HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

________________________

Số: 33 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Chương trình Học bổng KU One Semester Scholarship Program for International Students (KUOSSPIs) tại Đại học Kasetsart University, Thailand

        

Trường Đại học Kasetsart University, Thailand thông báo Chương trình Học bổng KUOSSPIs.

Thời gian: 1 kỳ học

Kỳ mùa xuân: Tháng 1 đến tháng 5

Kỳ mùa thu: Tháng 8 đến tháng 12

Học bổng:

-    Miễn học phí và phí đăng ký

-    Được cấp 34.000 baht/sinh viên/kỳ

-    Miễn phí chỗ ở tại KTX

Điều kiện xét tuyển:

-    Sinh viên chính quy, từ năm thứ 2 trở lên.

-    Trình độ tiếng Anh: 5.5 trở lên hoặc tương đương

-    Có sức khỏe tốt, có khả năng độc lập để sinh sống và học tập tại nước ngoài;

-    Đã đăng ký vào chương trình học tai ĐH Kasetsart (ít nhất 9 tín chỉ, học 1 kỳ)

-    Có khả năng chi trả bảo hiểm y tế trong quá trình học tại ĐH Kasetsart

-    Các yêu cầu khác theo từng chương trình học đăng ký.

-    Có khả năng chi trả các chi phí khác ngoài học bổng (chi phí đi lại, tài liệu học, phí visa, bảo hiểm, khác).

Phương thức nộp đơn:

Ứng viên nộp đơn tại:

https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/KU_eService/application_procedure.php

Lưu ý: tại “Type of Program”, lựa chọn “Study with Credit Required”, và “Other”:  KUOSSPIs

Các chương trình học có thể nộp đơn:

https://kuic.ku.ac.th/undergraduate-programs/

Thời hạn nộp đơn:

·   Kỳ 2/2023: 18/10/2023

·   Kỳ 1/2024: 17/5/2024

·   Kỳ 2/2024: 18/10/2024

Hồ sơ xét tuyển

1.     Hộ chiếu (trang thông tin cá nhân)

2.     Bảng điểm tính đến thời điểm nộp đơn

3.     Thư giới thiệu của Học viện (liên hệ Ban HTQT theo thông tin phía dưới để có thêm thông tin)

4.     Chứng nhận khả năng tiếng Anh (có thể xác nhận trong thư giới thiệu của Học viện)

5.     Bảo hiểm y tế trong quá trình học tại ĐH Kasetsart (có thể nộp sau)

Chi tiết thông tin về chương trình xem tại:

https://iad.intaff.ku.ac.th/portal/iad/news_view.php?lang=en&ku_url=MjM0

Để có thêm thông tin chi tiết liên hệ Cô Lê Thị Thanh Phương, Ban Hợp tác quốc tế (P.226 Nhà Hành chính, email: lttphuong@vnua.edu.vn) hoặc liên hệ trực tiếp Cô Unthika Thamnium (Annika), phòng HTQT, ĐH Kasetsart Thái Lan (email: iad@ku.th).

 

           

Nơi nhận:

- Tổ thư ký;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

 

Lê Thị Bích Liên