STT

Tên ngành/chuyên ngành

Đại học CQ

VLVH

Cao đẳng

Thạc sĩ

Tiến sĩ

1

Chăn nuôi

454

 

 

19

2

2

Kỹ thuật cơ khí

102

 

 

 

0

3

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

 

3

 

 

4

Kỹ thuật điện, điện tử

149

 

 

 

 

5

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

 

9

 

 

6

Công thôn

18

 

 

 

 

7

Công nghệ sinh học

234

 

 

8

 

8

Công nghệ sinh học (Chất lượng cao)

3

 

 

 

 

9

Công nghệ thông tin

61

 

 

4

 

10

Công nghệ thực phẩm

205

 

 

23

 

11

Công nghệ sau thu hoạch

196

 

 

 

 

12

Kinh doanh nông nghiệp

49

 

 

 

 

13

Kế toán

430

32

 

68

 

14

Quản trị kinh doanh

223

 

 

107

0

15

Quản trị kinh doanh nông nghiệp

(Chương trình tiên tiến)

13

 

 

 

 

16

Kinh tế

402

31

 

 

 

17

Quản lý kinh tế

 

 

 

224

 

18

Kinh tế nông nghiệp

334

 

 

69

4

19

Phát triển nông thôn

321

 

 

6

 

20

Xã hội học

103

 

 

 

 

21

Khoa học môi trường

387

 

 

53

 

22

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

 

29

 

 

23

Khoa học cây trồng

455

 

32

67

2

24

Khoa học cây trồng

(Chương trình tiên tiến)

45

 

 

 

 

25

Di truyền và chọn giống cây trồng

 

 

 

7

 

26

Nông nghiệp

54

 

 

 

 

27

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

62

 

 

 

 

28

Bảo vệ thực vật

244

33

 

23

1

29

Khoa học đất

59

 

 

 

0

30

Quản lý đất đai

398

42

22

190

6

31

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

60

 

 

 

 

32

Thú y

723

44

 

56

 

33

Dịch vụ thú y

 

 

127

 

 

34

Nuôi trồng thủy sản

92

 

 

16

 

35

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

 

 

 

 

0

36

Kinh tế phát triển

 

 

 

 

3

37

Quản trị nhân lực

 

 

 

 

0

38

Di truyền và chọn giống cây trồng

 

 

 

 

2

39

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

 

 

 

0

40

Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

 

 

 

 

2

41

Dịch tễ học thú y

 

 

 

 

3

42

Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc

 

 

 

 

0

 

Tổng

5876

182

222

940

25