TT

Mã đề tài

Tên đề tài

Giảng viên hướng dẫn

Thời gian thực hiện

Loại đề tài

1.

SV2018-04-31

Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và phân mức rủi ro trong sử dụng nước dưới đất khu vực nông thôn

Nguyễn Thị

Thu Hà (CNMT)

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

2.

SV2018-04-32

Nghiên cứu sử dụng hệ vi sinh sinh trưởng bám dính trên các giá thể xử lý nước thải nhà máy giấy

Đào Thị

Thùy Linh

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

3.

SV2018-04-33

Tổng hợp vật liệu composit để hấp phụ ion kim loại trong nước thải của phòng thí nghiệm Hóa – Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Vũ Thị Huyền

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

4.

SV2018-04-34

Thiết lập mô hình vườn ươm thực vật xử lý ô nhiễm môi trường tại khu thí nghiệm khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Võ Hữu Công

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

5.

SV2018-04-35

Nghiên cứu xử lý chất lượng nước thải từ hoạt động tái chế giấy của nhà máy Phương Linh, làng nghề Phong Khê, tp. Bắc Ninh bằng phương pháp keo tụ và chế phẩm vi sinh vật

Trần Thanh Hải

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

6.

SV2018-04-36

Nghiên cứu xử lí nước thải từ hoạt động sản xuất mỳ Chũ, làng nghề Thủ Dương, tỉnh Bắc Giang bằng PAC ( Poli Aluminium Choloride ) kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh (Microbelift IND)

Nguyễn Thị

Hồng Hạnh

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

7.

SV2018-04-37

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải chăn nuôi theo mô hình trang trại của anh Nguyễn Văn Tuyển tại xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên bằng PAC kết hợp bèo tây

Ngô Thị Thương

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

8.

SV2018-04-38

Nghiên cứu xử lý nước thải từ hoạt động sản xuất bún bằng PAC (Poly Aluminium Chloride) và chế phẩm sinh học Bio-EM

Nguyễn Thị

Hồng Hạnh

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

9.

SV2018-04-39

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố khí tượng đến nồng độ bụi PM2.5 tại khu vực giảng đường thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Châu Thùy

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

10.

SV2018-04-40

Nghiên cứu xử lý nước thải lò giết mổ gia súc bằng PAC (Poly Aluminium Chloride) kết hợp với cây bèo tây (Eichhornia crassipes)

Ngô Thị Thương

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

11.

SV2018-04-41

Nghiên cứu nâng cao hiệu suất xử lý lignin trong nước thải nhà máy giấy sử dụng hệ vi sinh vật yếm khí

Đào Thị

Thùy Linh

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

12.

SV2018-04-42

Nghiên cứu khả năng hấp phụ các chất hữu cơ chứa trong nước thải dệt nhuộm quy mô hộ gia đình của làng nghề Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội bằng cột vỏ trấu hoạt hóa

Chu Thị Thanh

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

13.

SV2018-04-43

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng việc sử dụng phân bón theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững của nông hộ tại xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm – Hà Nội

Nguyễn Thị

Hương Giang

(MT)

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

14.

SV2018-04-44

Ứng dụng vật liệu nhẹ từ phế phụ phẩm nông nghiệp trong xử lý nước nuôi trồng thủy sản

Hồ Thị

Thúy Hằng

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

15.

SV2018-04-45

Đánh giá hiện trạng Amoni và Nitrat trong nước ngầm ở các khu vực canh tác nông nghiệp tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Lý Thị Thu Hà

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

16.

SV2018-04-46

Nghiên cứu xây dựng bản đồ trực tuyến tra cứu thông tin đất đai trên địa bàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Đỗ Thị Loan

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

17.

SV2018-04-47

Nghiên cứu chất lượng nước Học viện nông nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Hữu Thành

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

18.

SV2018-04-48

Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Quang

Huy (QLDD)

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

19.

SV2018-04-49

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động lớp phủ bề mặt huyện Giao Thủy, Nam Định.

Nguyễn Quang

Huy (QLDD)

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

20.

SV2018-04-50

Đánh giá hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới tại xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Đỗ Thị Tám

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

21.

SV2018-04-51

Nghiên cứu ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 xác định độ che phủ thực vật huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.

Nguyễn Thị

Thu Hiền

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

22.

SV2018-04-52

Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu cây xanh khu vực Học viện Nông nghiệp Việt nam

Trần Quốc Vinh

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

23.

SV2018-05-53

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bột chanh dây hòa tan

Trần Như Khuyên

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

24.

SV2018-05-54

Mô phỏng quá trình hàn hồ quang tự động dưới lớp trợ dung thép hợp kim thấp Q460D dùng trong cơ khí nông nghiệp

Đào Quang Kế

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

25.

SV2018-05-55

Thiết kế và chế tạo chi tiết đo, đồ gá và lựa chọn phương pháp đo một số thông số hình học quan trọng của chi tiết máy.

Phạm Thị

Hằng (KCĐ)

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

26.

SV2018-06-56

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia sản xuất chè VietGAP của hộ nông dân xã Trung Thành huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Phạm Thị

Thanh Thúy

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

27.

SV2018-06-57

Xác định mức sẵn lòng chi trả bảo hiểm y tế tự nguyện của người dân xã Cổ Bi - huyện Gia Lâm - Hà Nội

Nguyễn Văn Song

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

28.

SV2018-06-58

Định giá cây cảnh: Lý luận và ứng dụng ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Nguyễn Viết Đăng

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

29.

SV2018-06-59

Phân tích biến động giá lợn thịt và thịt lợn tại Việt Nam

Nguyễn Viết Đăng

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

30.

SV2018-07-60

Định hướng giá trị nghề sư phạm kỹ thuật khuyến nông của học sinh THPT

Đỗ Ngọc Bích

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

31.

SV2018-07-61

Thực trạng kĩ năng làm việc nhóm của sinh viên năm thứ nhất Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các giải pháp nâng cao kỹ năng đó.

Nguyễn Thị

Thanh Hiền

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

32.

SV2018-07-62

Khảo sát về thái độ của sinh viên năm thứ nhất các lớp tiên tiến chất lượng cao tại Học Viện Nông nghiệp Việt Nam đối với việc học kỹ năng nói tiếng anh trước và sau khi áp dụng hoạt động kể chuyện

Trần Thị

Tuyết Mai

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

33.

SV2018-07-63

Khảo sát về về việc tự học tiếng Anh dựa trên việc sử dụng các thiết bị Công nghệ của sinh viên K62 Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Thị

Hạnh (SPNN)

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

34.

SV2018-08-64

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản đến chất lượng bột màu anthocyanin chiết từ nguyên liệu lá Cẩm tím và ứng dụng trong chế biến một số sản phẩm thực phẩm

Hoàng Thị

Minh Nguyệt

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

35.

SV2018-09-65

Vai trò mạng lưới xã hội của người di cư trong quá trình tìm kiếm việc làm (nghiên cứu trường hợp tại thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh)

Trần Thanh Hương

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

36.

SV2018-09-66

Hòa nhập của du học sinh nước ngoài tại điểm đến (nghiên cứu trường hợp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Nguyễn Thị

Lập Thu

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

37.

SV2018-09-67

Nhận thức của sinh viên đối với vấn đề bạo lực gia đình (nghiên cứu trường hợp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam)

Nguyễn Thị

Thu Hà

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

38.

SV2018-09-68

Khuôn mẫu ứng xử của cha mẹ đối với con cái trong gia đình. (Nghiên cứu trường hợp tại thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Nguyễn Thị

Thu Hà

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

39.

SV2018-10-69

Nghiên cứu một số phương pháp phân lớp dữ liệu và ứng dụng trong nông nghiệp

Trần Đức Quỳnh

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

40.

SV2018-10-70

Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý ký túc xá cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Vũ Thị Lưu

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

41.

SV2018-10-71

Xây dựng phần mềm quản lý thông tin cấp bộ môn

Trần Trung Hiếu

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

42.

SV2018-11-72

Thực trạng làm thêm của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Phạm Thị

Hương Dịu

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

43.

SV2018-11-73

Giải pháp truyền thông, quảng bá thúc đẩy tiêu thụ bánh phu thê Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh

Trần Hữu Cường

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

44.

SV2018-11-74

Đánh giá hiệu quả nuôi tôm thẻ chân trắng tại Xã Gia Đức Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

Nguyễn Văn

Phương (KE)

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

45.

SV2018-11-75

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng quan hệ giữa người mua và người bán trong tiêu thụ rau ở Khu vực Bắc Bộ

Đặng Thị

Kim Hoa

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

46.

SV2018-11-76

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Chuyển giao công nghệ Đông Hải

Bùi Thị

Mai Linh

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

47.

SV2018-11-77

Các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành thực phẩm, đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán việt Nam

Đào Thị

Hoàng Anh

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

48.

SV2018-11-78

Nghiên cứu phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

Trần Thị

Thu Hương

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

49.

SV2018-11-79

Thực trạng tiêu thụ rau hữu cơ của các hộ nông dân trên địa bàn huyện Lương Sơn, Hòa Bình

Bùi Hồng Quý

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

50.

SV2018-11-80

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ vận dụng kiến thức chuyên ngành kế toán vào công việc thực tế của sinh viên Học viện Nông Nghiệp Việt Nam sau khi tốt nghiệp

Lại Phương Thảo

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

51.

SV2018-12-81

Tuyển chọn và định tên chủng nấm mốc sinh tổng hợp lignin peroxidase từ gỗ mục

Trịnh Thị

Thu Thủy

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

52.

SV2018-12-82

Nghiên cứu nuôi cấy in vitro giống Địa lan Trần Mộng Xuân (Cymbidium lowianum)

Nguyễn Thị

Thùy Linh

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

53.

SV2018-12-83

Ứng dụng vi khuẩn lactic trong chế biến và bảo quản nấm sò

Nguyễn Thanh Huyền

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

54.

SV2018-12-84

Xác định vị trí các locus (QTLs) tính trạng cường độ quang hợp ở một số giống lúa Việt Nam

Nguyễn Thị

Thúy Hạnh

(CNSH)

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

55.

SV2018-18-85

Phát triển sản xuất và tiêu thụ mật Ong tại xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn, Tỉnh Tuyên Quang.

Nguyễn Tất Thắng

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

56.

SV2018-18-86

Nghiên cứu thị trường và tổ chức du lịch trải nghiệm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trần Hữu Cường

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

57.

SV2018-18-87

Nghiên cứu sản xuất và phát triển giống gà H’Mông tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái

Phạm Thị

Thanh Thúy

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

58.

SV2018-01-01

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng xà lách an toàn cho vụ Xuân Hè và Thu Đông 2018 tại Gia Lâm - Hà Nội

Trần Thị

Minh Hằng

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

59.

SV2018-01-02

Nghiên cứu bệnh Panama hại chuối tại Hà Nội và các vùng phụ cận

Đỗ Trung Kiên

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

60.

SV2018-01-03

Nghiên cứu nhân giống invitro cây Giảo cổ lam 7 lá

Ninh Thị Phíp

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

61.

SV2018-01-04

Thu thập, đánh giá đa dạng loài hoa leo thân thảo phục vụ trang trí cảnh quan tại Hà Nội

Bùi Ngọc Tấn

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

62.

SV2018-01-05

Cấu trúc và đa dạng di truyền của các dòng, giống đậu tương về hàm lượng protein

Vũ Thị

Thúy Hằng

(NH)

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

63.

SV2018-01-06

Nghiên cứu hiệu lực của vi sinh vật đối kháng phòng trừ bệnh đốm lá nhỏ (Bipolaris maydis) hại ngô

Đỗ Tấn Dũng

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

64.

SV2018-01-07

Nghiên cứu ảnh hưởng của hạn và mặn tới cấu trúc bộ rễ của cây diêm mạch ở giai đoạn cây con

Nguyễn Văn Lộc

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

65.

SV2018-01-08

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống Phong huệ ngoại tại Gia Lâm, Hà Nội

Phạm Thị

Huyền Trang

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

66.

SV2018-01-09

Nghiên cứu nấm Sclerotium cepivorum gây bệnh thối hạch hại hành và biện pháp phòng trừ bệnh bằng chế phẩm nấm đối kháng Trichoderma spp.

Nguyễn Văn Viên

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

67.

SV2018-01-10

Nghiên cứu một số mẫu phân lập nấm Pyrycularia oryzae gây bệnh đạo ôn trên lúa vụ xuân 2018

Nguyễn Văn Viên

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

68.

SV2018-01-11

Xây dựng vector biểu hiện của protein màng ngoài của Candidatus Liberibacter Asiaticus gây bệnh Hanglongbing (HLB)

Hà Viết Cường

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

69.

SV2018-01-12

Khảo sát hiệu lực của nấm đối kháng Trichoderma sp phòng trừ nấm Fusarium spp hại ngô vùng Hà Nội

Đỗ Tấn Dũng

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

70.

SV2018-02-13

Sử dụng rơm ủ nấm trong khẩu phần nuôi cừu

Nguyễn Thị

Huyền (CN)

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

71.

SV2018-02-14

Đánh giá năng suất và chất lượng sữa dê Saanen nuôi tại Khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Vinh

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

72.

SV2018-02-15

Đánh giá đặc điểm ngoại hình, khả năng sản xuất thịt của gà Mía nuôi tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hoàng Anh Tuấn

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

73.

SV2018-02-16

Xác định tỷ lệ cho ăn thích hợp trên cá rô đồng (Anabas testudineus) tại Khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Công Thiết

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

74.

SV2018-02-17

Xác định tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) sau khi cảm nhiễm với vi khuẩn gây bệnh EMS và được xử lý môi trường nước nuôi bằng các loại hóa chất khác nhau.

Nguyễn Thị Dung

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

75.

SV2018-02-18

So sánh hiệu quả sử dụng và khả năng tiêu hóa protein một số thức ăn thương mại có cùng độ đạm đối với cá rô phi (Oreochromis niloticus)

Võ Quí Hoan

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

76.

SV2018-03-20

Nghiên cứu chẩn đoán và định type virus lở mồm long móng (FMDV - Foot and Mouth disease Virus) trên lợn nuôi tại địa bàn Hà Nội bằng phương pháp RT-PCR

Nguyễn Thị

Thu Hằng

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

77.

SV2018-03-21

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp nuôi cấy nhỏ giọt trong định lượng vi khuẩn

Cao Thị

Bích Phượng

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

78.

SV2018-03-22

Ứng dụng Prostaglandin F2α trong điều trị bệnh viêm tử cung trên chó

Nguyễn Đức Trường

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

79.

SV2018-03-23

Bảo tồn nguồn gene Eimeria tenella trong điều kiện phòng thí nghiệm (in vitro)

Nguyễn Văn Phương

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

80.

SV2018-03-24

Ứng dụng liệu pháp hormone để điều trị bệnh ở buồng trứng trên đàn bò sữa nuôi tại Hà Nội

Nguyễn Thị

Mai Thơ

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

81.

SV2018-03-25

Tình hình mắc bệnh còi xương trên chó được mang tới khám và điều trị tại phòng khám Vietvetcare

Phạm Thị

Lan Hương

(KTY)

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

82.

SV2018-03-26

Khảo sát tình hình nhiễm ký sinh trùng đường tiêu hóa ở đàn dê trên địa bàn Thái Bình

Nguyễn Thị

Hồng Chiên

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

83.

SV2018-04-27

Nghiên cứu khả năng sử dụng bùn thải thu được từ quá trình xử lí nước thải của lò mổ gia súc tại thôn Linh Sơn, xã Linh Quy, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thành phân bón

Trần Thanh Hải

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

84.

SV2018-04-28

Đánh giá hiệu quả mô hình canh tác lúa , rươi giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại huyện Tứ Kỳ , tỉnh Hải Dương

Nguyễn Đình Thi

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

85.

SV2018-04-29

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nhẹ ứng dụng hấp phụ xử lý nước ô nhiễm

Hồ Thị

Thúy Hằng

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

86.

SV2018-04-30

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt sau bể phốt bằng tảo bám kết hợp trong bãi lọc ngầm nhân tạo

Hồ Thị

Thúy Hằng

2018

2018

Đề tài sinh viên NCKH

87.

SV2017-04-31

Ứng dụng công nghệ constructed wetland (CW) trong xử lý nước thải sau biogas bằng thực vật thủy trúc và bèo tấm

Võ Hữu Công

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

88.

SV2017-04-32

Áp dụng đánh giá vòng đời (LCA) để phân tích tác động của trang trại chăn nuôi lợn đến môi trường xung quanh

Cao Trường Sơn

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

89.

SV2017-04-33

Đánh giá hiệu quả của chế phẩm sinh học đến quá trình ủ phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi lợn

Nguyễn Thị

Minh (MT)

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

90.

SV2017-04-34

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Zeolite nhân tạo để hạn chế tính linh động của kim loại Pb2+ trong đất

Nguyễn Ngọc Tú

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

91.

SV2017-04-36

Đánh giá sự phát thải các khí CO2, SO2 từ hoạt động đốt rơm rạ tại xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, TP Hà Nội.

Phạm Châu Thùy

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

92.

SV2017-04-37

Đánh giá hiện trạng và phân lập, tuyển chọn nấm men có khả năng sinh polysaccharide giữ ẩm cho đất.

Đinh Hồng Duyên

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

93.

SV2017-04-38

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Luyện Hữu Cử

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

94.

SV2017-04-39

Ứng dụng phần mềm Vilis xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính xã Trung Màu, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Trần Quốc Vinh

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

95.

SV2017-04-40

ứng dụng GIS Xây dựng cơ sở dữ liệu các loại hình dịch vụ trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Đỗ Thị Loan

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

96.

SV2017-04-41

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến sinh kế của người dân sau khi bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Tân Lập, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội

Trần Trọng Phương

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

97.

SV2017-04-42

Tìm hiểu thực trạng thị trường nhà và đất ở tại một số phường thuộc thành phố TP. Cẩm Phả, tỉnh Quang Ninh

Ngô Thị Hà

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

98.

SV2017-04-43

Đánh giá sự tham gia của người dân trong quá trình thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Xuân Trường, H. THọ Xuân, T. Thanh Hóa

Đỗ Thị Tám

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

99.

SV2017-04-44

Ứng dụng GIS và Viễn thám xác định biến động sử dụng đất nông nghiệp H. Gia Lâm, TP. Hà Nội giai đoạn 2010-2015

Lê Thị Giang

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

100.

SV2017-04-45

Nghiên cứu tình trạng lân của đất của đất nông nghiệp tại X. Yên Viên, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Nguyễn Hữu Thành

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

101.

SV2017-04-46

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp tưới nhỏ giọt và phân viên nén đến sinh trưởng, năng suất cà chua vụ đông tại Gia Lâm, TP. Hà Nội

Nguyễn Thị Giang

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

102.

SV2017-04-47

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Luyện Hữu Cử

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

103.

SV2017-04-48

Ứng dụng mô hình hedonic xác định giá đất ở trên địa bàn phường Đồng Nguyên, TX. Từ Sơn, T. Bắc Ninh

Bùi Nguyên Hạnh

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

104.

SV2017-05-49

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều tiết nhiệt độ, độ ẩm trong nhà lưới ứng dụng công nghệ IoT và vi điều khiển Atmega 8

Nguyễn Kim Dung

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

105.

SV2017-05-50

Nghiên cứu thiết kế hệ thống đèn LED sử dụng pin mặt trời phục vụ chiếu sáng đường phố và công viên

Phạm Thị

Lan Hương

(KCĐ)

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

106.

SV2017-05-51

Nghiên cứu tính toán, thiết kế máy bóc vỏ quả vải

Nguyễn Chung Thông

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

107.

SV2017-05-52

Thiết kế, chế tạo mô hình điều giám sát và điều khiển tự động thông số môi trường trong nhà lưới sử dụng vi điều khiển ATMEGA32 và module truyền nhận không dây wifi ESP8266.

Nguyễn Văn Điều

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

108.

SV2017-06-53

Phát triển du lịch làng nghề truyền thống tại xã Tả Phìn, thị trấn Sapa, tỉnh Lào Cai

Quyền Đình Hà (A)

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

109.

SV2017-06-55

Nghiên cứu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa cúc trên địa bàn xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Phạm Thị

Thanh Thúy

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

110.

SV2017-06-56

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thịt gà của người tiêu dùng ở thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội

Hoàng Thị Hằng

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

111.

SV2017-06-57

Nghiên cứu ảnh hưởng của mạng xã hội đến đời sống và kết quả học tập của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Thị

Thanh Thúy

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

112.

SV2017-06-58

Phát triển kênh tiêu thụ bí đao trên địa bàn xã Hậu Bổng,huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Hữu Giáp

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

113.

SV2017-06-59

Thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau hữu cơ trên địa bàn thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Binh

Trần Thế Cường

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

114.

SV2017-07-60

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngành học của sinh viên khoa Sư phạm & Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Đề xuất các giải pháp cho công tác tư vấn và thu hút sinh viên theo học

Nguyễn Thị

Thanh Hiền

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

115.

SV2017-07-61

Mức độ sử dụng các chiến lược đọc siêu nhận thức của sinh viên tiên tiến – chất lượng cao tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhằm nâng cao kỹ năng đọc hiểu

Trần Thanh Phương

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

116.

SV2017-07-62

Tìm hiểu hiệu quả của việc sử dụng hoạt động tranh luận trong việc học kĩ năng nói của sinh viên tiên tiến – chất lượng cao khóa 61 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị

Ngọc Thu

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

117.

SV2017-08-63

Nghiên cứu một số thông số công nghệ trong quy trình sản xuất sôcôla bổ sung mật ong

Đinh Thị Hiền

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

118.

SV2017-08-64

Bước đầu xây dựng quy trình sản xuất đồ uống có nồng độ cồn thấp từ quả me rừng (Mác Kham - Phyllanthus Emblica)

Nguyễn Thị

Quyên (CNTP)

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

119.

SV2017-08-65

Đánh giá khả năng thu hồi tinh dầu sả ở một số vùng nguyên liệu và phương pháp xử lý nguyên liệu khác nhau

Phan Thị

Phương Thảo

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

120.

SV2017-08-66

Nghiên cứu chống nâu hóa sau thu hoạch quả Đào bằng axit Oxalic

Vũ Thị

Kim Oanh

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

121.

SV2017-09-67

Thực trạng sử dụng vốn xã hội của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Lê Thị Xuân

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

122.

SV2017-09-68

Vai trò của gia đình trong giáo dục kỹ năng sống cho con cái hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)

Lê Văn Hùng

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

123.

SV2017-09-69

Hòa nhập xã hội của người sau cai nghiện ma túy ở đô Thị (Nghiên cứu trường hợp tại Hà Nội)

Nguyễn Thị

Thu Hà

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

124.

SV2017-10-70

Tìm hiểu và khai thác phần mềm nguồn mở Moodle, xây dựng hệ thống elearning Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phạm Quang Dũng

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

125.

SV2017-10-71

Xây dựng chương trình hỗ trợ việc đánh giá và quản lý điểm rèn luyện của sinh viên trong khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Vũ Thị Lưu

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

126.

SV2017-10-72

Xây dựng hệ thống hỗ trợ sinh viên khoa Công nghệ thông tin- Học viện Nông nghiệp Việt Nam đăng ký đề tài thực tập chuyên ngành và khóa luận tốt nghiệp trực tuyến

Vũ Thị Lưu

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

127.

SV2017-11-73

Nghiên cứu thực trạng kỹ năng mềm của sinh viên khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

Nguyễn Văn

Phương (KE)

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

128.

SV2017-11-74

Nghiên cứu hành vi mua hàng đã qua sử dụng của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Văn

Phương (KE)

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

129.

SV2017-11-75

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ nguồn vốn huy động từ dân cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thủ Sỹ, Tiên Lữ - Hưng Yên.

Lại Phương Thảo

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

130.

SV2017-11-76

Nghiên cứu cấu trúc thị trường lợn thịt theo mô hình VietGAHP trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Vũ Thị Hải

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

131.

SV2017-11-77

So sánh chương trình xây dựng nông thôn mới của Việt Nam giai đoạn 2010 -2020 và phong trào nông thôn SAEMAULUNDONG của Hàn Quốc

Nguyễn Thị

Thùy Dung

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

132.

SV2017-11-78

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng sữa nhập khẩu từ Nhật Bản dành cho trẻ em của người dân thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Đồng Đạo Dũng

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

133.

SV2017-12-79

Phân lập và thử nghiệm nuôi vi tảo Chlorella vulgaris trong hệ thống photobioreactor để thu sinh khối

Nguyễn Đức Bách

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

134.

SV2017-12-80

Phân lập và đánh giá một số dòng đơn bào tử của chủng nấm rơm V1 (Volvariella volvacea)

Trần Đông Anh

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

135.

SV2017-12-81

Phân lập một số chủng vi khuẩn có khả năng sinh enzyme chitinase phục vụ cho việc phòng trừ bệnh hại cây trồng

Trần Thị

Hồng Hạnh

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

136.

SV2017-12-82

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây hoa cúc marigold (Calendula officinalis)

Đinh Trường Sơn

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

137.

SV2017-12-83

Nghiên cứu ảnh hưởng của nano bạc đến cây mía in vitro

Bùi Thị

Thu Hương

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

138.

SV2016-12-15MST

Nghiên cứu xác định một số chủng vi sinh vật gây bệnh trên nấm Linh chi

Trần Đông Anh

2017

2018

Đề tài sinh viên NCKH

139.

SV2016-12-16MST

Nghiên cứu chỉ tiêu chất lượng của lá sắn và ảnh hưởng của gen GBSS1 đến chất lượng của một số giống tằm sắn mới ở Việt Nam

Nguyễn Thị

Cẩm Châu

2017

2018

Đề tài sinh viên NCKH

140.

SV2016-12-17MST

Nghiên cứu cảm ứng và nuôi cấy rễ tơ cây Đậu biếc

Nguyễn Thị

Thùy Linh

2017

2018

Đề tài sinh viên NCKH

141.

SV2017-01-01

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của tập đoàn hoa lan huệ lai và ảnh hưởng của biện pháp xử lý lạnh đến thời gian ra hoa, chất lượng hoa Lan huệ hồng đào tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2017

Phạm Thị

Minh Phượng

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

142.

SV2017-01-02

Nghiên cứu thành phần giá thể và nồng độ dung dịch dinh dưỡng thích hợp trồng cải xanh, rau muống và mồng tơi bằng phương pháp thủy canh trong nhà có mái che tại Hà Nội

Vũ Quỳnh Hoa

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

143.

SV2017-01-03

Khảo sát nguồn vật liệu lúa màu phục vụ công tác chọn tạo giống

Ngô Thị

Hồng Tươi

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

144.

SV2017-01-04

Nghiên cứu bệnh nấm hạt giống ngô

Ngô Bích Hảo

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

145.

SV2017-01-05

Nghiên cứu đặc điểm thực vật học của các mẫu giống Đậu núi trồng tại Gia Lâm - Hà Nội

Phùng Thị

Thu Hà

2017

2017

Đề tài cấp

Học viện

146.

SV2017-01-06

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhân giống chè dây bằng cành giâm và invitro

Ninh Thị Phíp

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

147.

SV2017-01-07

Nghiên cứu đặc điểm sinh học của rầy nâu Nilaparvata lugens Stal trên hai giống lúa kháng rầy và không kháng rầy tại Gia Lâm, Hà Nội

Nguyễn Đức Khánh

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

148.

SV2017-01-08

Nghiên cứu kỹ thuật vi ghép trong chọn tạo giống trên cây ăn quả có múi (cam, quýt, chanh, bưởi)

Đoàn Thu Thủy

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

149.

SV2017-01-09

Tìm hiểu ảnh hưởng của thời vụ trồng đến sinh trưởng và năng suất của cỏ Heimaicao

Chu Anh Tiệp

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

150.

SV2017-01-10

Nghiên cứu bệnh đốm lá ngô vụ xuân năm 2017 tại Gia Lâm, Hà Nội

Đỗ Tấn Dũng

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

151.

SV2017-01-11

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số mẫu giống gừng trong điều kiện Gia Lâm - Hà Nội

Vũ Thị Thu Hiền

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

152.

SV2017-01-12

Nghiên cứu về kĩ thuật nhân giống cây chè vằng (Jaminum subtriplinerve C. L. Blume) bằng cành giâm

Nguyễn Thị

Thanh Hải

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

153.

SV2017-01-13

Nghiên cứu phát triển nguồn gen hoa lan huệ năm 2016-2017 tại Gia Lâm - Hà Nội

Nguyễn Hạnh Hoa

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

154.

SV2017-01-14

Đánh giá chất lượng của các vật liệu dứa thơm có nguồn gốc khác nhau trong điều kiện nhà có mái che ở vụ xuân hè 2017

Vũ Thanh Hải

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

155.

SV2017-01-15

Đánh giá tính trạng góc lá của các dòng thuần ngô tẻ bằng kiểu hình và chỉ thị phân tử

Vũ Văn Liết

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

156.

SV2017-01-16

Nghiên cứu và thử nghiệm phòng trừ bệnh héo ổi (Nalanthamala psidii) chế phẩm sinh học Trichoderma và một số vi sinh vật đối kháng khác

Nguyễn Đức Huy

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

157.

SV2017-01-17

Nghiên cứu nấm Stemphylium sp. gây bệnh đốm nâu cà chua và ớt tại vùng Hà Nội và phụ cận

Nguyễn Đức Huy

2017

2017

Đề tài cấp

Học viện

158.

SV2017-01-18

Nhân giống cây xạ đen bằng phương pháp giâm cành

Ninh Thị Phíp

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

159.

SV2017-02-19

Ảnh hưởng của cỏ voi (Pennisetum purpureum), xuyến chi (Bidens pilosa), stylo (Stylosanthes sp.), keo dậu (Leucaeana leucocephala) đến năng suất và chất lượng sữa dê

Nguyễn Thị Vinh

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

160.

SV2017-02-20

Nghiên cứu hiệu quả của việc sử dụng máy ấp trứng công nghiệp nhằm nâng cao năng suất trong chăn nuôi chim bồ cầu công nghiệp

Giang Hoàng Hà

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

161.

SV2017-02-21

Phân lập và lựa chọn môi trường dinh dưỡng nuôi sinh khối Scenedesmus sp

Phạm Thị

Lam Hồng

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

162.

SV2017-02-22

Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng protein trong thức ăn đến sự phát triển của cá chạch bùn (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842.)

Võ Quí Hoan

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

163.

SV2017-02-23

Nghiên cứu bổ sung chế phẩm sinh học EMINA trong thức ăn cho cá rô phi (Oreochromis niloticus) giai đoạn 20-200g

Trần Thị

Nắng Thu

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

164.

SV2017-02-24

Nghiên cứu bổ sung chế phẩm Probiotic trong thức ăn cho cá Rô phi (Oreochromisniloticus) giai đoạn cá giống

Nguyễn Công Thiết

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

165.

SV2017-03-25

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa máu của trâu nhiễm sán lá gan Fasciola spp.

Đàm Văn Phải

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

166.

SV2017-03-26

Nghiên cứu ảnh hưởng của salbutamol trên chuột bạch

Bùi Thị

Tố Nga

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

167.

SV2017-03-27

Nghiên cứu sự lưu hành của Bovine viral diarrhea virus (BVDV) ở đàn bò nuôi tại một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

Lê Văn Trường

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

168.

SV2017-03-28

Nghiên cứu lựa chọn nhiệt độ nước tối ưu để sơ cứu bỏng do nhiệt độ cao trên chuột

Nguyễn Hoài Nam

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

169.

SV2017-03-29

Ứng dụng phương pháp MIC để khảo sát tính kháng thuốc của E.coli gây tiêu chảy ở lợn

Nguyễn Thị

Hằng (TY)

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

170.

SV2017-03-30

Đánh giá tình hình nhiễm giun sán ký sinh trên các cá thể linh trưởng tại trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp (EPRC), xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Nguyễn Thị

Hồng Chiên

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

171.

SV2017-12-14MST

Nghiên cứu sử dụng nano bạc trong nuôi cấy invitro cây hoa Đồng tiền

Đồng Huy Giới

2017

2017

Đề tài sinh viên NCKH

172.

SV2016-04-31

Đánh giá ảnh hưởng của hóa chất đến cấu trúc quần xã Tảo nổi trong nước nuôi trồng thủy sản để đề xuất khống chế Tảo độc

Nguyễn Thị

Thu Hà

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

173.

SV2016-04-32

Nghiên cứu xử lý rơm rạ để làm giá thể hữu cơ trồng rau sạch

Nguyễn Thị

Minh (MT)

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

174.

SV2016-04-33

Phân lập và tuyển chọn giống vi sinh vật nội sinh có hoạt tính sinh học cao phục vụ cho sản xuất chế phẩm dinh dưỡng vi sinh đa chức năng từ phế thải chăn nuôi dạng lỏng

Nguyễn Thị

Minh (MT)

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

175.

SV2016-04-34

Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu Bây trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội

Cao Trường Sơn

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

176.

SV2016-04-35

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt từ thức ăn thừa trong các hộ gia đình Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Nguyễn Thị

Hương Giang

(MT)

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

177.

SV2016-04-36

Ứng dụng WebGIS xây dựng chỉ dẫn địa lý vải Thanh Hà

Nguyễn Đức Lộc

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

178.

SV2016-04-37

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể và các mức bón phân đạm tới sinh trưởng, phát triển, năng suất chất lượng cây cà chua

Nguyễn Văn Thao

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

179.

SV2016-04-39

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất dự án tuyến đường nối QL10 với QL21 tại huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định

Nguyễn Thanh Trà

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

180.

SV2016-04-40

Tìm hiểu giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam.

Bùi Nguyên Hạnh

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

181.

SV2016-04-41

Đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Dự án khu phi thuế quan - khu công nghiệp sạch tại khu kinh tế Vân Đồn trên địa bàn huyện Vân Đồn - tỉnh Quảng Ninh

Bùi Nguyên Hạnh

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

182.

SV2016-04-42

Ảnh hưởng của bón rơm rạ được xử lý khác nhau cho lúa đến 1 số tính chất hóa học của đất phù sa sông Hồng trung tính ít chua

Nguyễn Đức Hùng

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

183.

SV2016-05-43

Nghiên cứu ảnh hưởng của mômen quán tính khối lượng của trống cắt tới khả năng cắt của máy cắt, băm rơm rạ

Nguyễn Thị

Hạnh Nguyên

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

184.

SV2016-05-44

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình máy bừa điều khiển từ xa

Lại Văn Song

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

185.

SV2016-06-45

Đề xuất giải pháp thúc đẩy tiêu thụ bưởi Sửu trên địa bàn xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Hữu Khánh

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

186.

SV2016-06-46

Nghiên cứu ứng xử của người dân với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thị Thu

Quỳnh

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

187.

SV2016-06-47

Nghiên cứu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ chè tại xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Đặng Xuân Phi

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

188.

SV2016-06-48

Nghiên cứu chiến lược đa dạng hóa sinh kế của các hộ nông dân xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Ngô Văn Hoàng

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

189.

SV2016-06-49

Vai trò của luật tục trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Lưu Văn Duy

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

190.

SV2016-06-50

Nghiên cứu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ mật ong bạc hà trên địa bàn xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Nguyễn Hữu Khánh

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

191.

SV2016-06-51

Giải pháp phát triển sản xuất cây thảo quả tại xã Nậm Cang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Trần Thế Cường

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

192.

SV2016-06-52

Phát triển sản xuất cây đu đủ ở bãi bồi sông Đuống, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Quyền Đình Hà (A)

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

193.

SV2016-06-53

Quản lý rủi ro trong sản xuất cam sành Hàm Yên của các hộ nông dân trên địa bàn xã Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Quyền Đình Hà (B)

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

194.

SV2016-07-54

Khảo sát việc tự đánh giá của sinh viên theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (POHE) về đánh giá kết quả học tập.

Trần Thị

Thanh Tâm

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

195.

SV2016-07-55

Nghiên cứu thực trạng về phương pháp giảng dạy của giảng viên trong đào tạo nghề nông nghiệp tại các trường trung học chuyên nghiệp

Lê Thị

Kim Thư

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

196.

SV2016-07-56

Nghiên cứu mối quan hệ giữa động lực và kết quả học tập môn tiếng Anh của sinh viên K60 lớp tiên tiến tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Thị

Lan Anh

(SP&NN)

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

197.

SV2016-08-57

Đánh giá thực trạng dinh dưỡng kẽm và sắt trong thịt lợn nuôi công nghiệp trên địa bàn Gia Lâm, Hà Nội

Hoàng Hải Hà

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

198.

SV2016-08-58

Nghiên cứu quy trình sản xuất bánh gato bổ sung mật ong.

Đinh Thị Hiền

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

199.

SV2016-09-59

Mạng lưới xã hội trong tìm kiếm việc làm của sinh viên ngành Xã hội học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sau khi tốt nghiệp (Nghiên cứu trường hợp tại thành phố Hà Nội)

Nguyễn Thị

Thu Hà

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

200.

SV2016-09-61

Thực trạng hoạt động của các câu lạc bộ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và hoạt động tình nguyện của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Vũ Văn Tuấn

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

201.

SV2016-09-62

Vai trò của mạng lưới xã hội đối với cơ hội việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp

Vũ Văn Tuấn

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

202.

SV2016-10-63

Xây dựng bản đồ trực tuyến Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phan Trọng Tiến

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

203.

SV2016-12-71

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học chủng nấm linh chi Gat (Ganoderma sp.) được thu thập ở Vườn Quốc gia Ba Vì – Hà Nội.

Trần Đông Anh

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

204.

SV2016-12-72

Khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến tỷ lệ ra hoa in vitro của cây hoa nhập nội Examcum affine

Nông Thị Huệ

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

205.

SV2016-01-13

Nghiên cứu nấm Fusarium spp. hại ngô vùng Hà Nội và phụ cận

Đỗ Tấn Dũng

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

206.

SV2016-01-15

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số hoạt chất trừ sâu đến đặc điểm sinh vật học của sâu khoang Spodoptera litura FarBricius tại Gia Lâm, Hà Nội

Hồ Thị

Thu Giang

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

207.

SV2016-02-19

Ảnh hưởng của việc sử dụng giàn đậu và hố tắm cát tới chất lượng phúc lợi động vật và khả năng sản xuất của gà thịt khi nuôi nhốt và bán thả

Nguyễn Thị Xuân

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

208.

SV2016-02-20

Đánh giá khả năng sản xuất thịt của đàn gà Ninh Hòa (Chọi x Ri Ninh Hoà) nuôi tại trại chăn nuôi – Khoa chăn nuôi – Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Trần Bích Phương

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

209.

SV2016-02-21

Thử nghiệm nuôi chép Koi (Cyprinus sp.) trong giai tại khoa Thủy sản, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Nguyễn Công Thiết

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

210.

SV2016-02-22

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá chạch sông giống (Mastacembelus armatus) Lacépède, 1800.

Nguyễn Thị Dung

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

211.

SV2016-03-23

Thực trạng ô nhiễm Staphylococcus aureus trên thịt lợn, gà, bò được bán tại một số chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Vũ Thị Ngọc

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

212.

SV2016-03-24

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh Newcastle trên đàn gà Bang Trới tại huyện Hoành Bồ- Quảng Ninh

Nguyễn Thị Bẩy

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

213.

SV2016-03-25

Khảo sát tình hình ghẻ Demodex ở chó trên địa bàn Hà Nội và một số phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay

Hoàng Minh

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

214.

SV2016-03-26

Phương pháp bảo tồn tinh dịch trên chó nhằm nâng cao nang suất sinh sản

Bùi Văn Dũng

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

215.

SV2016-03-27

Ứng dụng Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) định danh vi khuẩn từ trình tự gen 16S ribosomal ARN

Nguyễn Thị

Hằng (TY)

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

216.

SV2016-04-28

Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học EM (Effective Microorganism) để xử lí ô nhiễm nước thải sau biogas của một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội

Nguyễn Thị Hiển

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

217.

SV2016-04-29

Đánh giá hiện trạng chất lượng nước thải làng nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Thiết Úng - Vân Hà - Đông Anh - Hà Nội

Trần Thanh Hải

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

218.

SV2016-04-30

Đánh giá chất lượng nước thải ra môi trường của lò giết mổ gia súc tại thôn Linh Quy- xã Kim Sơn- huyện Gia Lâm- thành phố Hà Nội

Trần Thanh Hải

2016

2016

Đề tài sinh viên NCKH

219.

SV2015-04-31

Đánh giá chất lượng nước thải dệt nhuộm của làng nghề Hồi quan, xã Tương Giang, thị xã Từ sơn, tỉnh Bắc ninh

Nguyễn Thị

Hồng Hạnh

2015

2016

Đề tài sinh viên NCKH

220.

SV2015-06-73

Tình hình thực hiện quy chế vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số chợ trên địa bàn huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội

Nguyễn Mạnh Hiếu

2015

2016

Đề tài sinh viên NCKH

221.

SV2015-01-01

Nghiên cứu nhân giống một số dòng, giống lan huệ mới tại Gia Lâm – Hà Nội năm 2015

Nguyễn Hạnh Hoa

2015

2016

Đề tài sinh viên NCKH

222.

SV2015-01-05

Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Ralstonia solanacearum Smith) hại một số cây trồng tại Gia Lâm Hà Nội.

Đỗ Tấn Dũng

2015

2016

Đề tài sinh viên NCKH

223.

SV2015-12-01MST

Nghiên cứu sử dụng gen thoát cổ bông (eui-elongated uppermost internode) trong tạo dòng mẹ lúa lai tại Việt Nam

Nông Thị Huệ

2015

2015

Đề tài sinh viên NCKH

224.

SV2015-12-02MST

Tạo dòng cà chua chuyển gen mang cấu trúc amiRNA thiết kế đặc hiệu nhằm ức chế virus gây bệnh xoăn vàng lá cà chua

Ninh Thị Thảo

2015

2015

Đề tài sinh viên NCKH

225.

SV2015-12-03MST

Phân lập và đánh giá độc tính vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzicola gây bệnh đốm sọc trên lúa ở miền Bắc Việt Nam

Nguyễn Quốc Trung

2015

2015

Đề tài cấp

Học viện

226.

SV2015-12-04MST

Xác định linkage map trênnhiếm sắc thể số 1 của tổ hợp IR24/ KIM23B phục vụ việc phân tích di truyền tính trạng thời gian sinh trưởng

Nguyễn Thị

Thúy Hạnh

(CNSH)

2015

2015

Đề tài sinh viên NCKH

227.

SV2015-12-05MST

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý và sinh học phân tử của dòng lily chuyển gen code A

Bùi Thị

Thu Hương

2015

2015

Đề tài sinh viên NCKH

228.

SV2016-01-11

Nghiên cứu bệnh nấm truyền qua đất trên cây hoa có củ tại Gia Lâm - Hà Nội

Hà Viết Cường

2015

2016

Đề tài sinh viên NCKH

229.

SV2014-04-31

Nghiên cứu ảnh hưởng của polyme chế biến từ phụ phẩm nông nghiệp đến khả năng giữ ẩm cho đất

Nguyễn Hữu Thành

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

230.

SV2014-04-32

Đánh giá hiện trạng sử dụng đất xã Cẩm Tân, Huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

Đỗ Văn Nhạ

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

231.

SV2014-04-33

Đánh giá việc quản lý và sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn huyện Vũ Thư- tỉnh Thái Bình

Phan Thị

Thanh Huyền

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

232.

SV2014-04-34

Hiện trạng đa dạng động vật nổi trong các hình thức ao nuôi thuỷ sản nước ngọt huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Hồ Thị

Thúy Hằng

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

233.

SV2014-04-35

Nghiên cứu hiệu quả xử lý của chế phẩm vi sinh vật đến phụ phẩm quả vải ở Lục Ngạn - Bắc Giang

Nguyễn Thế Bình

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

234.

SV2014-04-36

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học giúp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải của các nhà máy bia

Đinh Hồng Duyên

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

235.

SV2014-04-37

Quan trắc chất lượng nước hồ Hữu Tiệp phục vụ bảo vệ di tích lịch sử

Trần Thanh Hải

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

236.

SV2014-04-38

Đánh giá thực trạng công tác quản lý môi trường huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Nguyễn Thị

Bích Hà

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

237.

SV2014-04-39

Thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp ở xã Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội.

Nguyễn Đình Thi

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

238.

SV2014-04-40

Đánh giá thực trạng quản lý, xử lý rác thải tại khu vực trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường

Nguyễn Xuân Hòa

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

239.

SV2014-05-41

Nghiên cứu chế tạo xe sinh thái tiết kiệm nhiên liệu

Đặng Ngọc Danh

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

240.

SV2014-05-42

Thiết kế mạch đèn Led chiếu sáng khi có sự cố mất điện lưới

Nguyễn Xuân Hiếu

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

241.

SV2014-06-43

Nghiên cứu chuỗi giá trị rau an toàn ở xã Văn Đức, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội

Nguyễn Thị Thiêm

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

242.

SV2014-06-44

Thực trạng công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm tại một số chợ trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội

Lê Thị

Thanh Loan

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

243.

SV2014-06-45

Nghiên cứu phát triển sản phẩm gốm Chu Đậu ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Nguyễn Thị Minh Thu

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

244.

SV2014-06-46

Thực trạng quản ý rác thải sinh hoạt ở xã Dị Sử - huyện Mỹ Hào - tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Thanh Phong

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

245.

SV2014-06-47

Đánh giá tác động của chính sách dồn điền đổi thửa đến sản xuất nông nghiệp ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Nguyễn Phượng Lê

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

246.

SV2014-06-48

Nghiên cứu hiệu quả của mô hình sản xuất đá quý ở xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nguyễn Thị

Hải Ninh

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

247.

SV2014-07-49

Nghiên cứu biểu hiện ứng xử văn hóa của sinh viên trường ĐHNNHN với cán bộ và giảng viên trong trường

Trần Thị

Hà Nghĩa

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

248.

SV2014-07-50

Thực trạng tham gia các hoạt động Đoàn – Hội của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Lê Thị

Hồng Lam

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

249.

SV2014-08-51

Quy trình sản xuất phomat tươi có bổ sung bột trà xanh

Phan Thị

Phương Thảo

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

250.

SV2014-08-52

Nghiên cứu ứng dụng enzyme gluco oxidase trong quy trình chế biến nước rau má

Hoàng Thị

Minh Nguyệt

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

251.

SV2014-08-53

Nghiên cứu sử dụng màng phủ polymer sinh học từ Carrageenan để bảo quản quả chuối

Administrator

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

252.

SV2014-09-54

Tác động của việc làm thêm đến hoạt động học tập của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Lê Thị Ngân

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

253.

SV2014-09-55

Nghiên cứu thực trạng sử dụng thời gian rảnh rỗi của sinh viên đại học trong hệ thống đào tạo theo tín chỉ tại Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Lê Thị Xuân

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

254.

SV2014-09-56

Nhận thức của người dân nông thôn về vai trò của nước sạch trong sinh hoạt tại xã Dương Quang, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Lê Văn Hùng

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

255.

SV2014-10-57

Xây dựng website thông tin nhà trọ

Nguyễn Thị Thảo

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

256.

SV2014-10-58

Xây dựng phần mềm phối hợp khẩu phần ăn cho gia súc, gia cầm

Phạm Quang Dũng

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

257.

SV2014-10-59

Xây dựng phần mềm chẩn đoán và hướng dẫn điều trị một số bệnh thường gặp ở gà.

Phạm Quang Dũng

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

258.

SV2014-10-60

Phát triển hệ thống thi trắc nghiệm khách quan trực tuyến trên nền phần mềm nguồn mở Moodle

Vũ Thị Lưu

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

259.

SV2014-11-61

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng sữa tươi của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Trần Hữu Cường

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

260.

SV2014-11-62

Nghiên cứu tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm ăn ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Quốc Chỉnh

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

261.

SV2014-11-63

Đánh giá sự hài lòng của sinh viên trường Đại Học Nông Nghiệp Hà Nội

Nguyễn Hải Núi

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

262.

SV2014-11-64

Nghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch đối với hoạt động du lịch tại thành phố Hà Nội

Dương Thị Hoa

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

263.

SV2014-12-65

Phân lập các chủng nấm mốc gây thối hỏng trên quả đu đủ (Carica papaya) và đánh giá khả năng bị đối kháng với các chủng xạ khuẩn (Atinomyces spp.)

Đặng Xuân Nghiêm

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

264.

SV2014-12-66

Nghiên cứu tác động của một số chủng vi khuẩn vùng rễ có khả năng kích thích sinh trưởng của cây trồng đến sự sinh trưởng của cây lúa

Đặng Thị

Thanh Tâm

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

265.

SV2014-12-68

Phân lập, tuyển chọn chủng vi sinh vật có hoạt tính phân giải lignin

Administrator

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

266.

SV2014-12-68

Nghiên cứu vai trò của TRIS, EDTA, Vitamin E và lòng đỏ trứng gà trong môi trường pha loãng đến chất lượng tinh dịch thỏ bảo quản dạng lỏng ở nhệt độ 10 và 15oC

Ngô Thành Trung

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

267.

SV2014-12-69

Phân lập, tuyển chọn các chủng Streptomyces từ đất có khả năng đối kháng vi sinh vật gây bệnh

Nguyễn Văn Giang

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

268.

SV2013-01-12

Nghiên cứu điều tra giám định bệnh nấm hai hạt giống lúa

Ngô Bích Hảo

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

269.

SV2013-01-13

Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển của các nhóm giống ngô khác nhau (ngô tẻ, ngô nếp, ngô đường) liên quan đến điều kiện ngập úng ở thời kỳ cây con

Nguyễn Văn Lộc

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

270.

SV2014-01-01

Nghiên cứu phương pháp trồng ngô bằng bầu hữu cơ kết hợp phân viên nén chậm tan cho sản xuất Ngô nếp tại vùng Gia Lâm-Hà Nội

Nguyễn Văn Lộc

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

271.

SV2014-01-02

Nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa (Pyricularia oryzae ) tại khu vực trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2014

Nguyễn Văn Viên

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

272.

SV2014-01-03

Tìm hiểu kỹ thuật lai hữu tính đậu cove (Phaseolus vulgaris)

Phạm Thị

Ngọc (NH)

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

273.

SV2014-01-04

Ảnh hưởng của vi sinh vật đến phân hủy than bùn Chương Mỹ, Hà Nội

Chu Anh Tiệp

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

274.

Sv2014-01-05

Ảnh hưởng của điều kiện mặn đến sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống lạc năm 2014 tại Gia Lâm, Hà Nội

Đinh Thái Hoàng

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

275.

SV2014-01-06

Ảnh hưởng của phân giun và dinh dưỡng qua lá đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của rau cải ăn lá theo hướng hữu cơ

Nguyễn Thị

Ngọc Dinh

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

276.

SV2014-01-07

Nghiên cứu nấm Bipolaris oryzea hại hạt giông lúa

Ngô Bích Hảo

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

277.

SV2014-02-08

Khảo sát giá trị dinh dưỡng của một số cây cỏ họ đậu (Faboideae) bằng thí nghiệm tiêu hóa invitro

Bùi Huy Doanh

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

278.

SV2014-02-09

Thử nghiệm một số mô hình nuôi thương phẩm ếch Thái Lan (Rana rugulosa)

Nguyễn Thị Mai

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

279.

SV2014-02-10

Xác định độ tiêu hóa của bột ngô sử dụng làm thức ăn cho cá trắm đen

Trần Thị

Nắng Thu

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

280.

SV2014-03-12

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh trưởng và sinh sản của đàn chuột nhắt trắng giống Swiss nuôi tại Bệnh viện Thú y, Khoa Thú Y, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Lại Thị

Lan Hương

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

281.

SV2014-03-13

Nghiên cứu bệnh lý vi thể ở một số cơ quan của vịt mắc bệnh viêm gan do virus

Nguyễn Hữu Nam

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

282.

SV2014-03-14

Xác định triệu chứng lâm sàng và thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh mò bao lông do Demodex sp gây ra trên chó tại trung tâm nghiên cứu chó nghiệp vụ khoa Thú y trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đinh Phương Nam

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

283.

SV2014-03-15

Tình hình nhiễm Pseudomonas trên lợn nái nuôi ở một số trang trại ở Bắc Giang

Mai Thị Ngân

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

284.

SV2014-03-16

Xác định triệu chứng lâm sàng và thử nghiệm phác đồ điều trị bệnh mò bao lông do Demodex sp gây ra trên chó tại trung tâm nghiên cứu chó nghiệp vụ khoa Thú y trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đinh Phương Nam

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

285.

SV2014-03-17

Nghiên cứu xác định một số bệnh sinh sản thường gặp và thử nghiệm một số phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung trên lợn nái Landrace và Yorkshire nuôi theo phương thức công nghiệp tại trang trại Bình Xuyên, Bình Giang, Hải Dương

Nguyễn Công Toản

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

286.

SV2014-03-18

Tìm hiểu một số đặc điểm hình thái, cấu tạo giun đũa gà Ascaridia galli trên gà thả vườn tại huyện Gia Lâm - Hà Nội và đặc điểm dịch tễ căn bệnh

Administrator

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

287.

SV2014-04-19

Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới và quy hoạch không gian khu trung tâm xã Lạc Đạo- huyện Văn Lâm - tỉnh Hưng Yên

Đỗ Thị Tám

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

288.

SV2014-04-20

Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý tài chính bất động sản trên địa bàn phường Đội Cung - Thành Phố Vinh – Tỉnh Nghệ An

Bùi Nguyên Hạnh

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

289.

SV2014-04-21

Tìm hiểu giá đất ở và các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở trên địa bàn thành phố Hà Tình - tỉnh Hà Tĩnh

Nguyễn Thanh Trà

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

290.

SV2014-04-22

Đánh giá thực trạng hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Ngô Thị Hà

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

291.

SV2014-04-23

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ nguồn dữ liệu bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Thắng Cương – huyện Yên Dũng – tỉnh Bắc Giang

Nguyễn Đình Trung

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

292.

SV2014-04-24

Đánh giả khả năng sử dụng phân ủ với giun quế thay thế một phần phân đạm hóa học trong canh tác cà chua

Nguyễn Thu Hà

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

293.

SV2014-04-25

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức đạm đến sinh trưởng và phát triển của cây cà chua trên vật liệu chế biến từ rơm rạ trồng trong chậu

Nguyễn Văn Thao

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

294.

SV2014-04-26

Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu chứa sắt và nitrat đến tình trạng phát thải khí CH4 trên đất lúa nước

Trần Thị Lệ Hà

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

295.

SV2014-04-27

Tác động của chính sách giao đất nông, lâm nghiệp đến vai trò tham gia của cộng đồng trong quản lý và sử dụng tài nguyên đất rừng ở xã Dân Hạ - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hòa Bình

Trần Trọng Phương

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

296.

SV2014-04-28

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến hàm lượng N- protein trong lúa gạo

Nguyễn Đức Hùng

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

297.

SV2014-04-29

Nghiên cứu ảnh hưởng hưởng của phân bón đến hàm lượng sắt trong lúa gạo

Nguyễn Thọ Hoàng

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

298.

SV2014-04-30

Nghiên cứu ảnh hưởng của polyme chế biến từ phụ phẩm nông nghiệp đến CEC của đất

Nguyễn Hữu Thành

2014

2014

Đề tài sinh viên NCKH

299.

SV2013-011-83

Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ học tập cho sinh viên của trường đại học Nông nghiệp Hà Nội

Dương Thị Hoa

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

300.

SV2013-04-31

Xây dựng bản đồ giá đất một số phường trung tâm của thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An

Bùi Nguyên Hạnh

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

301.

SV2013-04-32

Nghiên cứu ảnh hưởng của sản xuất rau hữu cơ đến hệ vi sinh vật đất tại Thanh Xuân – Sóc Sơn – Hà Nội

Dương Thị Huyền

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

302.

SV2013-04-33

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở một số dự án trên địa bàn TP Hà Tĩnh

Bùi Nguyên Hạnh

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

303.

SV2013-04-34

Phân lập tuyển chọn một số chủng nấm cộng sinh rễ (AMF), nghiên cứu hiệu quả của nó đối với sự phân hủy chuyển hóa lân khó tiêu trong đất.

Nguyễn Thế Bình

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

304.

SV2013-04-35

Nghiên cứu một số tính chất, thành phần và khả năng sử dụng than sinh học sản xuất từ chất thải làng nghề sản xuất tăm tre xuất khẩu.

Đinh Hồng Duyên

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

305.

SV2013-04-36

Tuyển chọn và ứng dụng vi sinh vật có khả năng phân giải mạnh xenluloza nhằm rút ngắn thời gian phân hủy phụ phẩm nông nghiệp

Đinh Hồng Duyên

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

306.

SV2013-04-37

Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất từ nguồn dữ liệu bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Đồng Việt – huyện Yên Dũng- Bắc Giang

Nguyễn Đình Trung

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

307.

SV2013-04-38

Ứng dụng Famis thành lập bản đồ địa chính xã Quyết Thắng – huyện Hữu Lũng – tỉnh Lạng Sơn

Nguyễn Đình Trung

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

308.

SV2013-04-39

Thiết kế, xây dựng hệ thống xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học yếm khí kiểu dòng ngược.

Nguyễn Ngọc Tú

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

309.

SV2013-04-40

Đánh giá ảnh hưởng của các chất độc trong môi trường đến động thái của các loài ốc nước ngọt

Nguyễn Thị

Thu Hà

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

310.

SV2013-04-41

Quan trắc sinh học các thủy vực phục vụ mục đích thủy lợi để xây dựng chỉ thị sinh học trong đánh giá chất lượng nước

Nguyễn Thị

Thu Hà

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

311.

SV2013-04-42

Hệ quy chiếu Trắc địa và các bài toán tính chuyển tọa độ

Nguyễn Đức Lộc

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

312.

SV2013-04-43

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp đo GPS động (PPK) thành lập lưới khống chế địa chính

Nguyễn Đức Lộc

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

313.

SV2013-04-44

Nghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh để hiện chỉnh bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 tỷ lệ 1/10.000 xã Ia Piơr - huyện Chư Prông - tỉnh Gia Lai phục vụ kiểm kê đất đai

Nguyễn Đức Thuận

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

314.

SV2013-04-45

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tích hợp tư liệu viễn thám và hệ thông tin địa lý trong thành lập bản đồ biến động sử dụng đất tỷ lệ 1/10.000 huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ

Nguyễn Đức Thuận

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

315.

SV2013-04-46

Nghiên cứu hiện trạng môi trường khu vực huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh và đề xuất giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường

Nguyễn Xuân Hòa

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

316.

SV2013-04-47

Tìm hiểu công tác hòa giải cơ sở về giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn Thị trấn Vân Đình - Huyện Ứng Hòa - Thành Phố Hà Nội

Luyện Hữu Cử

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

317.

SV2013-04-48

Khảo sát mức độ ô nhiễm một số kim loại nặng trong nước phục vụ sản xuất nông nghiệp khu vực xung quanh sông Cầu Bây đoạn chảy qua địa phận xã Đa Tốn , Gia Lâm, HN

Đoàn Thị

Thúy Ái

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

318.

SV2013-04-49

Ứng dụng công nghệ feton xử lý nước thải ô nhiễm của một số làng nghề trên địa bàn Hà Nội

Nguyễn Thị Hiển

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

319.

SV2013-04-50

Tìm hiểu giá cho thuê và các yếu tố ảnh hưởng tới giá cho thuê nhà ở trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ huyện Gia Lâm Thành phố Hà Nội

Nguyễn Văn Quân

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

320.

SV2013-04-51

Tình hình đăng ký biến động đất đai tại thành phố Lào Cai giai đoạn 2008-2012

Đỗ Thị Đức Hạnh

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

321.

SV2013-04-52

Tài chính về đất đai và hướng phát huy nguồn lực từ đất tại thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đỗ Thị

Đức Hạnh

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

322.

SV2013-04-53

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải tại các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Cao Trường Sơn

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

323.

SV2013-04-54

Nghiên cứu giá thể hữu cơ chế biến từ rơm rạ cho trồng cà chua trong chậu

Nguyễn Văn Thao

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

324.

SV2013-04-55

Đánh giá việc thực hiện bồi thường và giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã Vân Đồn – tỉnh Quảng Ninh

Ngô Thị Hà

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

325.

SV2013-04-56

Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Phan Thị

Thanh Huyền

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

326.

SV2013-05-57

Nghiên cứu và thiết kế mô hình hệ thống xe tự động cung cấp thức ăn cho gia cầm sử dụng trong phòng thí nghiệm

Nguyễn Kim Dung

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

327.

SV2013-05-58

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm PSS/ADEPT để tính toán tổn thất điện năng trên lưới điện trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đào Xuân Tiến

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

328.

SV2013-06-59

Nghiên cứu phát triển sản xuất hoa Lan trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ - huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị

Ngọc Thương

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

329.

SV2013-06-60

Nghiên cứu hiệu quả kinh tế một số mô hình sản xuất muối ăn tại huyện Tiền Hải – tỉnh Thái Bình

Bạch Văn Thủy

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

330.

SV2013-06-61

Phát triển sản xuất nuôi rắn thương phẩm ở xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Nguyễn Hữu Giáp

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

331.

SV2013-06-62

Nghiên cứu hoạt động của chợ đầu mối lợn thịt ở xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Đỗ Trường Lâm

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

332.

SV2013-06-63

Nghiên cứu hoạt động của các HTX sản xuất và tiêu thị rau an toàn tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Lê Phương Nam

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

333.

SV2013-06-64

Nghiên cứu phân công lao động theo giới trong ngành hàng hoa hồng ở xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Hồ Ngọc Cường

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

334.

SV2013-06-65

Giải pháp nâng cao kỹ năng thuyết trình sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đỗ Thị

Thanh Huyền

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

335.

SV2013-06-66

Đánh giá thực trạng các hình thức tổ chức sản xuất rau an toàn ở xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Trần Thị

Như Ngọc

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

336.

SV2013-06-67

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ quán ăn bình dân tại địa bàn Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành Phố Hà Nội

Lê Thị

Thanh Loan

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

337.

SV2013-06-68

Vai trò của người dân trong phát triển cơ sở hạ tầng thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới ở xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Trần Thị

Thu Trang

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

338.

SV2013-06-69

Nghiên cứu ảnh hưởng của thông tin về nguồn gốc xuất xứ sản phẩm đến hành vi tiêu dùng rau ở thành phố Hà Nội

Administrator

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

339.

SV2013-06-70

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Đoàn thanh niên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Đặng Xuân Phi

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

340.

SV2013-07-71

Thực trạng tình cảm nghề nghiệp của sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Nguyễn Huyền

Thương

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

341.

SV2013-07-72

Nhu cầu về giáo dục kĩ năng sống của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Lê Thị

Hồng Lam

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

342.

SV2013-08-73

Nghiên cứu khả năng tách chiết curcumin từ củ nghệ vàng bằng một số loại dung môi khác nhau

Phan Thị

Phương Thảo

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

343.

SV2013-08-74

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men và bảo quản nem chua truyền thống

Nguyễn Trọng Thăng

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

344.

SV2013-08-75

Nghiên cứu đa dạng hóa sản phẩm sữa chua bổ sung hoa quả

Vũ Quỳnh Hương

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

345.

SV2013-09-76

Nghiên cứu nhận thức của người nông dân về chính sách nông thôn mới - nghiên cứu tại xã Hải Đường - Hải Hậu - Nam Định

Đỗ Thị Kim Hương

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

346.

SV2013-09-77

Vai trò của mạng lưới xã hội trong tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nghiên cứu trường hợp tại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nguyễn Thị

Minh Khuê

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

347.

SV2013-10-78

Xây dựng phần mềm trực tuyến quản lý hệ thống phòng máy cho khoa CNTT

Trần Trung Hiếu

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

348.

SV2013-10-79

Ứng dụng phần mềm nguồn mở quản trị quan hệ khách hàng CRM để xây dựng hệ thống quản lý và quảng bá thương hiệu cho khoa CNTT

Administrator

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

349.

SV2013-10-80

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất và ứng dụng trong giao thông

Trần Đức Quỳnh

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

350.

SV2013-10-81

Xây dựng phần mềm phân biệt cây trồng và cỏ dại

Nguyễn Thị Thảo

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

351.

SV2013-10-82

Xây dựng phần mềm đánh giá nông sản hỗ trợ việc chuẩn bị thu hoạch

Đoàn Thị Thu Hà

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

352.

SV2013-11-100

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp đối với sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Nguyễn Thị

Thùy Dung

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

353.

SV2013-11-101

Tìm hiểu thực hiện chế độ tiền lương tại công ty cổ phần tư vấn và xây dựng thương mại Toàn Cương

Nguyễn Đăng Học

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

354.

SV2013-11-83

Nghiên cứu sự hài lòng của du khách nội địa về chất lượng dịch vụ du lịch tại làng cổ Đường Lâm

Nguyễn Anh Trụ

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

355.

SV2013-11-85

Một số giải pháp khuyến khích người tiêu dùng sử dụng túi nilon sinh học tự phân hủy chứa chất phụ gia Reverte thân thiện với môi trường trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Vũ Thị Hằng Nga

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

356.

SV2013-11-86

Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh sản phẩm của cây Lan Hồ Điệp Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội trên thị trường Hà Nội

Đào Hồng Vân

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

357.

SV2013-11-87

Những khó khăn của sinh viên khoa kế toán và QTKD trong điều kiện học tín chỉ

Trần Thị

Thanh Huyền

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

358.

SV2013-11-88

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn môn học của sinh viên Khoa Kế toán & QTKD

Phí Thị

Diễm Hồng

2013

2013

Sửa chữa nhỏ

359.

SV2013-11-89

Nghiên cứu nhu cầu thị trường và các yếu tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn của người tiêu dùng với sản phẩm Rau mầm trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm

Vũ Thị Hải

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

360.

SV2013-11-90

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia NCKH của sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

Lê Thị

Kim Sơn

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

361.

SV2013-11-91

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến việc chọn mẫu kiểm toán trong công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội

Lê Thanh Hà

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

362.

SV2013-11-92

Nghiên cứu hành vi tiêu dùng rau của hộ gia đình trên địa bàn thị trấn Trâu Qùy – Gia Lâm - Hà Nội

Trần Hữu Cường

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

363.

SV2013-11-93

Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ Tương Bần tại huyện Mĩ Hào, tỉnh Hưng Yên

Bùi Thị Nga

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

364.

SV2013-11-94

Khảo sát nhu cầu đào tạo kỹ năng mềm của sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Chu Thị

Kim Loan

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

365.

SV2013-11-95

Nghiên cứu hoàn thiện thực tập giáo trình chuyên ngành Kế toán - Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh

Trần Minh Huệ

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

366.

SV2013-11-96

Đánh giá tác động của chương trình truyền hình thực tế( Reality TV) tới hành vi sinh viên

Nguyễn Quốc Chỉnh

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

367.

SV2013-11-97

Nâng cao nhận thức về thuế nhằm định hướng tiêu dùng cho công chức, viên chức trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội

Bùi Thị Lâm

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

368.

SV2013-11-98

Giải pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nấm ăn sản xuất tại huyện Văn Giang- Hưng Yên trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Trần Hữu Cường

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

369.

SV2013-11-99

Nghiên cứu thực trạng vay và sử dụng tín dụng ngắn hạn của hộ nông dân xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Trần Trọng Nam

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

370.

SV2013-12-102

Nghiên cứu khả năng phát triển in vitro của tế bào granulosa trứng bò

Nguyễn Hữu Đức

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

371.

SV2013-12-103

Phân lập và nghiên cứu đặc điểm của một số chủng sinh vật có khả năng phân giải phosphate khó tan ở vùng rễ ngô/lúa trong điều kiện phòng thí nghiệm

Nguyễn Văn Giang

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

372.

SV2013-12-104

Nghiên cứu quy trình nuôi trồng ngoài vườn ươm cây in vitro Lan kim tuyến (anoectochilus setaceus Blume) nhằm phát triển nguồn dược liệu quý

Phí Thị

Cẩm Miện

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

373.

SV2013-12-105

Nghiên cứu hỗn hợp thức ăn bổ sung cho lợn đực giống giúp tăng khả năng sản xuất và chất lượng tinh dịch

Ngô Thành Trung

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

374.

SV2013-01-01

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của các dòng bố mẹ tổ hợp lúa lai hai dòng HQ19 ở ruộng sản xuất F1 trong vụ Mùa 2012

Trần Văn Quang

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

375.

SV2013-01-02

Đánh giá khả năng nhân giống, sinh trưởng phát triển của cây Chùm ngây (Moringa oleifera Lam.) tại Gia Lâm – Hà Nội

Nguyễn Hữu Cường

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

376.

SV2013-01-03

Nghiên cứu ảnh hưởng của cây ký chủ cải dại và cải bắp đến một số đặc điểm sinh học của sâu tơ Plutella xylostella Linnaeus (Lepidoptera: Yponomeutidae)

Phạm Thị Hiếu

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

377.

SV2013-01-04

Nghiên cứu đặc điểm lựa chọn ký chủ của loài bọ bầu vàng (Aulacophora femoralis chinensis Weise) tại vùng trồng rau ngoại thành Hà Nội năm 2013

Nguyễn Đức Khánh

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

378.

SV2013-01-05

Nghiên cứu chế tạo kháng thể Ralstonia solanacearum gây bệnh héo xanh khoai tây cà chua bằng công nghệ tạo kháng thể ở gà.

Đỗ Tấn Dũng

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

379.

SV2013-01-06

Nghiên cứu sử dụng ong mật để thụ phấn cho cây dưa chuột trong nhà lưới tại Gia Lâm, Hà Nội năm 2013

Phạm Hồng Thái

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

380.

SV2013-01-07

Khảo sát tập đoàn đậu cô ve thân bụi (Phaseolus vulgaris L.) phục vụ công tác chọn tạo giống đậu cô ve năng suất cao cho các tỉnh miền Bắc Việt Nam

Phạm Thị

Ngọc (NH)

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

381.

SV2013-01-08

Thành phần các loài sâu hại hành lá và đặc điểm sinh học của loài sâu hại chính tại Gia Lâm, Hà nội

Lê Ngọc Anh

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

382.

SV2013-01-09

Nghiên cứu chế tạo kháng thể Xanthomonas oryzae gây bệnh bạc lá lúa ở cây lúa bằng công nghệ tạo kháng thể ở gà.

Trần Nguyễn Hà

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

383.

SV2013-01-10

Nghiên cứu một số bệnh nấm hại chính trên cây mía tại Thọ Xuân - Thanh Hoá năm 2013

Nguyễn Thị

Thanh Hồng

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

384.

SV2013-01-11

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật trồng xen đậu tương và lượng đạm bón đến sinh trưởng, năng suất ngô và thành phần cỏ dại, vụ xuân hè 2013 tại Gia Lâm, Hà Nội.

Vũ Duy Hoàng

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

385.

SV2013-01-12

Nghiên cứu ảnh hưởng của kỹ thuật trồng xen đậu tương và lượng đạm bón đến sinh trưởng, năng suất ngô và thành phần cỏ dại, vụ xuân hè 2013 tại Gia Lâm, Hà Nội.

Ngô Bích Hảo

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

386.

SV2013-01-13

Nghiên cứu sự sinh trưởng phát triển của các nhóm giống ngô khác nhau (ngô tẻ, ngô nếp, ngô đường) liên quan đến điều kiện ngập úng ở thời kỳ cây con

Nguyễn Văn Lộc

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

387.

SV2013-01-14

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh trưởng và phát triển liên quan đến khả năng chịu ngập của một số mẫu giống đậu đỗ khác nhau ở thời kỳ cây con và thời kỳ bắt đầu ra hoa

Nguyễn Văn Lộc

2013

2014

Đề tài sinh viên NCKH

388.

SV2013-01-15

NĐánh giá khả năng chịu hạn của 1 số giống lúa mạch nhập nội trong điều kiện khí hậu Việt Nam

Nguyễn Việt Long

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

389.

SV2013-01-16

Nghiên cứu qui trình sản xuất rau cải xanh trong đô thị trên nền các phụ phẩm nông nghiệp được xử lý bằng chế phẩm Emic

Phạm Phú Long

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

390.

SV2013-01-17

Thu thập và đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số mẫu giống ý dĩ tại Gia Lâm, Hà Nội

Ninh Thị Phíp

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

391.

SV2013-02-18

Đánh giá chất lượng tinh dịch của thỏ New Zealand nuôi tại trại thỏ khoa chăn nuôi & NTTS trước và sau khi pha loãng bảo tồn

Nguyễn Bá Hiếu

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

392.

SV2013-02-19

Bước đầu thử nghiệm nuôi sâu Superworms (Zophobas morio) làm thức ăn thủy sản

Nguyễn Thị

Phương bGiang

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

393.

SV2013-02-20

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến tốc độ tăng trưởng và tỉ lệ sống của cá Lăng Nha (Mystus wyckioides) uơng nuôi từ giai đoạn cá hương lên cá giống

Nguyễn Thị Mai

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

394.

SV2013-02-21

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh do liên cầu khuẩn (Streptococcus sp.) gây ra ở cá rô phi Oreochromissp.

Trương Đình Hoài

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

395.

SV2013-03-22

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR chẩn đoán bệnh tiêu chảy do virus PED ( Porcine Epdemic Diarrhea) gây ra cho lợn con theo mẹ nuôi tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Nguyễn Thị Hoa

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

396.

SV2013-03-23

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của chó bị mắc khối u Lymphoma và ứng dụng kĩ thuật hóa mô miễn dịch để chẩn đoán bệnh

Nguyễn Thị Yến

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

397.

SV2013-03-24

Nghiên cứu các đặc điểm bệnh lý vi thể ở gan và manh tràng của gà mắc Histomonas Meleagridis

Nguyễn Phương

Nhung

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

398.

SV2013-03-25

Nghiên cứu tác dụng của chất chiết từ cây cỏ Lào (Chromolaena Odorata (L) King et Robinson) đối với Samonella và Eschirichia coli (E.coli) được phân lập từ lợn con mắc hội chứng tiêu chảy.

Nguyễn Mạnh Tường

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

399.

SV2013-03-26

Nghiên cứu đặc điểm bệnh lý bệnh tiêu chảy thành dịch trên lợn (Porcine Epidemic Diarrhea – PED) và ứng dụng kỹ thuật RT-PCR trong chẩn đoán sớm dịch bệnh PED xảy ra ở khu vực phía Bắc Việt Nam.

Nguyễn Văn Điệp

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

400.

SV2013-03-27

Nghiên cứu biến đổi bệnh lý vi thể ruột gà trong bệnh cầu trùng

Nguyễn Hữu Nam

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

401.

SV2013-04-28

Đánh giá hiệu quả quản lý tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha

Phan Thị Thúy

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

402.

SV2013-04-29

Thực trạng sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp huyện Ân Thi, Hưng Yên

Nguyễn Đình Thi

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH

403.

SV2013-04-30

Thực trạng khai thác than lộ thiên tại mỏ than Mạo Khê và đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại mỏ than Mạo khê và vùng phụ cận.

Nguyễn Đình Thi

2013

2013

Đề tài sinh viên NCKH