STT

Mã số

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Loại đề tài

1.

T2017-01-01

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chế độ hong và ủ lạnh củ giống đến thời gian ra hoa của cây Lan Huệ

ThS. Phạm Thị

Huyền Trang

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

2.

T2017-01-01VB

Khảo sát tập đoàn lúa đen địa phương có khả năng chống ô xi hoá phục vụ chế biến sản phẩm chức năng

ThS. Phan Thị Thủy

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

3.

T2017-01-02

Ảnh hưởng của điều kiện hạn đến sinh trưởng, phát triển của một số giống mía triển vọng

ThS. Bùi Thế Khuynh

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

4.

T2017-01-02VB

Xác định và nghiên cứu đặc điểm sinh học, phân tử của virus gây bệnh khảm lá cây rau diếp (Lactuca sativa) ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị

Thanh Hồng

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

5.

T2017-01-03

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sử dụng cây lạc dại trồng che phủ theo hướng kiểm soát cỏ dại

ThS. Vũ Duy Hoàng

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

6.

T2017-01-03VB

Đặc điểm nông sinh học của dòng lúa mới mang một đoạn nhiễm sắc thể do lai giữa hai loài phụ Indica và Japonica ở các vùng sinh thái

ThS. Nguyễn

Hồng Hạnh

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

7.

T2017-01-04

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học học, chất lượng và năng suất tập đoàn cây thức ăn gia súc họ hòa thảo

ThS. Dương Thị

Thu Hằng

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

8.

T2017-02-04VB

Nghiên cứu điều kiện lên men lỏng bã sắn làm thức ăn chăn nuôi

ThS. Dương Thu

Hương

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

9.

T2017-02-05

Đánh giá khả năng sinh trưởng của bò F1 (BBB x lai Sind) từ 12 đến 24 tháng tuổi nuôi tại nông hộ ở một số huyện ngoại thành Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị

Vân Trang

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

10.

T2017-02-06

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Prolactin của gà Mía, gà Ri bằng kỹ thuật PCR

ThS. Nguyễn Thị

Châu Giang

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

11.

T2017-02-07

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung bã nghệ trong khẩu phần tới sức sản xuất thịt và độ vàng da của gà JA-DABACO

ThS. Vũ Thị Ngân

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

12.

T2017-02-08

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ nuôi và hàm lượng Protein trong thức ăn đến sự tăng trưởng của cá Lóc (Ophicephalus striatus Bloch, 1972) nuôi thâm canh trong bể composit

ThS. Nguyễn Thị Hậu

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

13.

T2017-02-09

Thử nghiệm nhân tạo cá lóc nhím (Channa sp) tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Công

Thiết

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

14.

T2017-03-06VB

Nghiên cứu sự lưu hành của Deltacoronavirus (PDCoV) gây tiêu chảy cấp ở lợn tại Hà Nội và vùng phụ cận.

ThS. Cao Thị

Bích Phượng

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

15.

T2017-03-10

Nghiên cứu sự lưu hành của virus gây bệnh thiếu máu truyền nhiễm ở gà (Chicken infectious anemia virus- CIAV) tại Hà Nội và vùng phụ cận

ThS. Vũ Thị Ngọc

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

16.

T2017-03-11

Nghiên cứu tỷ lệ nhiễm và một số đặc điểm bệnh lý của bệnh do Toxoplasma gây ra ở mèo nuôi tại Thành phố Thái Bình

ThS. Nguyễn Văn

Phương

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

17.

T2017-03-12

Nghiên cứu ứng dụng TRIS (Tris-hydroxymethyl-aminomethane) vào môi trường pha chế và bảo tồn tinh dịch lợn

ThS. Nguyễn Công Toản

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

18.

T2017-03-13

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý chủ yếu của thỏ bị mắc bệnh xuất huyết truyền nhiễm (Rabbit Hemorrhagic Disease-RHD) tại Hà Nội và các vùng phụ cận

ThS. Trần Minh Hải

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

19.

T2017-03-14

Nghiên cứu chuẩn hóa quy trình phân lập vi khuẩn Haemophillus parasuis trên lợn bệnh tại phòng thí nghiệm trọng điểm công nghệ sinh học Khoa Thú y

ThS. Nguyễn Thị Hoa

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

20.

T2017-03-15

Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi- màng phổi trên đàn lợn thuộc địa bàn Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Bẩy

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

21.

T2017-03-16

Sự ô nhiễm Escherichia coli trên trứng vịt bán tại các chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội và tính kháng kháng sinh của chúng

ThS. Chu Thị

Thanh Hương

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

22.

T2017-03-17

Một số đặc điểm dịch tễ của bệnh sán lá gan (Fasciolosis) ở trâu chăn thả tự do trong khu vực quận Long Biên, Hà Nội và đánh giá hiệu quả tẩy trừ của một số loại thuốc

ThS. Đàm Văn Phải

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

23.

T2017-03-18

Phân lập và xác định đặc tính sinh học của Escherichia coli nhiễm trên giống Vịt Biển nuôi tại trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên

ThS. Trần Thị

Đức Tám

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

24.

T2017-03-19

Đánh giá tác dụng của probiotic chứa vi khuẩn Bacillus dạng bào tử chịu nhiệt đến sinh trưởng hình thái vi thể biểu mô ruột lợn con theo mẹ

TS. Bùi Khánh Linh

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

25.

T2017-03-21

Nghiên cứu phối hợp kháng sinh và aspirin nhằm làm tăng khả năng diệt khuẩn đối với vi khuẩn sản sinh biofilm

TS. Nguyễn Văn Giáp

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

26.

T2017-03-22

Đánh giá khả năng kháng kháng sinh của một số chủng Salmonella phân lập được từ một số lò mổ tại Hưng Yên

TS. Lại Thị

Lan Hương

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

27.

T2017-03-23

Nghiên cứu tác dụng ức chế vi khuẩn in vitro của một số thảo dược trên vi khuẩn gây bệnh viêm tử cung bò

ThS. Nguyễn Thị

Thanh Hà ( TY)

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

28.

T2017-04-08VB

Tổng hợp hạt nano sắt bằng dịch chiết lá chè xanh để xử lý một số chất ô nhiễm trong nước.

ThS. Ngô Thị

Thương

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

29.

T2017-04-09VB

Đánh giá nguy cơ hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bằng công nghệ Viễn thám

ThS. Nguyễn Đức Thuận

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

30.

T2017-04-24

Nghiên cứu chế tạo vật liệu khoáng Tectosilicate từ tro trấu và ứng dụng giảm tính linh động của kim loại Pb2+ trong đất

ThS. Nguyễn Ngọc

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

31.

T2017-04-25

Chế tạo vật liệu nano tổ hợp graphen oxit/sắt từ oxit (GO/Fe3O4) và sử dụng trong xử lý nước thải chứa chất màu hữu cơ

ThS. Lê Thị Thu

Hương (MT)

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

32.

T2017-04-26

Hoạt tính kháng nấm Colletotrichum spp. và Phytophthora spp. của thành phần hóa học từ loài địa y Parmotrema tinctorum (Nyl.) Hale

ThS. Vũ Thị Huyền

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

33.

T2017-04-27

Xây dựng mô hình xác định giá đất ở trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

ThS. Bùi Nguyên

Hạnh

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

34.

T2017-04-28

Xây dựng bản đồ trực tuyến cảnh quan học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Đức Lộc

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

35.

T2017-04-29

Đánh giá sự thay đổi về sử dụng đất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu tại huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định

ThS. Vũ Thị Thu

(K.QLĐĐ)

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

36.

T2017-04-30

Phát triển phương pháp tích hợp đánh giá thiệt hại do lũ lụt gây ra đối với một số loại cây trồng chính trên địa bàn huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh dưới ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

TS. Phạm Quý Giang

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

37.

T2017-04-31

Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái (UAV) phục vụ công tác thành lập bản đồ hiện trạng đất cấp xã

TS. Phan Văn Khuê

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

38.

T2017-05- 10VB

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ phận thu gom và sơ chế rơm rạ làm nguyên liệu chế biến

ThS. Nguyễn

Trọng Minh

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

39.

T2017-05-32

Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động cấp thức ăn phục vụ nuôi trồng thủy sản sử dụng pin mặt trời

ThS. Đào Xuân Tiến

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

40.

T2017-05-33

Ứng dụng công nghệ không dây thiết kế chế tạo hệ thống giám sát trực tuyến các thông số môi trường trong nhà trồng nấm

ThS. Nguyễn

Kim Dung

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

41.

T2017-05-34

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy cắt 3 mặt phục vụ tạo hình hàng rào cây đường phố, công sở

ThS. Đỗ Trung Thực

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

42.

T2017-05-35

Phân tích ổn định và dao động riêng kết cấu Vỏ làm bằng vật liệu có cơ tính biến thiên có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ (FGM)

ThS. Dương Thành

Huân

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

43.

T2017-05-36

Nghiên cứu giải pháp công nghệ và xây dựng mô hình an toàn điện phục vụ đào tạo sinh viên ngành Kỹ thuật điện - Điện tử

ThS. Ngô Quang Ước

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

44.

T2017-05-37

Thiết kế, chế tạo máy lốc 3 trục cỡ nhỏ phục vụ rèn nghề cho sinh viên ngành Kỹ thuật cơ khí

ThS. Nguyễn Hữu

Hưởng

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

45.

T2017-05-38

Nghiên cứu ứng dụng PLC và biến tần trong điều khiển đồng tốc các động cơ điện không đồng bộ ba pha trong dây chuyền cân định lượng

ThS. Nguyễn Thị

Hiên

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

46.

T2017-06- 11VB

Phát triển nuôi trồng thủy sản ven biển ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ThS. Trần Thị

Như Ngọc

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

47.

T2017-06- 12VB

Phát triển sản xuất cam bền vững trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

ThS. Nguyễn

Thanh Phong

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

48.

T2017-06-39

Nghiên cứu các liên kết, hợp tác sản xuất và tiêu thụ thanh long trên địa bàn huyện lập thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

ThS. Vũ Thị

Thu Hương

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

49.

T2017-06-40

Phát triển sản xuất ổi theo hướng ứng dụng công nghệ cao ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

ThS. Đoàn Bích

Hạnh

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

50.

T2017-06-42

Phân tích hiệu quả kinh tế các mô hình sản xuất trong sản xuất nấm trên địa bàn huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

ThS. Phan Xuân Tân

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

51.

T2017-08- 14VB

Nghiên cứu sự biến đổi thành phần trong quá trình lên men của nước chua - tác nhân đông tụ protein trong sản xuất đậu phụ.

ThS. Nguyễn Huy

Bảo

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

52.

T2017-08- 15VB

Nghiên cứu sử dụng nước hoạt tính để đẩy nhanh quá trình nảy mầm và tăng hàm lượng isoflavon của hạt đậu nành.

ThS. Ngô Xuân Dũng

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

53.

T2017-08-57

Tuyển chọn, định danh vi khuẩn Bacillus an toàn trong thực phẩm sinh enzyme β-galactosidase chịu nhiệt, bước đầu tinh sạch và xác định một số đặc tính của enzyme

TS. Nguyễn Hoàng Anh

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

54.

T2017-09- 16VB

Nâng cao ý thức thực hiện văn hóa học đường cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị

Minh Nguyệt

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

55.

T2017-09-58

Hành vi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất rau an toàn ở các hộ gia đình nông thôn hiện nay (nghiên cứu trường hợp xã Văn Đức, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)

ThS. Nguyễn Thị

Thu Hà

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

56.

T2017-09-59

Giáo dục đạo đức truyền thống cho con cái trong gia đình phường Gia Thụy, quận Long Biên, thành phố Hà Nội hiện nay

ThS. Lê Văn Hùng

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

57.

T2017-09-60

Thực trạng mạng lưới quan hệ xã hội của sinh viên trên mạng xã hội trực tuyến

ThS. Trần Thanh Hương

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

58.

T2017-10-61

Ứng dụng mô hình học từ điển thưa vào nhận dạng các giống thóc nhằm tăng độ thuần chủng của thóc giống cho quá trình sản xuất.

ThS. Phạm Thị

Lan Anh

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

59.

T2017-10-62

Nghiên cứu mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu ngũ cốc của Việt Nam giai đoạn 1990-2015 trong bối cảnh an ninh lương thực toàn cầu

TS. Nguyễn Văn

Hạnh

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

60.

T2017-10-63

Ứng dựng một số phương pháp xây dựng hàm phân loại trong cảnh báo sớm nguy cơ vỡ nợ của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Lan

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

61.

T2017-10-64

Mô hình và thuật toán tối ưu lợi nhuận cho bài toán xác định cơ cấu cây trồng

TS. Trần Đức Quỳnh

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

62.

T2017-10-65

Nghiên cứu, mô phỏng dòng chảy trong các hệ thống thủy lợi (vô hạn) và xác định hệ số ma sát với biên

TS. Phan Quang Sáng

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

63.

T2017-10-66

Xây dựng công cụ so khớp trong hệ thống phát hiện sao chép luận văn

ThS. Phan Trọng Tiến

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

64.

T2017-10-67

Nghiên cứu phân tích dữ liệu nhiều biến ứng dụng cho ảnh đa phổ

TS. Nguyễn Thị

Thủy (CNTT)

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

65.

T2017-11- 17VB

Nghiên cứu sinh kế của hộ dân tại huyện nghèo nhất cả nước: Trường hợp nghiên cứu tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

ThS. Nguyễn Hải Núi

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

66.

T2017-11-68

Các yếu tố ảnh hưởng tới thái độ học tập của sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Đỗ Thị

Tuyết Mai

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

67.

T2017-11-69

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ưu đãi cho sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

ThS. Lê Thị

Thanh Hảo

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

68.

T2017-11-70

Tác động của việc sử dụng vốn vay đến thu nhập của hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

ThS. Trần Trọng Nam

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

69.

T2017-11-71

Nghiên cứu đổi mới các hình thức tổ chức kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

ThS. Nguyễn Ngọc Mai

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

70.

T2017-11-72

Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS 41) trong doanh nghiệp nông nghiệp: Nghiên cứu trường hợp Công ty TNHH Giống Thủy sản Hải Long

ThS. Lại Phương

Thảo

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

71.

T2017-11-73

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cư dân tại các tòa nhà chung cư thuộc dự án nhà ở xã hội (NOXH) Khu vực Gia Lâm Hà Nội

ThS. Trần Nguyễn

Thị Yến

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

72.

T2017-11-74

Tác động của việc cho thuê đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp nông nghiệp đến kinh tế và đời sống của các hộ gia đình ở huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

TS. Nguyễn Thị

Thủy (KE)

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

73.

T2017-11-75

Giải pháp nâng cấp chuỗi giá trị sữa bò tươi tại các nông hộ chăn nuoi bò sữa ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

TS. Bùi Thị Nga

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

74.

T2017-11-76

Nghiên cứu xu hướng tiêu dùng gạo của các hộ gia đình Việt Nam.

ThS. Nguyễn Văn

Phương (KE)

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

75.

T2017-12- 18VB

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn và nấm mốc từ đất có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase có hoạt tính cao

ThS. Trần Thị

Hồng Hạnh

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

76.

T2017-12- 19VB

Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây Xáo tam phân (Paramignya trimera) nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý. Paramignya trimera) nhằm bảo tồn nguồn dược liệu quý.

ThS. Phí Thị

Cẩm Miện

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

77.

T2017-12-78

Nghiên cứu nhân giống in vitro cây dâu tây giống SmiA nhập nội từ Mỹ

ThS. Nông Thị Huệ

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

78.

T2017-14-79

Nguyên cứu ứng dụng bài tập khởi động nhằm nâng cao hứng thú và khả năng nắm bắt kỹ thuật cơ bản trong môn học Bóng chuyền cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Đặng Đức Hoàn

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

79.

T2017- 16-80

Đánh giá thực trạng công tác quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý đào tạo tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Nguyễn

Trọng Trung

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

80.

T2017-16-81

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy sự hợp tác với doanh nghiệp trong giáo dục đại học đào tạo định hướng ứng dụng nghề nghiệp (POHE) tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Vũ Thị

Khánh Toàn

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

81.

T2017-18- 20VB

Nghiên cứu khai thác nguồn vật liệu chọn tạo giống dưa thơm chất lượng cao.

ThS. Đoàn Thị Yến

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

82.

T2017-18-82

Đánh giá chọn lọc nguồn vật liệu ưu tú phục vụ chọn tạo giống ngô đường ưu thế lai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Phạm Quang Tuân

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

83.

T2017-19- 21VB

Khả năng sinh sản của Gà Hồ, gà Đông Tảo nuôi theo phương thức truyền thống (thả vườn) và nuôi trong lồng

ThS. Hoàng

Ngọc Mai

2017

2017

Đề tài cấp Học viện

84.

T2016 -VB

Tối ưu hóa tách quá trình chiết Lycopene từ bã cà chua sử dụng phương pháp bề mặt đáp ứng và ứng dụn

PGS.TS. Trần

Thị Định

2016

2018

Đề tài cấp Học viện

85.

2016HVLT.01

Nghiên cứu dịch bệnh và rủi rỏ trong chăn nuôi lợn ở Việt Nam

PGS.TS. Phạm

Hồng Ngân

2016

2017

Đề tài cấp Học viện

86.

T2016-05-57

Nghiên cứu cải tiến thiết kế máy lọc nước RO thông minh đa chức năng

TS. Lê Vũ Quân

2016

2017

Đề tài cấp Học viện

87.

T2016-01-01

Nghiên cứu vai trò của calcium và salicylic acid trong việc làm giảm tác động của mặn đối với cây đậu đũa

ThS. Nguyễn Thị

Phương Dung

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

88.

T2016-01-02

Đặc điểm nguồn và sức chứa của dòng lúa mới DCG66

ThS. Nguyễn

Hồng Hạnh

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

89.

T2016-01-03

Đánh giá khả năng đồng hóa và sử dụng đạm của một số giống lúa trong điều kiện mặn

ThS. Phan Thị

Hồng Nhung

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

90.

T2016-01-04

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, giải phẫu và một số đặc điểm nông sinh học của hai loài Cà gai (Solanum procumbens Lour. và Solanum thorelii Bonati) nhằm phục vụ công tác bảo tồn, nhân giống nguồn gen cây thuốc quý.

ThS. Phùng Thị

Thu Hà

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

91.

T2016-01-05

Đánh giá đặc điểm nông sinh học và biện pháp nhân giống chẻ củ hoa phong vũ (Zephyranthes L. sp.) tại Gia Lâm, Hà Nội.

ThS. Nguyễn

Anh Đức

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

92.

T2016-02-06

Nghiên cứu sử dụng phụ phẩm trà xanh trong chăn nuôi gà thịt lông màu

TS. Nguyễn Hoàng

Thịnh

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

93.

T2016-02-07

Đánh giá sự thay đổi hàm lượng Cortisol trong nước bọt của lợn cái hậu bị nuôi theo nhóm và kiểu chuồng

TS. Nguyễn Thị

Phương Giang

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

94.

T2016-02-08

Phẩm chất tinh dịch và một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thụ tinh nhân tạo trên gà Đông Tảo nuôi tại trại gà - khoa chăn nuôi - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Đỗ Thị Huế

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

95.

T2016-02-09

Sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi thâm canh cá lóc đầu nhím (Channa argus, Cantor 1842) trong bể xi măng

ThS. Lê Thị

Hoàng Hằng

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

96.

T2016-02-10

Ảnh hưởng của sự kết hợp giữa dầu thực vật với các chất kích thích miễn dịch (β-glucan, LPS) trong thức ăn lên sinh trưởng và khả năng miễn dịch của cá chép (Cyprinus carpio) giai đoạn cá giống.

ThS. Nguyễn Thị

Mai

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

97.

T2016-02-53

Đánh giá khả năng và hiệu quả sử dụng đậu mèo (Mucuna pruriens) làm thức ăn nuôi cá chép giòn

TS. Nguyễn Ngọc

Tuấn

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

98.

T2016-03-11

Tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus phân lập từ hải sản bán tại chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

ThS. Cam Thị

Thu Hà

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

99.

T2016-03-12

Ứng dụng multiplex PCR phát hiện sự lưu hành Staphylococcus aureus đề kháng methicillin ở chó

ThS. Nguyễn Thị

Phương (TY)

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

100.

T2016-03-13

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh sản của giống lợn Hương được nuôi tại huyện Hòa An-tỉnh Cao Bằng, các bệnh thường gặp và biện pháp phòng trị

ThS. Lê Ngọc Ninh

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

101.

T2016-03-14

Xác định thành phần loài, khảo sát tỷ lệ mắc ký sinh trùng đường tiêu hóa trên chim bồ câu nuôi theo hình thức bán thả tại địa bàn huyện Gia Lâm – Hà Nội và đề xuất biện pháp phòng trị

ThS. Nguyễn Văn

Phương

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

102.

T2016-03-15

Đánh giá hiệu quả sử dụng probiotics trong phòng bệnh đường tiêu hóa cho lợn thịt từ sau cai sữa đến giai đoạn 30kg

ThS. Đào Công Duẩn

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

103.

T2016-03-16

Ứng dụng kỹ thuật RT-PCR chẩn đoán bệnh Coronavirus gây ra trên chó

TS. Bùi Thị Tố Nga

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

104.

T2016-04-17

Đánh giá các tác động của chi trả dịch vụ môi trường rừng đến nhận thức về bảo vệ môi trường và đời sống người dân sống dựa vào rừng

ThS. Cao Trường Sơn

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

105.

T2016-04-18

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số hợp chất có khung indenoisoquinolin

ThS. Nguyễn Thị

Hiển

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

106.

T2016-04-19

Nghiên cứu tổng hợp, cấu trúc và đánh giá hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số hợp chất có khung indenoisoquinolin

ThS. Nguyễn

Thị Bích Hà

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

107.

T2016-04-20

Phân tích các hành vi ảnh hưởng đến việc giảm thiếu chất thải rắn sinh hoạt từ thức ăn thừa trong các hộ gia đình tại thị trấn Trâu Quỳ

ThS. Nguyễn Thị

Hương Giang (MT)

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

108.

T2016-04-21

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, trường hợp nghiên cứu ở huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

ThS. Đỗ Thị Loan

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

109.

T2016-04-22

Ứng dụng phần mềm QH software trong tích hợp dữ liệu không gian (bản đồ) và dữ liệu thuộc tính (biểu số liệu) phục vụ công tác điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Sơn - tỉnh Ninh Bình

ThS. Nguyễn Đình

Trung

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

110.

T2016-04-23

Ứng dụng Google Maps API xây dựng bản đồ trực tuyến chỉ dẫn địa lý vải Thanh Hà.

ThS. Nguyễn Đức

Lộc

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

111.

T2016-04-24

Đánh giá ảnh hưởng của việc thu hồi đất xây dựng khu tái định cư xã Hồng Tiến tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến sinh kế của người dân

ThS. Ngô Thị Hà

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

112.

T2016-04-25

Đánh giá hiệu quả một số mô hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

TS. Đỗ Văn Nhạ

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

113.

T2016-04-26

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu thành lập bản đồ nhạy cảm với xói mòn đất tại huyện tam Nông, tỉnh Phú Thọ

ThS.Nguyễn Thị

Thu Hiền

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

114.

T2016-06-27

Sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu của các hộ nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định

ThS. Đỗ Thị Diệp

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

115.

T2016-06-28

Đánh giá ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường làng nghề đến sức khỏe người dân tại làng nghề dệt lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

ThS. Nguyễn

Mạnh Hiếu

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

116.

T2016-06-29

Ứng xử của hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp đối với biến động giá điện tại các làng nghề thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

ThS. Nguyễn Thị

Hải Ninh

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

117.

T2016-06-30

Giải pháp phát triển mô hình nuôi rươi trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

TS. Hồ Ngọc Ninh

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

118.

T2016-07-31

Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp của nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

ThS. Trần Thị

Hà Nghĩa

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

119.

T2016-07-32

Thực trạng đánh giá kết quả học phần theo chương trình đào tạo (POHE) - đề xuất và giải pháp

ThS. Bùi Thị

Hải Yến

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

120.

T2016-07-33

Các hình thức khích lệ sinh viên học tiếng Anh trong giảng dạy tiếng Anh tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam (thực trạng và đề xuất giải pháp)

ThS. Trần Thị Hải

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

121.

T2016-07-34

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc sử dụng sổ ghi chép từ vựng đối với việc học từ Tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất lớp tiên tiến, chất lượng cao tại Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

ThS. Phạm Hương

Lan

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

122.

T2016-08-35

Nghiên cứu công nghệ trích ly dầu hạt ngô

ThS. Nguyễn Thị

Quyên (CNTP)

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

123.

T2016-09-37

Việc làm bền vững cho lao động nông thôn sau đào tạo nghề tại xã Phùng Chí Kiên, Huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng yên

ThS. Lê Thị Xuân

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

124.

T2016-09-38

Ảnh hưởng từ mạng xã hội đến quá trình học tập của sinh viên tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Phạm Thị

Thu Hà

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

125.

T2016-10-39

Nghiên cứu một số kỹ thuật tối ưu thiết kế web và xây dựng từ điển trực tuyến, ứng dụng xây dựng Từ điển Bách khoa Nông nghiệp Việt Nam.

ThS. Nguyễn Thị

Thảo

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

126.

T2016-10-40

Nghiên cứu các thuật toán phân lớp dữ liệu dựa trên mô hình Rừng ngẫu nhiên

ThS. Hoàng Thị Hà

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

127.

T2016-10-41

Xây dựng trang web thông minh tự động nâng cấp tiện ích định giá bất động sản

ThS. Hoàng Thị Hà

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

128.

T2016-10-42

Nghiên cứu phương pháp sử dụng mạng sinh học để dự đoán các gen liên quan tới bệnh ung thư ở người

ThS. Vũ Thị Lưu

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

129.

T2016-11-43

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tham gia thị trường của các hộ chăn nuôi gà hồ trên địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

ThS. Bùi Hồng Quý

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

130.

T2016-11-44

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn quận Ba Đình - Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị

Hải Bình

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

131.

T2016-11-45

Nghiễn cứu các yếu tố cản trở sự hình thành liên kết trong chuỗi cung ứng cả nước ngọt trên địa bàn thành phố Hà Nội

ThS. Đỗ Thị

Mỹ Hạnh

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

132.

T2016-11-46

Năng lực cạnh tranh của ngành chăn nuôi gà tỉnh Hải Dương trước bối cảnh hội nhập theo hiệp định kinh tế đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

TS. Phạm Thị

Hương Dịu

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

133.

T2016-11-47

Chiến lược sinh kế của người dân phụ thuộc vào rừng tại huyện Na Rì, Bắc Cạn

ThS. Nguyễn Hải Núi

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

134.

T2016-12-48

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm enzyme phân hủy lignin để xử lý bã dong riềng làm giá thể trồng nấm

ThS. Trịnh Thị

Thu Thủy

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

135.

T2016-12-49

Tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Vibro parahaemolyticus gây bệnh trên tôm

TS. Nguyễn Xuân Cảnh

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

136.

T2016-14-50

Lựa chọn bài tập Thể dục Aerobic phát triển thể lực chung cho nữ sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Lương Thanh

Hoa

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

137.

T2016-16-51

Thực trạng công tác Văn thư và việc ban hành văn bản của các đơn vị tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2014-2015

CN. Nguyễn Thị

Hà Nam

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

138.

T2016-20-52

Tìm hiểu lịch sử ĐOàn TNCS Hồ Chí MInh Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Đỗ Thị Kim Hương

2016

2016

Đề tài cấp Học viện

139.

T2015-01-05

Nghiên cứu chọn tạo dòng và đánh giá ưu thế lai của một số tổ hợp lai ngô bao tử trồng tại Gia Lâm, Hà Nội.

TS. Nguyễn Việt Long

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

140.

T2015-02-08

Nghiên cứu ứng dụng chiết xuất thảo dược trong việc ngăn ngừa bệnh tiêu chảy do vi khuẩn E.coli và Salmonella spp. trên gia cầm.

TS. Nguyễn Thanh

Hải (CNSH)

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

141.

T2015-03-10

Nghiên cứu chiết xuất hoạt chất glucosinolates từ phụ phẩm của bắp cải

ThS. Nguyễn Thị

Thu Nga

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

142.

T2015-03-11

Xác định tác nhân gây bệnh thối quả vải sau thu hoạch và thử nghiệm một số phương pháp phòng trừ.

TS. Trần Thị Định

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

143.

T2015-04-12

Đánh giá năng suất và giá trị dinh dưỡng của cây đậu Mèo (Mucuna pruriens) dùng làm thức ăn cho gia súc nhai lại.

ThS. Bùi Huy Doanh

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

144.

T2015-04-13

Khảo sát tần số xuất hiện kiểu gen Insulin của gà Mía bằng kỹ thuật PCR-RFLP.

ThS. Trần Bích

Phương

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

145.

T2015-05-14

Nghiên cứu kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá thần tiên (P. scalare scalare).

ThS. Phạm Thị

Lam Hồng

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

146.

T2015-05-15

Bước đầu thử nghiệm kết hợp tinh dầu và kháng sinh điều trị bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPNS) trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)

ThS. Trịnh Thị Trang

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

147.

T2015-06-16

Ứng dụng phương pháp RT- PCR trong chẩn đoán bệnh viêm dạ dày ruột truyền nhiễm (Transmissible Gastro Enteritis - TGE) trên đàn lợn nuôi tại huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên.

ThS. Nguyễn Phương

Nhung

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

148.

T2015-06-17

Nghiên cứu tách chiết và phân tích các thành phần kháng nguyên của sán lá gan lớn Fasciola gigantic.

ThS. Dương Đức Hiếu

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

149.

T2015-06-18

Tình hình bệnh cúm chó do virus cúm typ A H3N2 trên địa bàn Hà Nội.

ThS. Nguyễn Thành

Trung (KTY)

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

150.

T2015-06-19

Xác định một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản trên chó H’Mông cộc đuôi.

ThS. Nguyễn Thị

Mai Thơ

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

151.

T2015-07-20

Nghiên cứu tính toán thiết kế bị san ủi liên kết với máy kéo xích cao su công suất 30 mã lực phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp

ThS. Đỗ Trung Thực

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

152.

T2015-07-21

Thiết kế chế tạo đồ gá và thiết bị phụ trợ hàn để ứng dụng cho máy hàn tự động dưới lớp thuốc để chế tạo và phục hồi các chi tiết máy.

ThS. Nguyễn Hữu

Hưởng

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

153.

T2015-07-22

Nghiên cứu xây dựng quy trình chế tạo nắp ổ lăn bánh đè xích của máy kéo B2010 bằng công nghệ dập thủy lực.

ThS. Nguyễn Thị

Thu Trang (CĐ)

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

154.

T2015-08-23

Nghiên cứu phân lớp dữ liệu biểu hiện gen sử dụng mô hình rừng ngẫu nhiên.

ThS. Phan Thị

Thu Hồng

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

155.

T2015-09-25

Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thôn tin địa lý nghiên cứu thay đổi nhiệt độ bề mặt thành phố Hà Nội giai đoạn 2005 đến 2015

ThS. Nguyễn Đức Thuận

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

156.

T2015-10-26

Xây dựng mô hình xử lý nước thải giàu dinh dưỡng nito photpho từ bể phốt sử dụng vi tảo Chlorella vulgaris

ThS. Nguyễn Thị

Thu Hà

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

157.

T2015-10-27

Nghiên cứu quy trình tạo than sinh học và tectosilicate từ các phế phụ phẩm nông nghiệp tạo nguồn vật liệu cho xử lý môi trường

ThS. Hồ Thị Thúy Hằng

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

158.

T2015-11-28

Phát triển chăn nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAHP tại huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

ThS. Giang Hương

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

159.

T2015-11-29

Phân tích sự hài lòng về điều kiện sống của lao động di cư ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội

ThS. Ngô Văn Hoàng

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

160.

T2015-12-34

Thay đổi của nông hộ khi có lao động di cư thường xuyên (permanent migration) tại huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương.

ThS. Trần Nguyễn

Thị Yến

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

161.

T2015-12-35

Nghiên cứu liên kết trong chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm của các hộ ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

ThS. Trần Thị

Hải Phương

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

162.

T2015-12-36

Nghiên cứu sự tuân thủ thuế của doanh nghiệp nhỏ và vừa – Trường hợp nghiên cứu tại một số tỉnh thuộc Đồng bằng Sông Hồng.

ThS. Nguyễn Thị Hương

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

163.

T2015-12-37

Nghiên cứu năng lực làm việc của sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

ThS. Bùi Thị Nga

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

164.

T2015-12-38

Xây dựng hệ thống kế toán quản trị theo quy trình sản xuất tại Công ty TNHH Giống Thủy sản Hải Long

ThS. Bùi Thị

Mai Linh

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

165.

T2015-13-39

Giải pháp nâng cao chất lượng trong công tác chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ của giáo sinh tại cơ sở Thực tập sư phạm cho sinh viên khoa Sư phạm.

ThS. Nguyễn Thị

Thanh Hiền

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

166.

T2015-14-40

Một số biện pháp tổ chức quan lý nhằm nâng cao chất lượng mô hình Câu lạc bộ bong chuyền cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

ThS. Trần Văn Hậu

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

167.

T2015-15-41

Quản lý hoạt động tự học của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thống tín chỉ

ThS. Nguyễn Quang Tự

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

168.

T2015-16-42

Nghiên cứu giải pháp thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn huyện Sapa, tỉnh Lào Cai.

TS. Nguyễn Công

Tiệp

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

169.

T2015-16-43

Xây dựng và hoàn thiện quy định thực hiện công tác quản lý văn thư hành chính của Học viện Nông nghiệp Việt nam.

ThS. Nguyễn Thị

Ngọc Oanh

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

170.

T2015-17-44

Xây dựng quy trình sản xuất Diêm mạch tại Việt Nam

TS. Hoàng Đăng

Dũng

2015

2016

Đề tài cấp Học viện

171.

T2014-12-05

Đánh giá khả năng thích ứng và kích tạo đơn bội của dòng kích tạo UH400 nhập nội từ Đức trong điều kiện Việt Nam

ThS. Phạm Quang Tuân

2014

2015

Đề tài cấp Học viện

172.

T2015-02-07

Đánh giá hiệu quả ức chế nấm Colletotrichum sp. gây bệnh thán thư hại cây bầu bí của dung dịch Nano bạc và nano đồng.

ThS. Phí Thị Cẩm Miện

2014

2015

Đề tài cấp Học viện

173.

T2013-01-03

Ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ hữu cơ đến năng suất và chất lượng lá dâu tăm trong điều kiện ít tưới

ThS. Nguyễn Hồng

Hạnh

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

174.

T2013-02-08

Nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm mới trong phòng và trị bệnh trùng quả dưa Ichthyophthirius multifiliis thay thế cho green malachite đã cấm sử dụng trong Nuôi trồng thủy sản

ThS. Trương Đình Hoài

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

175.

T2014-01-01

Nghiên cứu một số chỉ tiêu nông học, sinh lý liên quan đến khả năng cố định đạm của vi khuẩn nốt sần (Rhizobium) ở cây đậu tương trong điều kiện ngập úng

ThS. Vũ Tiến Bình

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

176.

T2014-01-02

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống thanh long trong điều kiện Gia Lâm – Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Phượng

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

177.

T2014-01-03

Chọn lọc một số loại rau dại làm rau thương mại tại Gia Lâm, Hà Nội

ThS. Phạm Thị

Huyền Trang

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

178.

T2014-01-04

Xác định thành phần loài, tính gây bệnh và đánh giá khả năng phòng chống nấm Colletotrichum gây bệnh thán thư ớt tại ĐBSH.

ThS. Nguyễn Thị

Thanh Hồng

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

179.

T2014-01-57

Nghiên cứu ảnh hưởng của thời vụ, mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất một số giống Diêm mạch trồng vụ Đông ở Gia Lâm, Hà Nội

ThS. Thiều Thị

Phong Thu

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

180.

T2014-02-36

Sử dụng bột cánh hoa cúc vạn thọ (marigold) như là một nguồn thức ăn bổ sung mới cho gà đẻ trứng thương phẩm ở Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị

Phương Giang

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

181.

T2014-02-37

Ảnh hưởng của độ mặn đến vòng đời luân trùng Brachionus plicatilis

ThS. Nguyễn Thị Hậu

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

182.

T2014-02-38

Đánh giá khả năng thu nhận thức ăn, tiêu hóa, cân nitơ và dẫn xuất purine ở dê khi cho ăn tự do Leucaeana leucocephala hoặc Stylosanthes guianensis sp.

ThS. Ngô Thị Thùy

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

183.

T2014-02-39

Đánh giá khả năng sinh trưởng và thích nghi của bê lai F1 (BBB x lai Sind) từ sơ sinh đến 12 tháng tuổi nuôi tại nông hộ ở một số huyện ngoại thành Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị

Nguyệt

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

184.

T2014-03-40

Xây dựng mốt số mô-đun xử lý số liệu Trắc địa phục vụ học tập và giảng dạy các môn Trắc địa cho chuyên ngành Quản lý đất đai

ThS. Nguyễn Đức Lộc

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

185.

T2014-03-41

Nghiên cứu xây dựng bản đồ giá đất phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai – nghiên cứu trường hợp tại phường Đội Cung – Thành phố Vinh – tỉnh Nghệ An

ThS. Bùi Nguyên

Hạnh

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

186.

T2014-03-42

Đánh giá năng lực quản lý đất đai cấp xã tại huyện Lục Ngạn – tỉnh Bắc Giang

ThS. Nguyễn Thị

Thu Hương

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

187.

T2014-03-58

Nghiên cứu xử lý bã nấm và phân gà thành phân hữu cơ sinh học phục vụ cho sản xuất Nông nghiệp an toàn

ThS. Nguyễn Thu Hà

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

188.

T2014-04-43

Nghiên cứu hoàn thiện mô hình quản lý môi trường Đảo Cò Chi Lăng Nam, Hải Dương

ThS. Nguyễn Thị

Hồng Ngọc

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

189.

T2014-04-44

Tổng hợp xúc tác từ oxit sắt và oxit coban trên chất mang bentonit, khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu cho quá trình Fenton dị thể xử lý chất màu hữu cơ trong nước

ThS. Đoàn Thị

Thúy Ái

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

190.

T2014-04-45

Phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới nam giới và nữ giới trong sản xuất nông nghiệp: Trường hợp nghiên cứu tại Giao Thủy, Nam Định.

ThS. Nguyễn Thị

Hương Giang (MT)

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

191.

T2014-04-46

Đánh giá tiềm năng của các mô hình nông lâm kết hợp - Trường hợp nghiên cứu tại bản Diềm, xã Châu Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An

ThS. Trần Nguyên Bằng

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

192.

T2014-05-05

Nghiên cứu và thiết kế kết cấu cơ khí cho robot điều khiển bằng tay có khả năng nâng đỡ Robot tự động

ThS. Lê Anh Sơn

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

193.

T2014-05-06

Thiết kế mạch điều khiển cho Robot tự động có khả năng kết nối với robot điều khiển bằng tay

ThS. Lại Văn Song

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

194.

T2014-05-07

Tối ưu hóa bộ điều khiển PID trong điều khiển động cơ điện một chiều bằng FRIT

ThS. Nguyễn Văn Đạt

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

195.

T2014-05-08

Thiết kế, chế tạo máy vo viên phế phụ phẩm nông nghiệp cỡ nhỏ phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

ThS. Hoàng Xuân

Anh

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

196.

T2014-05-09

Thiết kế hệ thống chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm cho giảng đường của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị

Huyền Thanh

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

197.

T2014-06-10

10 Nghiên cứu nhu cầu bảo hiểm cho sản xuất lúa của các hộ nông dân tại một số xã ở huyện Nam Sách, Hải Dương

ThS. Nguyễn Hữu

Giáp

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

198.

T2014-06-11

Vai trò của cộng đồng trong huy động sự tham gia của người dân cho xây dựng giao thông nông thôn tại huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

ThS. Nguyễn Thị

Hải Ninh

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

199.

T2014-06-12

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất rau hữu cơ tại xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

ThS. Ngô Minh Hải

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

200.

T2014-06-14

Đánh giá của người dân về chương trình nông thôn mới tại xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội

ThS. Đỗ Thị

Thanh Huyền

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

201.

T2014-07-47

Ảnh hưởng của nhiệt độ sấy và điều kiện bảo quản đến chất lượng màng đỏ gấc sấy khô

ThS. Vũ Thị Hằng

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

202.

T2014-08-15

Xác định hiệu quả của vắc xin Circovac phòng hội chứng còi cọc lợn con tại trại Thành Long - Lương Sơn - Hòa Bình

ThS. Tạ Thị

Kim Chung

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

203.

T2014-08-16

Giám sát sự lưu hành của leptospira trên lợn tại địa bàn Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị Yến

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

204.

T2014-08-17

Nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng và chỉ tiêu huyết học trên mèo được gây nhiễm tiền mao trùng Trypanosoma evani thực nghiệm

ThS. Phạm Thị

Lan Hương

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

205.

T2014-08-18

Nghiên cứu tỉ lệ mắc bệnh parvovirus trên đàn chó tại Trung tâm nghiên cứu chó nghiệp vụ - khoa Thú y - Trường ĐHNNHN và thử nghiệm điều trị

ThS. Nguyễn Văn

Hải

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

206.

T2014-09-48

Ứng dụng kỹ thuật học máy trong phân tích dữ liệu SNP

ThS. Nguyễn Văn

Hoàng

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

207.

T2014-09-49

Nghiên cứu về phân loại protein vận chuyển sử dụng mô hình máy học.

ThS. Trần Vũ Hà

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

208.

T2014-09-50

Trích rút cấu trúc tổng thể từ dữ liệu biểu diễn gene số chiều lớn với phương pháp phổ trong phân nhóm đồ thị.

ThS. Hoàng Thị

Thanh Giang

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

209.

T2014-10-20

Nghiên cứu ảnh hửng của việc thay đổi chính sách thuế đến thị trường tiêu thụ ô tô ở Việt Nam

ThS. Vũ Thị Hải

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

210.

T2014-10-21

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chi trả trên địa bàn huyện Gia Lâm đối với sản phẩm rau an toàn

ThS. Đỗ Thị

Mỹ Hạnh

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

211.

T2014-10-22

Tìm hiểu thực trạng khai báo hải quan điện tử tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội

ThS. Hoàng Thị

Mai Anh

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

212.

T2014-10-23

Nghiên cứu mối quan hệ giữa lợi nhuận và cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhóm ngành tiêu dùng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

ThS. Hoàng

Sĩ Thính

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

213.

T2014-10-24

Đánh giá nguy cơ phá sản của các ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - HOSE bằng chỉ số Altman Z score

ThS. Nguyễn

Đăng Tùng

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

214.

T2014-10-25

Đánh giá tình hình thực hiện công việc của giảng viên Khoa kế toán và quản trị kinh doanh - Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

ThS. Đào Hồng Vân

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

215.

T2014-10-26-TT

Chính sách cổ tức của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Đặng Thị

Hải Yến

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

216.

T2014-10-27-TT

Vận dung các phương pháp dự báo san bằng mũ để dự báo doanh thu cho các doanh nghiệp ngành thép Việt Nam

ThS. Lê Thanh Hà

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

217.

T2014-10-28-TT

Nghiên cứu công tác quản lý sau khi chuyển đổi lâm trường quốc doanh sang mô hình công ty lâm nghiệp tỉnh Yên Bái

ThS. Nguyễn Thị

Thu Trang (CĐ)

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

218.

T2014-10-29-TT

Nghiên cứu ảnh hưởng của chính sách giãn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đến kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh

ThS. Vũ Thị

Hằng Nga

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

219.

T2014-10-30-TT

Xây dựng hệ thống thông tin kế toán theo lý thuyết quản trị thông minh (BI - Business Intelligence) nhằm hỗ trợ việc ra quyết định tại Công ty cổ phần An Phú Hưng - Khu công nghiệp Châu Sơn - Hà Nam

ThS. Ngô Thị

Thu Hằng

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

220.

T2014-10-31-TT

Tìm hiểu thực trạng kê khai thuế qua mạng của một số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm

ThS. Phan Lê Trang

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

221.

T2014-10-51

Xây dựng quy trình nhân nhanh in vitro cây dâm bụt (Hibiscus rosa-sinensis)

ThS. Nguyễn Thị

Lâm Hải

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

222.

T2014-11-52

Nghiên cứu cảm ứng tạo rễ tơ của cây Đan sâm (Salvia miltiorrhiza Bunge) bằng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes và bước đầu thiết lập quá trình nhân nuôi rễ tơ

ThS. Ninh Thị Thảo

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

223.

T2014-12-32

Thực trạng đời sống của giảng viên trẻ tại trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị

Minh Khuê

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

224.

T2014-12-33

Thực trạng phân công lao động theo giới trong nuôi trồng thủy sản (Nghiên cứu trường hợp tại Hải Hậu, Nam Định)

ThS. Nguyễn Thị

Thu Hà

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

225.

T2014-13-34

Thực trạng học kỹ năng nghe của sinh viên khi học học phần tiếng Anh trường đại học Nông Nghiệp Hà Nội và một số biện pháp cải thiện kỹ năng nghe cho đối tượng này

ThS. Phạm Hương

Lan

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

226.

T2014-15-35

Giải pháp nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ cho các nhà khoa học của trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

TS. Hoàng Đăng

Dũng

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

227.

T2014-17-53

Một số giải pháp nâng cao kết quả học tập các nội dung bắt buộc môn Giáo dục thể chất theo học chế tín chỉ cho sinh viên trường ĐHNNHN

ThS. Nguyễn Văn

Toản

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

228.

T2014-18-54

Chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ văn bản Đi,văn bản Đến của Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội năm 2012, 2013

CN. Nguyễn Thị

Hà Nam

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

229.

T2014-18-55

Đánh giá khả năng thích nghi của một số giống Lúa mạch nhập nội tại Gia Lâm - Hà Nội

ThS. Dương Thị Loan

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

230.

T2014-33-56

Giải pháp thúc đầy nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong đội ngũ cán bộ, giảng viên Học Viện nông nghiệp Việt Nam

ThS. Vũ Thị Xuân Bình

2014

2014

Đề tài cấp Học viện

231.

T2013-01-01

Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn thêm và vật chủ đến hiệu quả ký sinh của loài Cotesia plutellae Kurdjumov (Hymenoptera: Braconidae

ThS. Phạm Thị Hiếu

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

232.

T2013-01-02

Thu thập và đánh giá đặc tính quan hợp và nông sinh học của một số giống khoai môn, sọ ở miền Bắc Việt Nam

ThS. Dương Thị

Thu Hằng

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

233.

T2013-01-04

Thu thập và nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, các dạng biểu hiện giới tính của tập đoàn công tác các mẫu giống dưa chuột phục vụ cho chọn tạo giống dưa chuột ưu thế

ThS. Trần Thiện Long

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

234.

T2013-01-05

Tuyển chọn một số dòng lạc chín sớm năng suất cao thích hợp cho điều kiện ở miền Bắc Việt Nam

ThS. Bùi Xuân Sửu

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

235.

T2013-01-06

Đánh giá khả năng thích nghi của tập đoàn giống diêm mạch (Chenopodium quinoa Willd) nhập nội tại Gia Lâm – Hà Nội

ThS. Đinh Thái

Hoàng

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

236.

T2013-02-07

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất giống nhân tạo cá Chạch sông (Mastacembelus armatus Lacépède, 1800)

ThS. Nguyễn Thị Mai

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

237.

T2013-02-09

Phân lập một số chủng vi khuẩn lactic có đặc tính probiotic từ ruột gà

ThS. Dương Thu Hương

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

238.

T2013-02-10

Nghiên cứu quá trình tích lũy một số kim loại trong cá Chép (Cyprinus carpio) nuôi tại trại Quang Trung, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

ThS. Vũ Thị Ngân

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

239.

T2013-03-11

Nghiên cứu tình hình nhiễm giun xoắn do Trichinella spiralis gây ra trên lợn và các động vật khác và các yếu tố nguy cơ làm phát sinh ổ bệnh giun xoắn trên địa bàn huyện Mường Lát - Tỉnh Thanh Hóa

ThS. Nguyễn Văn

Phương

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

240.

T2013-03-12

Thử nghiệm chiết tách hoạt chất từ gỗ Tô Mộc (Caesalpinia sappan Linn) và ứng dụng trong điều trị bệnh do Salmonella (salmonellosis) trên gia cầm

ThS. Nguyễn Văn

Phương

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

241.

T2013-03-13

Nghiên cứu bệnh ký sinh trùng do bào tử sợi gây ra trên cá chép (Cyprinus carpio) tại Hà Nội và biện pháp phòng bệnh.

ThS. Nguyễn Thị

Hồng Chiên

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

242.

T2013-03-14

Ứng dụng phương pháp PCR để chẩn đoán bệnh viêm phế quản truyền nhiễm (Infectious Bronchitis - IB) ở gà

ThS. Đặng Hữu Anh

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

243.

T2013-04-15

Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể tới sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng một số loại rau trồng trong chậu phục vụ nhu cầu sử dụng rau ở quy mô hộ gia đình

ThS. Nguyễn Văn

Thao

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

244.

T2013-04-16

Nghiên cứu xử lý rác thải sinh hoạt và phụ phẩm Nông nghiệp làm phân bón hữu cơ trong trồng ngô

ThS. Nguyễn Thị

Lan Anh

(K.QLĐĐ)

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

245.

T2013-04-17

Nghiên cứu đặ trưng của các hạt Nano tự nhiên (Nanoclay) và ứng dụng xử lý Cr6+ trong nước thải ngành mạ điện.

ThS. Nguyễn Ngọc

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

246.

T2013-04-18

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sản xuất sạch hơn cho các trang trại chăn nuôi lợn tập trung – Trường hợp nghiên cứu tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

ThS. Cao Trường Sơn

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

247.

T2013-05-19

Nghiên cứu thiết kế hệ thống thí nghiệm truyền động và điều khiển thủy lực

ThS. Nguyễn Trọng

Minh

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

248.

T2013-05-20

Nghiên cứu và thiết kế hệ thống chống sét tiêu chuẩn cho khu vực Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội

ThS. Ngô Quang Ước

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

249.

T2013-05-21

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy thái củ quả phục vụ chế biến thực phẩm

ThS. Lưu Văn Chiến

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

250.

T2013-05-22

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy đóng dấu tự động cho thẻ thí sinh dự thi đại học

ThS. Nguyễn Kim Dung

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

251.

T2013-06-23

Ứng xử của người dân nhằm giảm thiểu rủi ro trong tiêu dùng

ThS. Hà Thị

Thanh Mai

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

252.

T2013-06-24

Huy động và sử dụng nguồn lực cho xây dựng Nông thôn mới

ThS. Trần Mạnh Hải

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

253.

T2013-06-25

Đánh giá ảnh hưởng của bãi rác kiêu kỵ đến giá tài sản tại xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội

ThS. Hồ Ngọc Cường

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

254.

T2013-06-26

Phân tích chuổi giá trị trong sản xuất bò thịt: Cơ hội giảm nghèo

ThS. Dương Nam Hà

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

255.

T2013-07-27

Nghiên cứu thiết kế và phát triển web cho các thiết bị di động, ứng dụng với website K.CNTT và thử nghiệm với Website trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

ThS. Trần Thị

Thu Huyền

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

256.

T2013-07-28

Xây dựng cở sở dữ liệu về côn trùng trên nền Web.

ThS. Hoàng Thị Hà

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

257.

T2013-08-29

Thực trạng đánh giá kết quả học tập của sinh viên trong đào tạo

ThS. Nguyễn Công Ước

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

258.

T2013-08-30

Những thuận lợi và khó khăn trong học tập của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội

ThS. Lê Thị

Hồng Lam

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

259.

T2013-08-31

Lựa chọn và thiết kế nội dung giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên khối ngành kinh tế - xã hội trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

ThS. Trần Thị

Hà Nghĩa

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

260.

T2013-09-32

Tối ưu hóa quá trình tách chiết và làm sạch piceatannol, một stilbene hoạt tính sinh học cao từ quả sim, ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm

ThS. Lại Thị

Ngọc Hà

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

261.

T2013-09-33

Nghiên cứu khả năng bảo quản thịt lợn tươi của tinh dầu sả và tinh dầu gừng

ThS. Phan Thị

Phương Thảo

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

262.

T2013-10-34

Vai trò của mạng lưới xã hội trong lựa chọn điểm đến của người di cư từ nông thôn ra thành thị- Nghiên cứu trường hợp tại xã Thư Phú, Thường Tín, Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị

Lập Thu

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

263.

T2013-10-35

Quan điểm của sinh viên hiện nay về quan hệ tình dục trước hôn nhân

ThS. Nguyễn Thị

Thu Hà

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

264.

T2013-10-36

Hoàn thiện hệ thống các quy định của Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội đối với công tác quản lý sinh viên

ThS. Lê Thị Yến

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

265.

T2013-11-37

Nghiên cứu các yếu tố bên trong ảnh hưởng hiệu quả hoạt động của một số doanh nghiệp trong khu vực Hà Nội

ThS. Nguyễn Hải Núi

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

266.

T2013-11-38

Nghiên cứu thực trạng quyết toán thuế thu nhập cá nhân của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn Quận Long Biên – Hà Nội

ThS. Trần Minh Huệ

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

267.

T2013-11-39

Nghiên cứu sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ tại Hà Nội

ThS. Nguyễn Thị

Trang Nhung

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

268.

T2013-11-40

Đánh giá khả năng tham gia học văn bằng hai chuyên ngành Kế toán

ThS. Nguyễn Thị

Thùy Dung

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

269.

T2013-11-41

Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và chính sách phân chia cổ tức của các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE)

ThS. Lê Thị

Thanh Hảo

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

270.

T2013-11-42

Nghiên cứu tình hình thực hiện quyền của người lao động theo Bộ luật lao động trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội

ThS. Bùi Thị Phúc

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

271.

T2013-11-43

Hoàn thiện hệ thống tin kế toán phục vụ cho việc điều hành sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

ThS. Vũ Thị Hải

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

272.

T2013-12-44

Nghiên cứu xây dựng phương pháp bảo quản lạnh tinh trùng lợn Piétrain kháng stress trong nitơ lỏng (-1960C)

ThS. Trần Thị

Bình Nguyên

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

273.

T2013-12-45

Bước đầu xây dựng quy trình phân tách giới tính tinh lợn bằng phương pháp điều chỉnh độ pH

ThS. Ngô Thành

Trung

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

274.

T2013-12-46

Nghiên cứu tạo cây thuốc lá in vitro chuyển gen có khả năng chịu nóng, hạn

ThS. Bùi Thị

Thu Hương

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

275.

T2013-12-47- TT

Xây dựng quy trình nhân nhanh invitro giống chuối tây có nguồn gốc Thái Lan.

ThS. Nguyễn Thị

Phương Thảo

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

276.

T2013-16-48

Đánh giá khả năng kết hợp của các dòng ngô Nếp chất lượng tại Gia Lâm – Hà Nội

ThS. Phạm Quang Tuân

2013

2014

Đề tài cấp Học viện

277.

T2014-06-13

Nghiên cứu nhu cầu sử dụng phân hữu cơ làm từ rác của nông dân xã Nam Phong, thành phố Nam Định

ThS. Nguyễn Thanh Phong

2013

2014

Đề tài cấp Học viện