Học phí
08:07 19/11/2019
Để tạo điều kiện cho các học viên trên hoàn thành học phí và được thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2018 - 2019. Học viện cho phép học viên nộp học phí đến 16 giờ 30 phút ngày 22/11/2019.
08:03 19/11/2019
Để tạo điều kiện cho sinh viên trên hoàn thành học phí và được thi kết thúc học phần học kỳ 1, năm học 2018 – 2019, Học viện cho phép sinh viên nộp học phí tiếp tục đến 16 giờ 30 phút ngày 22/11/2019.
16:35 30/08/2019
Tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học). Đối với sinh viên diện cử tuyển, sinh viên vẫn đóng tiền học phí vào tài khoản, Học viện chi trả học phí cho sinh viên sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về.
16:00 12/06/2019
Để tạo điều kiện cho sinh viên được hoàn thành học phí trong học kì hè, năm học 2018 – 2019, Học viện cho phép những sinh viên còn nợ học phí tiếp tục được nộp học phí từ ngày 13/06/2019 đến 16 giờ ngày 18/06/2019.
15:31 14/05/2019
Học kì hè, năm học 2018 - 2019, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 2168/QĐ-HVN ngày 01/08/2018; Quyết định số 4226/QĐ-HVN ngày 29/11/2018 và Quyết định số 4806/QĐ-HVN ngày 28/12/2018 về mức thu học phí năm học 2018 - 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
11:01 01/02/2019
Căn cứ Quyết định số 4226/QĐ-HVN ngày 29/11/2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2018-2019; Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên
07:53 24/01/2019
Tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học). Đối với sinh viên diện cử tuyển, sinh viên vẫn đóng tiền học phí vào tài khoản, Học viện chi trả học phí cho sinh viên sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về.
08:31 02/11/2018
Để tạo điều kiện cho những SV còn nợ học phí (do đăng kí học ngoài giờ hành chính muộn, thiếu tiền duy trì tài khoản,...), có nguyện vọng hoàn thành học phí, thi kết thúc học phần Học kì 1, năm học 2018 – 2019 và được đăng ký học phần kì 2, năm học 2018 - 2019, Học viện cho phép SV được nộp học phí từ ngày 01/11/2018 đến 16 giờ ngày 14/11/2018.
17:04 13/06/2018
Học kì hè, năm học 2017 – 2018, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1396/QĐ-HVN ngày 11/05/2017 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2017 – 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Quyết định 3660/QĐ-HVN ngày 11/09/2017 về việc sửa đổi, bổ sung mức thu học phí 2017 – 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap