HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_______________

Số: 11 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Chương trình trao đổi tại ĐH Universitas Padjadjaran (Indonesia)

Universitas Padjadjaran (Indonesia) thông báo Chương trình trao đổi sinh viên Đông Nam Á (AIMS) 2024 tại Bandung, Indonesia. Chương trình sẽ tạo điều kiện cho sinh viên quốc tế những trải nghiệm quý báu về các lĩnh vực công nghệ sinh học, khoa học tự nhiên, khoa học biển và nông nghiệp. sinh viên tham gia sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức chuyên môn cũng như kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động kết nối với cộng đồng địa phương.

1. Điều kiện tham gia:

- Sinh viên chính quy của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, quan tâm đến các ngành liên quan đến 4 lĩnh vực trao đổi: Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường, Thủy sản, Du lịch.

- Điểm tổng kết từ 3.0/4.0 trở lên

- Có khả năng tiếng Anh để theo học chương trình

2. Thời gian học tập: 6 tháng. Sinh viên có thể lựa chọn tham gia kỳ mùa thu (Tháng 8-Tháng 1) hoặc kỳ mùa xuân (Tháng 2-Tháng 7).

3. Kinh phí:

- Sinh viên được miễn học phí và được ĐH Universitas Padjadjaran hỗ trợ đưa đón sân bay, sắp xếp chỗ ở KTX, hỗ trợ các thủ tục visa, đăng ký môn học và các hoạt động ngoại khóa. 

+ Chi phí KTX: 70-180USD/tháng

+ Chi phí sinh hoạt (tiền ăn, di chuyển, chi phí cá nhân khác): 200-250USD/tháng

+ Bảo hiểm: 65USD (6 tháng)

4. Quy trình dự tuyển

- Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua email btthuy@vnua.edu.vn cho Ban Hợp tác quốc tế trước ngày 30/04/2024 để Học viện làm thủ tục đề cử sinh viên.

- Hồ sơ bao gồm:

+ Bản sao/chụp hộ chiếu còn hạn ít nhất 24 tháng

+ Personal Statement bằng tiếng Anh

+ Bảng điểm bằng tiếng Anh có xác nhận của trường

+ CV bằng tiếng Anh (1 trang)

+ Bản chụp chứng chỉ tiếng Anh (TOEIC, IELTS, TOEFL hoặc xác nhận đủ khả năng tiếng Anh tham gia chương trình trao đổi từ giảng viên)

5. Liên hệ

Thông tin về ĐH Universitas Padjadjaran và các chương trình học có thể tham khảo tại ĐÂY. Sinh viên quan tâm đăng ký liên hệ cô Bùi Thu Thuỷ (Chuyên viên Ban HTQT) qua email btthuy@vnua.edu.vn / ĐT (0915453951) để được hướng dẫn chi tiết.

Ban HTQT trân trọng thông báo tới sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Tổ thư ký (đăng website);

- Lưu: HTQT

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Lê Thị Bích Liên