Học phí
22/06/2017

Học kì hè, năm học 2016 – 2017, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1948/QĐ-HVN ngày 11/07/2016 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2016 – 2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

08:31 02/11/2018
Để tạo điều kiện cho những SV còn nợ học phí (do đăng kí học ngoài giờ hành chính muộn, thiếu tiền duy trì tài khoản,...), có nguyện vọng hoàn thành học phí, thi kết thúc học phần Học kì 1, năm học 2018 – 2019 và được đăng ký học phần kì 2, năm học 2018 - 2019, Học viện cho phép SV được nộp học phí từ ngày 01/11/2018 đến 16 giờ ngày 14/11/2018.
17:04 13/06/2018
Học kì hè, năm học 2017 – 2018, Học viện vẫn áp dụng mức học phí được thực hiện theo Quyết định số 1396/QĐ-HVN ngày 11/05/2017 về việc điều chỉnh mức thu học phí năm học 2017 – 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Quyết định 3660/QĐ-HVN ngày 11/09/2017 về việc sửa đổi, bổ sung mức thu học phí 2017 – 2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
14:17 07/11/2017
Học viện cảnh báo lần 2 đối với những sinh viên còn nợ học phí, theo quy định của Học viện những sinh viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, không được đăng ký học phần cho học kì 2 năm học 2017 – 2018.
14:19 24/10/2017
Theo quy định của Học viện những sinh viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, không được đăng ký học phần cho học kì 2 năm học 2017 – 2018.
14:15 24/10/2017
Theo quy định của Học viện những học viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, không được đăng ký học phần học kì 2 năm học 2017 – 2018.
14:37 04/10/2017
Học kì 1, năm học 2017–2018, Học viện đã thực hiện thu tiền học phí của sinh viên chính quy đến ngày 02 tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, trong tháng 9 có nhiều sinh viên đăng ký bổ sung các học phần với khóa 62 (từ ngày 14/09 đến 16/09/2017) và đăng kí học ngoài giờ (đăng ký bổ sung từ ngày 05/09 đến 10/09/2017), nên một số sinh viên chưa kiểm tra học phí biến động do đăng kí bổ sung, hoặc nộp thiếu
09:06 24/08/2017
Sinh viên đã đăng ký môn học kỹ năng mềm học kỳ I năm học 2017 – 2018 nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại ngân hàng Viettinbank (tài khoản Viettinbank đã mở cho SV khi nhập học).
15:23 18/08/2017
Tất cả sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng (kể cả sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng chế độ miễm, giảm học phí, sinh viên thuộc diện cử tuyển) nộp tiền vào tài khoản cá nhân (ATM) tại Ngân hàng VietinBank (tài khoản VietinBank đã mở cho SV khi nhập học)
15:18 18/08/2017
Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện
15:12 18/08/2017
Đối tượng: toàn bộ học viên cao học học tập tại Học viện và các đơn vị có lớp phối hợp đào tạo (trừ lớp cao học CHTB1QLKT, khoá 24).

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Liên hệ