1. Tên bài báo: Sự biến đổi của đạo hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay

2. Tác giả thuộc Học viện: 1. Lê Văn Hùng

3. Các tác giả bài báo: Lê Văn Hùng

4. Năm xuất bản: 2013

5. Tên tạp chí: Giáo dục Lý luận, số 191

6. Tóm tắt nội dung: Bài viết phân tích sự biến đổi của đạo hiếu trong gia đình Việt Nam hiện nay. Do sự tác động của các yếu tố khách quan nên mối quan hệ giữa con với cha mẹ đang có sự biến đổi. Biểu hiện của sự hiếu thảo của con đối vớicha mẹ có sự biến đổi theo cả xu hướng tích cực và xu hướng tiêu cực.

1. Tên bài báo: The transformation of filial piety in the Vietnam family today

2. Tác giả thuộc Học viện: 1. Lê Văn Hùng

3. Các tác giả bài báo: Lê Văn Hùng

4. Năm xuất bản: 2013

5. Tên tạp chí: Giáo dục Lý luận, số 191

6. Tóm tắt nội dung: The article analyzes the transformation of filial piety in Vietnam families today. Due to the influence of objective factors, the relationship between children and parents is changing. The expression of filial piety of children and parents are changing in both positive and negative trends.

 

1. Tên bài báo: Thiết kế và chế tạo đồ gá chuyên dụng dùng trong gia công vỏ hộp giảm tốc xe nâng

2. Tác giả thuộc Học viện: 1. Phạm Thị Hằng (KCĐ)

3. Các tác giả bài báo: Phạm Thị Hằng, Ngô Đăng Huỳnh, Bùi Xuân Bắc

4. Năm xuất bản: 2013

5. Tên tạp chí: Tạp chí khoa học và phát triển

6. Tóm tắt nội dung: Vỏ hộp số của xe nâng là một chi tiết máy có kết cấu phức tạp. Chính vì vậy, trong quá trình gia công không thể

sử dụng các loại đồ gá thông thường có sẵn mà phải thiết kế, chế tạo một đồ gá chuyên dụng. Mục đích của nghiên

cứu này là thiết kế loại đồ gá đặc biệt dùng riêng cho gia công vỏ hộp số dựa trên bản vẽ, các yêu cầu kỹ thuật của

vỏ hộp số và lập quy trình công nghệ chế tạo đồ gá. Đồ gá được thiết kế có các bộ phận chính là tấm đế, 2 tấm kẹp,

và ống kẹp đàn hồi. Quy trình chế tạo bao gồm chế tạo tấm đế, các tấm kẹp và ống kẹp đàn hồi từ phôi ban đầu đến

các nguyên công gia công, nhiệt luyện, kiểm tra và lắp ráp. Kết quả kiểm tra từng chi tiết gia công, kiểm tra tổng thể

sau lắp ráp và dùng thử đồ gá để gia công vỏ hộp số cho thấy đồ gá được thiết kế hợp lý, quy trình chế tạo đạt yêu

cầu kỹ thuật đề ra.

1. Tên bài báo: Design and Manufacture Specialized Fixture  for  Manufacturing  Process of Reduction Gear Housing of Fork-lift Truck

2. Tác giả thuộc Học viện: 1. Phạm Thị Hằng (KCĐ)

3. Các tác giả bài báo: Phạm Thị Hằng, Ngô Đăng Huỳnh, Bùi Xuân Bắc

4. Năm xuất bản: 2013

5. Tên tạp chí: Tạp chí khoa học và phát triển

6. Tóm tắt nội dung: Gear housing of fork-lift truck is a machine part of complex structure, thus, available common fixtures cannot be used during manufacturing process, therefore, designing and manufacturing a specialized fixture are required. This study aimed at designing specialized fixture based on drawing of gear housing, its technical and technological requirements and designing manufacturing process. The designed fixture consists of the following main parts: one bearing plate, two bolster plates, and collet chuck. The manufacturing process includes manufacturing bearing plate, bolster plates and collet chuck, thermal treatment, checking process and assembly. Overall test results show that the fixture designed is reasonable and meets technical requirements..