DANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CẤP QUỐC GIA, CẤP BỘ, ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2018

I.Nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia

II. Nghiên cứu cơ bản

III. Đề tài/dự án cấp Bộ NN&PTNT

IV. Đề tài cấp Bộ GD&ĐT

V. Đề tài KHCN cấp tỉnh, thành phố