TT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Loại đề tài

1.

T2018-01-01TĐ

Chọn tạo giống đậu xanh năng suất cao và quả chín tập trung cho các tỉnh phía Bắc Việt Nam

TS. Nguyễn

Thanh Tuấn

2018

2020

Đề tài trọng điểm

Học viện

2.

T2018-05-13TĐ

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo các hệ thống máy nghiền cành cây trong khuôn viên Học viện.

TS. Lê

Vũ Quân

2018

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện

3.

T2018-10-15TĐ

Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin trực tuyến về sử dụng đất Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Phạm

Quang Dũng

2018

2020

Đề tài trọng điểm

Học viện

4.

T2018 – 10 - 14TĐ

Xây dựng phần mềm quản lý cây xanh cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Trần

Đức Quỳnh

2018

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện

5.

T2018 – 12 – 06 TĐ

Sử dụng hệ thống CRISPR/Cas9 tạo đột biến định hướng trên gen IAA9 ở cây cà chua

ThS. Nguyễn Thị

Cẩm Châu

2018

2020

Đề tài trọng điểm

Học viện

6.

T2017-01-01VBTĐ

Beta-galactosidase của vi khuẩn an toàn trong thực phẩm: từ sàng lọc đến sản xuất và bước đầu ứng dung

PGS.TS.Nguyễn

Hoàng Anh

2017

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện

7.

T2017-01-02VBTĐ

Phân tích di truyền tính trạng hiệu quả sử dụng đạm và một số tính trạng có liên quan ở các giống lúa địa phương

TS.Nguyễn Thị

Thúy Hạnh

(CNSH)

2017

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện

8.

T2017-01-03VBTĐ

Nguy cơ truyền lây bệnh giun móc từ động vật sang người ở một số Tỉnh phía Bắc Việt nam và phân tích đặc tính kháng nguyên ứng dụng trong chẩn đoán

TS.Bùi

Khánh Linh

2017

2018

Đề tài trọng điểm

Học viện

9.

T2017-01-04VBTĐ.

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học phân tử của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm gà (Chicken Infectious Anemia Virus – CIAV) lưu hành ở miền Bắc Việt Nam

PGS.TS.Huỳnh

Thị Mỹ Lệ

2017

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện

10.

T2017-01-05VBTĐ

Đánh giá tỉ lệ nảy mầm của hạt giống lúa và sự phát triển của cây lúa dựa trên phân tích ảnh chụp kiểu hình

PGS.TS.Nguyễn

Thị Thủy

(CNTT)

2017

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện

11.

T2017-01-06VBTĐ

Nghiên cứu sử dụng một số chất khử trùng trong các trang trại nuôi tôm ở phía BắcViệt Nam

PGS.TS.Trần

Thị Nắng Thu

2017

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện

12.

T2017-01-07VBTĐ

Bổ sung sản phẩm từ hạt vừng trong khẩu phần ăn nhằm cải thiện chất lượng tinh dịch của gà Hồ và gà Đông Tảo

PGS.TS.Đặng

Thúy Nhung

2017

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện

13.

T2017-02-02TĐ

Một số đặc điểm dịch tễ học và dịch tễ phân tử của bệnh dịch tả lợn

ThS. Nguyễn

Phục Hưng

2017

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện

14.

T2017-03-01TĐ

Sử dụng nấm trong chế biến rơm làm thức ăn cho gia súc nhai lại

ThS. Nguyễn

Thị Huyền

(CN)

2017

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện

15.

T2017-06-04TĐ

Nghiên cứu cải tiến máy tưới cây, rửa đường phục vụ công tác cảnh quan môi trường của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Vũ

Công Cảnh

2017

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện

16.

T2017-08-03TĐ

Nghiên cứu công nghệ tinh sạch Piceatannol từ hạt sim

TS.Hoàng

Hải Hà

2017

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện

17.

T2017-12-05TĐ

Nghiên cứu sử dụng vi sinh vật đối kháng trong phòng trừ một số bệnh trên nấm sỏ (Pleurotus sp.) và nấm linhh chi (Ganoderma sp).

TS.Nguyễn

Xuân Cảnh

2017

2019

Đề tài trọng điểm

Học viện