STT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

Loại đề tài

1.

T2018 - 19-86

Nâng cao hiệu lực quản lý hợp đồng kinh tế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

ThS. Vũ

Thị Trang

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

2.

T2018 -06-49

Đánh giá mức độ hài lòng của du khách về sản phẩm du lịch của cụm du lịch Sơn Tây - Ba Vì, thành phố Hà Nội

ThS. Thái

Thị Nhung

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

3.

T2018 -12-17VB

Nghiên cứu tạo chủng nấm sò lai giữa một số chủng nấm sò và đánh giá các con lai thu được

ThS. Trần

Đông Anh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

4.

T2018 -12-18VB

Sàng lọc và nghiên cứu các đặc điểm sinh học của các chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh trên cá.

ThS. Nguyễn

Thanh Huyền

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

5.

T2018 -22 -90

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của các mẫu giống và biện pháp nhân giống bằng phương pháp invittro cây Rau đắng đất (Ghinus oppositifolius (L)DC.) tại Gia Lâm, Hà Nội

ThS. Vũ

Thị Hoài

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

6.

T2018-01-01

Đánh giá khả năng chịu mặn của một số giống khoai môn, sọ ở Việt Nam

ThS. Phan Thị

Hồng Nhung

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

7.

T2018-01-01VB

Nghiên cứu quy trình vi ghép chanh leo

TS. Đoàn

Thu Thủy

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

8.

T2018-01-02

Xác định liều lượng bón silicon phù hợp cho cây mạch môn (Ophiopogon Japonicus Wall) trong điều kiện không tưới tại Hạ Hòa – Phú Thọ

ThS. Nguyễn Thị

Thanh Hải

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

9.

T2018-01-02VB

Nghiên cứu ảnh hưởng của dư thừa độ ẩm đến sự hình thành và phân hóa rễ củ khoai lang

TS. Nguyễn

Văn Lộc

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

10.

T2018-01-03

Ảnh hưởng của ngập úng đến đặc điểm sinh lý và năng suất cây đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek)

ThS. Vũ

Tiến Bình

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

11.

T2018-01-04

Đánh giá vai trò của tư vấn, hỗ trợ sinh viên và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu khoa học tại khoa Nông học - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn

Thị Nhâm

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

12.

T2018-01-05

Nghiên cứu công nghệ trồng cà chua trong chậu phục vụ làm cảnh kết hợp với ăn tươi

ThS. Trần

Thiện Long

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

13.

T2018-01-06

Nghiên cứu sự biến đổi cấu trúc của bộ rễ liên quan đến khả năng chống chịu thiếu hụt oxy ở vùng rễ và chịu ngập úng của cây ngô

ThS. Nguyễn

Văn Lộc

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

14.

T2018-01-07

Ảnh hưởng của vi sinh vật kích thích sinh trưởng thực vật và axit salicylic (salicylic acid) đến sinh trưởng, phát triển của đậu tương trong điều kiện mặn

TS. Phạm

Tuấn Anh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

15.

T2018-01-08

Nghiên cứu nâng cao khả năng chịu hạn cho cây cà phê chè trong điều kiện nhà lưới

ThS. Vũ

Ngọc Thắng

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

16.

T2018-01-09

Thu thập, đánh giá và nghiên cứu nhân nhanh một số giống Huệ mưa có giá trị bằng phương pháp nuôi cấy in vitro

ThS. Phùng Thị

Thu Hà

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

17.

T2018-01-10

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần hoàn thiện quy trình canh tác hữu cơ đối với lúa tẻ đen

ThS. Đỗ

Thị Hường

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

18.

T2018-02-03VB

Ấp trứng nhân tạo nhằm nâng cao năng suất sinh sản của bồ câu Pháp tại trại chim bồ câu Pháp khoa Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

ThS. Nguyễn

Thị Vinh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

19.

T2018-02-05VB

Nghiên cứu sự lưu hành, đặc điểm sinh học phân tử và phương pháp chẩn đoán vi khuẩn Aeromonas veronii độc lực cao phân lập từ các vụ dịch EUS (Epizootic Ulcerative Syndrome) trên cá lăng ở các tỉnh Miền Bắc

TS. Trương

Đình Hoài

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

20.

T2018-02-11

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Estrogen ở lợn Yorkshire và Landrace bằng kỹ thuật PCR

ThS. Nguyễn

Chí Thành

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

21.

T2018-02-12

Đánh giá khả năng sản xuất của vịt trời nuôi tại trại chăn nuôi-Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Trần

Bích Phương

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

22.

T2018-02-13

Hiệu quả của việc bổ sung hạt vừng trong khẩu phần ăn đến phẩm chất tinh dịch gà Hồ

ThS. Nguyễn

Thị Xuân

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

23.

T2018-02-15

Nghiên cứu chế biến, sử dụng thân lá cây điền thanh thân xanh (Sesbania cannabina) làm thức ăn cho gia súc nhai lại

TS. Lê Việt

Phương

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

24.

T2018-02-16

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen thụ thể prolactin (prolactin receptor) ở gà Mía, gà Ri và gà Ri và gà Đông tảo bằng kỹ thuật PCR-RFLP

TS. Nguyễn

Hoàng Thịnh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

25.

T2018-02-17

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình tạo trứng nghỉ của Moina

ThS. Võ

Quí Hoan

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

26.

T2018-02-18

Thử nghiệm ảnh của mật độ và thức ăn lên tỷ lệ sống và tốc độ tăng trưởng của cá ngạnh sông ương trong bể ương giai đoạn ương giai đoạn từ cá hương lên cá giống

ThS. Đoàn

Thị Nhinh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

27.

T2018-02-19

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại thức ăn đến việc ương nuôi thương phẩm cá chạch lấu (Mastacembelus favus) tại khoa Thủy Sản, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

ThS. Nguyễn

Thị Dung

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

28.

T2018-03-06VB

Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn in vitro đối với vi khuẩn gây bệnh viêm tử cung bò của nano bạc và thảo dược khi sử đơn lẻ và phối hợp”

ThS. Nguyễn Thị

Thanh Hà

( TY)

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

29.

T2018-03-07VB

Khảo sát tỷ lệ nhiễm Rotavirus ở lợn tại một số tỉnh phía Bắc bằng phương pháp RT-PCR

ThS. Đào

Lê Anh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

30.

T2018-03-08VB

Nghiên cứu ứng dụng chiết xuất thảo dược trong việc nâng cao phẩm chất tinh dịch chó đực giống

ThS. Nguyễn

Đức Trường

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

31.

T2018-03-20

Nghiên cứu sự lưu hành của Fowl Adenovirus (FAdV) ở gà nuôi tại Hà Nội và vùng phụ cận

ThS. Lê Văn

Trường

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

32.

T2018-03-21

Nghiên cứu phân lập vi khuẩn APP (Actinobacillus pleuropneumoníae) gây bệnh ở lợn tại phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học khoa Thú y

ThS. Nguyễn

Thị Huyên

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

33.

T2018-03-22

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản hành chính tại khoa Thú y

ThS. Trần

Thị Giang

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

34.

T2018-03-23

Khảo sát chất lượng sữa bò tươi tại xã Phù Đổng - Gia Lâm - Hà Nội

ThS. Cam Thị

Thu Hà

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

35.

T2018-03-24

Kiếm tra sự lưu hành bệnh gạo lợn (Cysticercus cellulosae) tại lò mổ ở một số tỉnh phía Bắc - Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị

Hồng Chiên

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

36.

T2018-03-25

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi trưởng thành trứng đến khả năng thành thục và phát triển của phôi lợn thụ tinh trong ống nghiệm

TS. Đỗ Thị

Kim Lành

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

37.

T2018-03-26

Ứng dụng sản phẩm Nacurgo trong điều trị vết thương trên chuột nhắt trắng giống Swiss bị tiểu đường thực nghiệm gây ra bởi alloxan

TS. Nguyễn

Hoài Nam

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

38.

T2018-03-27

Xác định thành phần ký sinh trùng ký sinh trên đường tiêu hóa của đàn bò nuôi tại xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội

TS. Nguyễn Thị

Hoàng Yến

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

39.

T2018-03-28

Khảo sát nhận thức và thái độ của sinh viên ngành thú y đối với phúc lợi động vật trong vận chuyển và giết mổ động vật

TS. Dương

Văn Nhiệm

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

40.

T2018-04-09VB

Nghiên cứu quy trình tách chiết chất màu thực phẩm Anthocyanin từ nguồn nguyên liệu tự nhiên ở Việt Nam bằng các phương pháp hóa học

ThS. Chu

Thị Thanh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

41.

T2018-04-10VB

Ước tính sinh khối trên bề mặt tán rừng Vườn quốc gia Ba Vì bằng công nghệ Viễn thám

ThS. Nguyễn

Đức Thuận

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

42.

T2018-04-29

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng chấp nhận các giải pháp canh tác rau theo hướng nông nghiệp bảo tồn (Conservation Agriculture) tại huyện Gia Lâm, Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị

Hương Giang

(MT)

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

43.

T2018-04-30

Đánh giá rủi ro môi trường nước ngầm do N rửa trôi từ hoạt động canh tác nông nghiệp tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

ThS. Lý Thị

Thu Hà

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

44.

T2018-04-31

Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm quy mô hộ gia đình của làng nghề Vạn Phúc bằng phương pháp hóa lý

ThS. Trần

Thanh Hải

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

45.

T2018-04-32

Chế tạo vật liệu nhẹ từ nguyên liệu silicate trong phế phụ phẩm nông nghiệp ứng dụng xử lý nước nuôi trồng thủy sản

ThS. Hồ Thị

Thúy Hằng

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

46.

T2018-04-33

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh, than bùn trong xử lý phân gà thành phân hữu cơ

TS. Đinh

Hồng Duyên

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

47.

T2018-04-34

Đánh giá hiệu quả của việc khoán bảo vệ rừng tại rừng đặc dụng Xuân Nha tỉnh Sơn La và rừng đặc dụng Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình

TS. Phan

Thị Thúy

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

48.

T2018-04-35

Nghiên cứu ảnh hưởng của bón phân hữu cơ vi sinh kết hợp với Zn đến khả năng tích lũy Curcumin và một số tính chất đất trồng nghệ tại Bắc Giang – Việt Nam

TS. Nguyễn

Thế Bình

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

49.

T2018-04-36

Đánh giá tính dễ bị tổn thương về sinh kế của người Thái và người H’mông do biến đổi khí hậu ở xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

TS. Nguyễn

Thị Bích Yên

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

50.

T2018-04-37

Đánh giá dòng vật chất nitơ và phốt pho trong các trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm

TS. Đinh Thị

Hải Vân

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

51.

T2018-04-38

Xây dựng trang Web cung cấp thông tin đất đai trực tuyến dựa trên nền tảng mã nguồn mở huyện Gia Lâm – thành phố Hà Nội

ThS. Đỗ

Thị Loan

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

52.

T2018-04-39

Ảnh hưởng của công tác dồn điền đổi thửa đến quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

ThS. Nguyễn Khắc

Việt Ba

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

53.

T2018-04-40

Xây dựng bản đồ 3D khu vực trung tâm Học viện Nông nghiệp Việt Nam từ dữ liệu OpenStreetMep.

ThS. Nguyễn

Đức Lộc

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

54.

T2018-04-41

Xác định cơ cấu hợp lý đất sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bằng mô hình bài toán đa mục tiêu trên địa bàn huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

ThS. Nguyễn

Quang Huy

(QLDD)

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

55.

T2018-04-89

Nghiên cứu xây dựng mô hình rau an toàn theo chuỗi giá trị tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

TS. Nguyễn

Đình Thi

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

56.

T2018-05 -11VB

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy lăn sơn tường

TS. Phạm

Thị Hằng

(KCĐ)

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

57.

T2018-05 -12VB

Thiết kế, chế tạo bộ phận điều khiển nhiệt tự động cho máy sấy đa năng đảo chiều gió có tính cơ động và tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp.

ThS. Nguyễn

Văn Điều

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

58.

T2018-05-42

Thiết kế, chế tạo máy trộn sấy cỡ nhỏ phục vụ sản xuất phân hữu cơ từ chất thải chăn nuôi.

ThS. Hoàng

Xuân Anh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

59.

T2018-05-43

Tính toán thiết kế và chế tạo một số bộ phận chính của máy dập khí nén để tạo hình chi tiết dạng tròn xoay từ phôi kim loại tấm.

ThS. Nguyễn Thị

Thu Trang (CĐ)

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

60.

T2018-05-44

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo mô hình cảnh báo cháy nổ sử dụng IC NE555 tích hợp theo nhiệt và khói

ThS. Phạm Thị

Lan Hương

(KCĐ)

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

61.

T2018-05-45

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo mô hình máy phay CNC mini 3 trục phục vụ giảng dạy, thực hành và nghiên cứu khoa học

ThS. Ngô

Đăng Huỳnh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

62.

T2018-06 -13VB

Giải pháp nâng cao nhận thức và mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ nước sạch nông thôn của người dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

ThS. Nguyễn Thị

Thu Quỳnh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

63.

T2018-06-46

Đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp cho giảm nghèo huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

TS. Nguyễn

Thị Thiêm

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

64.

T2018-06-47

Phát triển sản xuất nông sản hàng hóa trên địa bàn huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

ThS. Ngô

Văn Hoàng

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

65.

T2018-06-48

Nghiên cứu ứng xử của hộ nông dân với thiên tai trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ThS. Bùi Thị

Khánh Hòa

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

66.

T2018-06-50

Nhận thức và ứng xử của người dân về Nông nghiệp công nghệ cao: Trường hợp nghiên cứu tại Gia Lộc, Hải Dương

ThS. Lương

Thị Dân

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

67.

T2018-06-51

Các giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong quản lý, khai thác hiệu quả các trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

ThS. Đỗ Thị

Diệp

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

68.

T2018-06-53

Đánh giá các hoạt động hỗ trợ nhà nước trong phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

ThS. Lê Thị

Thanh Loan

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

69.

T2018-06-54

Phát triển du lịch làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội

TS. Nguyễn Thị

Thu Phương

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

70.

T2018-06-55

Quản lý nhà nước về vấn đề lao động di cư qua biên giới Việt - Trung trên địa bàn huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

ThS. Bạch

Văn Thủy

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

71.

T2018-06-56

Nghiên cứu phát triển dịch vụ phục vụ người học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

TS. Lê

Ngọc Hướng

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

72.

T2018-07-57

Định hướng giá trị nghề nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp của thanh niên hiện nay

ThS. Trần Thị

Thanh Tâm

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

73.

T2018-07-58

Khảo sát mức độ vận dụng các kĩ năng làm việc theo nhóm trong các học phần chuyên ngành của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Lê Thị

Kim Thư

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

74.

T2018-07-59

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng hoạt động kể chuyện đối việc học kĩ năng nói Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất, lớp tiên tiến chất lượng cao tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

ThS. Trần

Thu Trang

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

75.

T2018-07-60

Nghiên cứu về việc tự học tiếng Anh dựa trên việc sử dụng các thiết bị công nghệ với sinh viên K62 không chuyên ngữ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

ThS. Phạm

Thị Hạnh

(SPNN)

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

76.

T2018-08-14VB

Ảnh hưởng của điều kiện nảy mầm đến sự biến đổi chỉ tiêu sinh lý, hàm lượng polyphenol, resveratrol và hoạt tính kháng oxy hóa trong quá trình nảy mầm của hạt lạc

ThS. Nguyễn

Vĩnh Hoàng

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

77.

T2018-08-61

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp phân tích tồn dư thuốc bảo vệ thực vật họ Chlor hữu cơ trong rau cải

ThS. Phạm

Thị Dịu

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

78.

T2018-08-62

Đánh giá khả năng xử lý nấm gây bệnh thán thư trên xoài của một số loại dịch chiết thực vật bản địa phía bắc Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị

Thu Nga

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

79.

T2018-09-63

Tác động của việc thu hồi đất đến đời sống vật chất của hộ gia đình (Nghiên cứu trường hợp tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội)

ThS. Trần

Thị Mai

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

80.

T2018-09-64

Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về tự học đối với sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện nay

ThS. Lường

Thị Phượng

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

81.

T2018-09-65

Thực trạng xung đột môi trường ở làng nghề khai thác đá và sản xuất vật liệu xây dựng thị trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam.

ThS. Nguyễn Thị

Thanh Minh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

82.

T2018-09-66

Đánh giá công tác bảo hộ quyền tác giả tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Lê

Thị Yến

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

83.

T2018-09-67

Thuận lợi và khó khăn trong học tập của sinh viên nước ngoài tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Hà Thị

Hồng Yến

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

84.

T2018-09-68

Thực trạng truyền thông về tuyển sinh đại học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

ThS. Vũ Hải Hà

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

85.

T2018-10-69

Nghiên cứu mô hình ra quyết định đa tiêu chuẩn dựa trên tập mờ bức tranh và áp dụng trong việc đánh giá việc lựa chọn các ứng dụng tái sử dụng nước trong môi trường không chắc chắn.

ThS. Nguyễn

Xuân Thảo

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

86.

T2018-10-70

Nghiên cứu về hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp và xây dựng ứng dụng cho tổ chức giáo dục đào tạo sử dụng mã nguồn mở Odoo

ThS. Lê Thị

Minh Thùy

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

87.

T2018-10-71

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm trong việc tối ưu hóa công nghệ chiên chuối dạng chân không

ThS. Đỗ Thị Huệ

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

88.

T2018-10-72

Nghiên cứu Binary Hashing ứng dụng vào bài toán tìm kiếm ảnh số.

ThS. Nguyễn

Thị Huyền

(KHMT)

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

89.

T2018-11-15VB

Nghiên cứu giải pháp quản lý môi trường nước của các hộ nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

ThS. Đào

Hồng Vân

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

90.

T2018-11-16VB

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao của các hộ sản xuất rau ở Mộc Châu, Sơn La.

ThS. Nguyễn

Đăng Học

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

91.

T2018-11-73

Đánh giá kiến thức của nhà quản trị DNN&V khi trình bày thông tin BCTC theo yêu cầu hội nhập kế toán quốc tế

TS. Phí Thị

Diễm Hồng

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

92.

T2018-11-74

Nghiên cứu thực trạng vận dụng thông tư 133/2016/TT-BTC về Chế độ kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội

ThS. Hoàng Thị

Mai Anh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

93.

T2018-11-75

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới sự tham gia hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của người nông dân trồng rau công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

ThS. Vũ Thị

Hằng Nga

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

94.

T2018-11-76

Nghiên cứu thái độ của khách hàng đối với sản phẩm Cam Vinh Văn Giang trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội

ThS. Nguyễn

Trọng Tuynh

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

95.

T2018-11-77

Ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành sản xuất thực phẩm, đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS. Đặng Thị

Hải Yến

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

96.

T2018-11-78

Phát triển kinh tế làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ ở thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

ThS. Trần Thị

Thanh Huyền

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

97.

T2018-11-79

Đánh giá mức độ tương quan lợi suất giữa các doanh nghiệp ngành dịch vụ trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS. Vũ Thị Hải

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

98.

T2018-11-80

Tổ chức kế toán quản trị môi trường trong sản xuất xi măng tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị

Thùy Dung

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

99.

T2018-11-81

Nghiên cứu ảnh hưởng của quản trị vốn lưu động tới khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Trường hợp nghiên cứu tại nhóm doanh nghiệp ngành khai thác và nuôi trồng thủy sản niêm yết thị trường chứng Việt Nam

ThS. Bùi Thị

Hồng Nhung

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

100.

T2018-12-82

Nghiên cứu sử dụng nano bạc trong nuôi cấy in vitro cây hoa lily

ThS. Nguyễn Thị

Bích Lưu

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

101.

T2018-12-83

Đánh giá mối liên quan giữa đa hình gen PRL, NPY và tính trạng sản xuất trứng ở giống gà Liên Minh

ThS. Trần Thị

Bình Nguyên

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

102.

T2018-14-84

Nghiên cứu tổ chức hoạt động TDTT ngoại khóa để nâng cao thể lực cho sinh viên các năm thứ 3, 4, 5 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Phan Thị Điều

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

103.

T2018-18-19VB

Đánh giá các dòng lúa thuần chất lượng cao LT2 được lai tích hợp 2 gen kháng bệnh bạc lá Xa7 và Xa21.

ThS. Nguyễn

Thị Huế

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

104.

T2018-18-85

Xây dựng phần mềm đánh giá điểm rèn luyện trực tuyến cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Trần

Minh Đức

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

105.

T2018-20-87

Thực trạng hoạt động của các câu lạc bộ sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Đỗ Thị

Kim Hương

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

106.

T2018-21-88

Thí điểm số hóa tài liệu hành chính của Học viện Nông nghiệp Việt Nam lưu trữ tại Văn phòng Học viện năm 2017

CN.Chử Thị

Thu Huyền

2018

2018

Đề tài cấp Học viện

107.

T2017-01-01ĐTN

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng phân hữu cơ và nồng độ phun của dung dịch dinh dưỡng HB-101 đến sinh trưởng, năng suất của giống lúa Bắc Hương 9 tại Hồng Thái - Kiến Xương - Thái bình

ThS. Nguyễn

Thị Loan (NH)

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

108.

T2017-01-02ĐTN

Ảnh hưởng của tỷ lệ thay thế thức ăn viên hỗn hợp bằng bèo tây (Eichhornia crassipes) trong khẩu phần thức ăn của htor Newzeealand tại huyện Ning Giang, tỉnh Hải Dương

TS. Hà Xuân Bộ

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

109.

T2017-01-03ĐTN

Đánh giá thực trạng phát sinh và tái sử dụng phế phụ phẩm đồng ruộng tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

TS. Võ Hữu Công

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

110.

T2017-03-07VB

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật site-directed polymerase chain reaction (PCR) gây đột biến gen qacA để nghiên cứu chức năng của bơm vận chuyển thuốc QacA trong hiện tượng đa kháng thuốc kháng sinh của Staphyloccocus aureus

ThS. Nguyễn

Thị Hằng

(TY)

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

111.

T2017-06-41

Phát triển sản xuất rau hữu cơ theo hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS) cung cấp cho thị trường Hà Nội

ThS. Trần

Thế Cường

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

112.

T2017-06-43

Thực trạng và giải pháp phát triển một số mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

ThS. Phạm Thị

Thanh Thúy

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

113.

T2017-06-44

Nghiên cứu các hình thức chuyển đổi đất đai trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

TS. Nguyễn

Hữu Giáp

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

114.

T2017-06-45

Sự tham gia của người dân trong Dự án giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2 (2010 - 2015). Trường hợp xã Sính Phìn, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên

ThS. Đỗ

Thị Nhài

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

115.

T2017-06-46

Nghiên cứu phát triển một số mô hình tổ chức sản xuất tại xã nông thôn mới Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

TS. Nguyễn

Thị Thiêm

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

116.

T2017-06-47

Đánh giá tiềm năng phát triển sản xuất rau chất lượng cao trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai

TS. Nguyễn

Hữu Nhuần

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

117.

T2017-06-48

Nghiên cứu tình hình chuyển đổi hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã 2012 tại huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình

ThS. Phạm

Thanh Lan

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

118.

T2017-06-49

Nghiên cứu ứng xử của hộ nông dân với biến đổi khí hậu trong sản xuất lúa trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

TS. Hồ

Ngọc Ninh

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

119.

T2017-06-50

Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh tích tụ ruộng đât trong các hộ nông dân ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

TS. Nguyễn

Viết Đăng

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

120.

T2017-07-51

Sử dụng hoạt động tự quay video clip bài nói để cải thiện kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất hệ tiên tiến chất lượng cao tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn

Thị Hường

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

121.

T2017-07-52

Cải thiện kĩ năng nói của sinh viên lớp tiên tiến, chất lượng cao tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông qua sử dụng hoạt động tranh luận

ThS. Trần Thị

Tuyết Mai

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

122.

T2017-07-53

Nâng cao kĩ năng đọc hiểu theo định hướng khung châu Âu cho sinh viên lớp tiên tiến – chất lượng cao tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông qua việc sử dụng các chiến lược đọc hiểu

ThS. Trần Thị T

hu Hiền

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

123.

T2017-08-54

Nghiên cứu quy trình sản xuất bột trộn sẵn làm vỏ một số loại bánh có sử dụng tinh bột sắn dây

ThS. Lê

Minh Nguyệt

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

124.

T2017-08-55

Ảnh hưởng của dung môi chiết và sóng siêu âm tới hiệu suất trích ly dầu từ hạt chanh leo

ThS. Nguyễn

Xuân Bắc

2017

2018

Đề tài cấp Học viện

125.

T2017-08-56

Nghiên cứu khả năng kháng vi sinh vật gây bệnh thông qua thực phẩm của isoflavones trong dịch nhựa sắn dây

TS. Nguyễn Thị

Thanh Thủy

2017

2018

Đề tài cấp Học viện