TT

Mã đề tài

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1.

KX.04.20/21-25

Phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân gắn với chuyển đổi số quốc gia, đô thị hoá và thích ứng với biến đổi khí hậu

Trần Đức Viên

2022

2024

 

2.

KC-4.0-20/19-25

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 vào quản lý sản xuất sản phẩm mật ong phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước

Phạm Hồng Thái

2021

2023

 

3.

2019.NTM.01

Nghiên cứu đề xuất thể chế chính sách khởi nghiệp hợp tác xã gắn với chương trình mỗi xã mội sản phẩm (OCOP)

GS.TS. Nguyễn Thị Lan

2020

2021

 

4.

NN.2020.01

Nghiên cứu xây dựng hệ thống nuôi tôm trong nhà (ISPS) theo công nghệ Nhật Bản ở khu vực Miền Bắc góp phần phục vụ xây dựng nông thôn mới bền vững

TS. Lê Việt Dũng

2020

2021

 

5.

NTM-2020

Phát triển mô hình làng nông thuận thiên thích ứng với biến đổi khí hậy gắn với phát trienr mỗi xã một sản phẩm và góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

TS. Bùi Lê Vinh

2020

2021

 

6.

ĐT.01/DAKH-01/19-HĐ-ĐTĐL.CN-CNN

Nghiên cứu chế tạo vắc-xin vô hoạt phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Hoa

2020

2022

 

7.

QG.2020-NVQG-2020/ĐT.02

Khai thác và phát triển nguồn gen một số chủng virus gây bệnh (Porcine parvo virus - PPV, porcine pseudorabies virus - PPR, goatpox virus - GTPV) phục vụ chẩn đoán và sản xuất vắc xin phòng bệnh

TS. Lê Huỳnh Thanh Phương

2020

2023

 

8.

ĐTĐL.CN-21/20

Nghiên cứu cải tạo bò Vàng Việt Nam theo hướng chuyên thịt bằng công nghệ chỉnh sửa gen

TS. Đỗ Thị Kim Lành

2020

2025

 

9.

QG.2019 - ĐTĐL.CN-74/19

Nghiên cứu chế tạo chế phẩm có tác dụng ức chế (in-vivo) sự nhân lên của vi rút Dịch tả lợn châu Phi

PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào

2019

2021

 

10.

ĐT.02/DAKH-02/19-HĐ-ĐTĐL.CN-CNN

Nghiên cứu chế tạo vắc-xin nhược độc phòng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại Việt Nam

TS. Trương Quang Lâm

 

2019

2022

 

11.

ĐTĐL.CN-76/19

Nghiên cứu lâm sàng, bệnh tích và dịch tễ học mô tả bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại Việt Nam

PGS.TS. Lại Thị Lan Hương

2019

2021

 

12.

NVQG/2019.ĐT.10

Nghiên cứu khai thác và phát triển 3 giống lúa nếp cẩm (Blau cẩm, Khẩu lếch và Khẩu cảng) cho vùng Tây Bắc

GS.TS. Phan Hữu Tôn

2019

2023