nhì

3.

Tập thơ dự thi số 2

Trần Văn Chung, Lại thị Lan Anh,

Nguyễn Thị Thắm, Vũ Thị Nguyệt,

Đỗ Minh Thanh

Thơ

Giải Nhì

4.

Về trường xưa

Nguyễn Văn Sinh

Âm nhạc

Giải Ba

5.

Tập thơ dự thi số 1

Đỗ Minh Thanh

Thơ

Giải Ba

6.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam trong trái tim du học sinh Lào

Phetphailin SAISOMBUT và

Phoutthanonghak PHONGSAVATH

 

 

Bài văn

Giải Ba

7.

Khúc hát gửi em cô kỹ sư nông nghiệp

Nguyễn Văn Sinh

Âm nhạc

Giải Ba

8.

Trong xanh VNUA

Hoàng Thị Hằng

Tranh

Giải Ba

9.

Lớp chúng mình

Nguyễn Văn Sinh

Âm nhạc

Giải Khuyến khích

10.

Nhớ lời Bác dạy

Lê Ngọc Hướng

Thơ

Giải Khuyến khích

11.

Hát từ mái trường thân yêu

Nguyễn Văn Sinh

Âm nhạc

Giải Khuyến khích

12.

Kỷ niệm 65 năm thành lập Học viện

Nguyễn Đức Sơn

Video

Giải Khuyến khích

13.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Chắp cánh ước mơ

Nguyễn Mai Nhật Anh

Âm nhạc

Giải Khuyến khích

14.

Bài chia sẻ cảm xúc

Nguyễn Khoa Việt Thanh

Bài văn

Giải Khuyến khích

15.

Những con người hết lòng vì nông nghiệp

Đinh Thành Trung

Bài văn

Giải Khuyến khích

16.

Mời anh về trường Nông nghiệp cùng em

Mai Thị Phượng

Thơ

Giải Khuyến khích

17.

Trở về mái trường xưa

Nguyễn Hải Thanh

Âm nhạc

Giải Khuyến khích

18.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam 65 tuổi

Trần Minh Vượng

Thơ

Giải Khuyến khích

Chương trình trao giải dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 20/11/2021 tại Hội trường C - Học viện Nông nghiệp Việt Nam (ngay sau Lễ kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam và Khai giảng năm học mới 2021 - 2022).

Mọi ý kiến vui lòng liên hệ: Ban Công tác Chính trị và Công tác sinh viên, Phòng 101, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. SĐT: 024.6261.7528. Email: duongthinhung@vnua.edu.vn.

Trân trọng thông báo!

 

 

Nơi nhận:

- Các tác giả (để t/h);

- Cơ quan TT, BC (để p/h);

- Bộ phận QTM (đăng website);

- Lưu VT, CTCT và CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(Đã ký)

 

Vũ Ngọc Huyên