HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số:18/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình học bổng ITEC 2024-2025 của Chính phủ Ấn Độ

 

Đại sứ quán Ấn Độ thông báo Chương trình học bổng ITEC 2024-2025 của Chính phủ Ấn Độ.

Học bổng: Chính phủ Ấn Độ tài trợ vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông, miễn thị thực, học phí, tài liệu, chi phí ăn ở và ngoại khóa trong thời gian học tập tại Ấn Độ.

Các khóa học: Danh mục tải tại trang:

https://itecgoi.in/downloads/institute_planner.pdf

Thời gian khóa học: Các khóa học có thời lượng < 01 tháng.

Điều kiện đự tuyển:

Điều kiện cơ bản: i) 25-45 tuổi, ii) trình độ tiếng Anh tốt, iii) có kinh nghiệm làm việc phù hợp, iv) chưa từng nhận học bổng của Chính phủ Ấn Độ.

Điều kiện khác: Tùy theo khóa học cụ thể. Ứng viên tham khảo chi tiết thông tin tại https://itecgoi.in/upcoming_courses.

Đăng ký và xét tuyển:

Bước 1: Ứng viên khai hồ sơ trực tuyến tại https://www.itecgoi.in.

Bước 2: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp đến Đại sứ quán Ấn Độ, bao gồm các giấy tờ sau đây in từ website:

- Công văn giới thiệu dự tuyển của cơ quan nơi ứng viên đang công tác;

- Bản in hồ sơ kèm theo Giấy khám sức khỏe (theo mẫu tại trang 5), xác nhận của cơ quan nơi công tác (theo mẫu tại trang 7), bằng cấp, giấy khai sinh… được yêu cầu dịch chứng thực sang tiếng Anh;

Bước 3: Đại sứ quán Ấn Độ phỏng vấn ứng viên để kiểm tra trình độ tiếng Anh.

Bước 4: Ứng viên chờ kết quả xét tuyển.

Liên hệ giải đáp: Bà Trịnh Thị Tuyết, Đại sứ quán Ấn Độ, số 58-60 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội, Việt Nam (tel: 84-24-38244990, email: scholarships.hanoi@mea.gov.in,  website: www.indembassyhanoi.gov.in, Facebook Page: IndiaInVietnam).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ của Học viện có nhu cầu đào tạo quan tâm dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

 Lê Thị Bích Liên